ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar christendom clara van assisi cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen gevoelens geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal keuzen maken kinderen kindertheologiseren kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie moed mohammed moskee mozes muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots ruth ruzie sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schepping schepping; verhalen schilderkunst schooljaar sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

IKOS Onderwijs

2021

God in klanken

Muziek is belangrijk. Het vertelt over onze gemoedstoestand. Soms kun je met woorden je gemoed niet uitdrukken maar lukt het met muziek wel. Mensen gebruiken muziek en zang om God te eren. Maar, wat is de klank van het goddelijke zelf? In religieuze verhalen klinkt de goddelijke stem in stilte of via een geluidstrilling als Ohm. Daar waar het goddelijke zich duidelijker laat horen, vertellen de verhalen over natuurgeluiden als de donder en wind. Een lessenserie vol klank om te zoeken naar de stem van het goddelijke.

Lessen

Hoe klinkt de stem van God

Heeft God ook een stem (of instrument) waarmee hij/zij met mensen kan communiceren? De leerlingen maken na het verhaal van Elia op de berg gehoord te hebben, het geluid zoals zij denken dat bij God hoort.

Doelgroep: OB
Tags: elia god muzikale expressie

De stem van Antonia

Iedere stem mag worden gehoord. Soms mis je een stem pas als die er niet meer is. Hoe ontdek je samen jouw stem en de stem van anderen? En kun je in de zoektocht naar de stem van jezelf en de ander ook de stem van God ontdekken? Een les bij het prentenboek Antonia.

Doelgroep: OB
Tags: god identiteit van mensen muzikale expressie

Zingen voor God

Christenen eren God al eeuwenlang via zang. Ze zingen in de eredienst (kerk/klooster). In vroegere tijden zongen ze Gregoriaans. We gaan terug in de tijd om deze stijl van zingen te leren kennen.

Doelgroep: MB
Tags: emoties kerkmuziek muzikale expressie

Een boek om mee te dansen

Het is feest. Want het meest bijzondere boek is uit en we lezen het vanaf vandaag opnieuw. Een les over het joodse feest Simchat Tora: Vreugde der Wet.

Doelgroep: MB
Tags: dans joodse feesten muzikale expressie simchat tora

Dichter bij God kun je niet komen

Wanneer hoor je de stem van God? In prachtige klanken of muziek of juist in de stilte? Misschien horen ze wel bij elkaar, de stilte en de muziek. Pas als het stil is, kun je in de muziek die de stilte breekt Gods stem horen en verstaan.

Doelgroep: BB
Tags: god muzikale expressie stilte

Ohm, orde en chaos

Voor dat er ook maar iets was, was er al het geluid Ohm. Wat is dat voor geluid? En wat brengt het teweeg? Leerlingen gaan zelf op onderzoek naar de betekenis en uitwerking van deze oerklank.

Doelgroep: BB
Tags: hindoeïsme muzikale expressie symbolen

Zonder liefde ben je nergens

‘Zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor. Had ik jullie niet bij me, dan ging ik er aan onderdoor.’ Een gedicht van Karel Eykman uit het boek Wat geloof jij eigenlijk? Het inspireerde om een complete lessenserie te maken over de liefde. Liefde in verschillende vormen, waardoor we de leerlingen laten nadenken over het meest essentiële van het leven.

Lessen

Ik ben ik en dat is goed

De leerlingen horen een verhaal over Wezel Willem dat vertelt dat je goed bent zoals je bent. God maakt iedereen anders. Hoe zou het zijn wanneer iedereen altijd hetzelfde doet, mooi vindt of kiest?

Doelgroep: OB
Tags: keuzen maken liefde zelfbeeld

Bisschop Valentijn: ik vind jou lief!

In deze les onderzoeken we wie speciaal en belangrijk is voor de leerlingen en waarom dat zo is. Zijn de leerlingen ook belangrijk voor iemand anders?

Doelgroep: OB
Tags: aandacht liefde valentijnsdag

Dans en zing voor een nieuw begin!

Een vrolijke Paasles voor kleuters, aan de hand van takken en stenen, over het wonder van nieuw leven, opnieuw beginnen, liefde en (door)geven.

Doelgroep: OB
Tags: nieuw leven pasen

Ik geloof in liefde

Maria Magdalena denkt dat niemand van haar houdt en dat daarom niemand haar liefde waard is. Jezus spreekt erover met Maria, in een taal die ze begrijpt en dan verandert alles!

Doelgroep: MB
Tags: geloven liefde

De geschenken van Tabita

Het wonder van de genezing van Tabita is als een geschenk voor ons. Het geeft ons de kans om na te denken over wat nu echt van waarde is in het leven.

Doelgroep: MB
Tags: liefde zorgzaamheid

Meer dan goud

Een emmer vol proppen papier is meer dan goud? De leerlingen beseffen, via een hindoeïstisch verhaal, wat hun beweegredenen zijn om iets voor een ander te doen.

Doelgroep: BB
Tags: hindoeïsme liefde naastenliefde

Zonder liefde ben je nergens

Kun je liefde vastpakken? En kun je liefde ook weer loslaten? Of is liefde ongrijpbaar? En wat bedoelen volwassenen als ze zeggen ‘liefde overwint alles’? Klopt dat eigenlijk wel?

Doelgroep: BB
Tags: liefde

2020

Dromen

In de Bijbel lees je veel over dromen en visioenen. Jesaja bijvoorbeeld. Hij leefde in een donkere tijd en droomde over een kind dat ooit koning zou worden. Juist in de adventstijd lezen we graag zijn droom. Christenen zien in Jezus dat koningskind.
Een lessenserie waarin de leerlingen mee dromen over eigen dromen en die van een ander. Kunnen zij, net als Chagall, de Bijbel dromen?

Lessen

Durf jij te dromen?

Dromen dat het beter wordt. Doe je dat in je slaap of overdag? Helpt het als je er over droomt? Een les bij het verhaal van koning Achaz, die niet sliep, maar wel een droom van God kreeg.

Doelgroep: OB
Tags: droom toekomst

Ssst, Jezus droomt

Waar droomt het kindje Jezus van? De mensen en dieren in de kerststal denken het te weten. Kleuters worden in deze les uitgedaagd om met hen mee te denken.

Doelgroep: OB
Tags: geboorte jezus kerstmis kerststal

Dromen over een fijne plek

Hoe een prentenboek over een meisje en een dinosaurus als basis kan dienen om samen met jonge kinderen te dromen over een fijne plek.

Doelgroep: OB
Tags: droom

Jesaja droomt over een kind

De profeet Jesaja ziet licht in het donker wanneer hij droomt van de geboorte van een koning. Welke namen passen daar bij? Passen die ook bij Jezus? En wat past bij jou?

Doelgroep: MB
Tags: droom jesaja namen

De droom van koningin Maya

Welke droom hebben de leerlingen? Komt die wel eens uit? En hoe zat het met de droom van koningin Maya over het witte olifantje? Kwam haar droom uit?

Doelgroep: MB
Tags: boeddhisme droom verlangen

Jesaja droomt een gedicht

We dromen allemaal wel eens over een betere wereld. Het gedicht van Jesaja is een mooi uitgangspunt om in de adventstijd na te denken hoe die wereld er uit zou kunnen zien.

Doelgroep: BB
Tags: gedichten jesaja toekomst wereld

Chagall droomt de Bijbel

Wat is een droom? Waar komen dromen vandaan? Zit er misschien een engel in je hoofd als je droomt? Als je kijkt naar de schilderijen van Marc Chagall zou je dat bijna denken.

Doelgroep: BB
Tags: bijbel jesaja kunst vrede

Tijd

De tijd waarin we nu leven, zullen we ons hele leven blijven herinneren. Toch is tijd een ongrijpbaar iets. We kunnen het niet zien, horen of voelen.
In de lessenserie zetten we telkens een bepaalde tijd tegenover de eeuwigheid. We theologiseren met kinderen zodat ze beseffen dat tijd pas betekenis krijgt als we er verhalen en gebeurtenissen aan koppelen. En dat deze ervaringen zich verdiepen wanneer we ze in het licht van de eeuwigheid plaatsen.

Lessen

Josephina vergeet de tijd

Een prentenboek waarin een oma steeds ouder wordt en steeds meer vergeet; uiteindelijk vergeet ze zelfs de tijd en zichzelf. Wat betekent dat, de tijd kwijt zijn? Wat gebeurt er als je van alles vergeet?

Doelgroep: OB
Tags: dementie herinneringen tijd

De tijd en jezelf vergeten

De leerlingen denken na over de tijd: vroeger, vandaag, morgen en later. Maar ook over het vergeten dat kan komen met de tijd, zoals de oma in het verhaal die det tijd en zichzelf vergeet. Wat betekent dat, de tijd kwijt zijn?

Doelgroep: MB
Tags: dementie herinneringen tijd

De tijd kwijt… over dementie

Een les over het vergeten, dat kan komen met de tijd. Over een ‘mist in je hoofd’ die kan komen door een ziekte die dementie heet. Wie ben je nog als je jezelf niet meer kent en je omgeving vergeet? En wat betekent dat, de tijd kwijt zijn?

Doelgroep: BB
Tags: dementie herinneringen tijd

Begin van jouw tijd

Van de tijd rondom je geboorte herinner je je niets. Anderen wel. Hoe was dat voor hen? Kun je iets ophalen van de gevoelens rondom jouw geboorte? En wat vind je daarvan?

Doelgroep: OB
Tags: geboorte tijd

Uit de tijd

Uit de tijd gaan: wat is dat eigenlijk. En als we dan uit de tijd gaan, is er dan een andere tijd? Een les over de dood en over vergankelijkheid.

Doelgroep: MB
Tags: dood tijd

Het duurde een tijdje

Wachten is moeilijk. In het verhaal over Hanna is dat duidelijk: ze moet wachten maar weet niet of datgene waar ze op wacht ook komt.

Doelgroep: OB
Tags: samuël tijd wachten

Alles heeft zijn tijd

Is er voor alles in het leven een bepaalde tijd? Wat weten we eigenlijk over de tijd? En hoe zit het met de eeuwigheid? Samen met een oude wijze man, een uitvinder en een kunstenaar gaan we op zoek naar antwoorden. 

Doelgroep: BB
Tags: eeuwigheid tijd wijsheid

Een moment in de tijd

We nemen een moment de tijd om stil te staan bij momenten in de tijd. Als jouw leven een klok is, hoe laat is het dan nu? Een les over overgangsrituelen en over Bar/Bat Mitswa.

Doelgroep: BB
Tags: jodendom rituelen tijd

De tijd draait door en door

Cyclisch denken, geloven en leven gesymboliseerd in de vorm van een almaar ronddraaiend wiel. Alles houdt verband met elkaar en de tijd draait almaar door.

Doelgroep: MB
Tags: boeddhisme symboliek tijd

Samen delen

Samen delen is veel meer dan een rekenkundige term. Samen zegt iets van ons alle twee. Wij delen dat wat er is, alle twee. Dan gaat het niet meer om, wie het meest heeft of krijgt. Dan draait het om overleg en inzicht. Ontvangen en geven. De ene keer ontvang je, de andere keer geef je omdat je inziet dat dit rechtvaardig is.

Lessen

Het meisje en haar zeven paarden

Een prentenboek waarin zeven paarden delen wat ze hebben. Hoe gaat dat in het echte leven? Bij de leerlingen? En in de wereld? Bestaat vrijgevigheid wereldwijd?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: delen deugden

Manna uit de hemel

Wie zorgt er in de woestijn voor dat er elke dag genoeg te eten is? Op wie kunnen de mensen nu vertrouwen? De woestijn, een ruimte om vertrouwen te oefenen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: brood delen vertrouwen

Give what you can…

Wat kun en wil jij delen? Kun je delen als je weinig of niets hebt? Maakt delen blij? Een les bij het verhaal van het kruikje van de weduwe van Sarefat.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: delen vertrouwen

Delen met velen

Jezus inspireerde mensen om hun bezittingen te delen. Kunnen wij in navolging daarvan ook anderen inspireren om onze overvloed te delen met mensen die het minder goed hebben?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: christendom delen

Blijf dit doen en denk aan mij

Jezus breekt het brood en kijkt zijn vrienden aan. Hij geeft hun een beker met wijn en zegt: ‘Blijf dit doen en denk aan mij, tot Gods nieuwe wereld komt.’ Is dit een gemakkelijke of juist een hele moeilijke opdracht? Een les over de christelijke traditie van het avondmaal.

Doelgroep: MB BB
Tags: avondmaal brood en wijn christendom delen

Een schaap om te delen

Een schaap om te delen, een leven om te geven. Een les over jezelf, over wat je hebt en doet. Over wat je doet voor een ander en wat anderen doen voor jou. Over Allah, Ibrahiem en zijn zoon.

Doelgroep: MB BB
Tags: delen islam offerfeest

Delen is vermenigvuldigen

Delen met de ander is een van de belangrijke thema’s bij het islamitische Offerfeest. De leerlingen ontdekken of delen echt vermenigvuldigen is.

Doelgroep: MB BB
Tags: delen islam offerfeest

Hemel en aarde

‘Waar raakt de hemel de aarde?’ Een uitdagende zoektocht. Wat is een hemel? En hoe ontdek je die?
Bijbels gezien is de hemel de basis van waaruit God ziet, spreekt, hoort en handelt. De nadruk ligt daarbij niet op de locatie maar op Gods zijnswijze en karakter. God typeren we met woorden als verborgenheid, verhevenheid en goedheid. Bij deze woorden kijken mensen als vanzelf naar boven. De hemel is de plaats waar goedheid te vinden is. Mensen verlangen daar te zijn. Vanuit dat perspectief kan een hemel ook op aarde zijn.

Lessen

Een schilderij in de wolken

Een les aan de hand van het prentenboek 'De man in de wolken'; over het geluk van het delen van alle mooie dingen die hemel en aarde ons geven.

Doelgroep: OB
Tags: aarde delen hemel schepping wolken

Kijken met je hart

Verwonder jij je wel eens ergens over? Heb je vragen zonder antwoord? Durf je te kijken met je hart, zoals de Kleine Prins? Een rijke les gebaseerd op psalm 8.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: aarde hemel psalmen verbondenheid verwondering

Ik denk… een engel?

Betzata (Betesda) is dat een plek waar de hemel de aarde raakt? Wie zet het water in beweging en wat gebeurt er dan, met jezelf en met je omgeving?

Doelgroep: MB BB
Tags: aarde engelen hemel verbondenheid water

Door de hemel geraakt

Af en toe zien we in de Bijbel een stukje van de hemel. Wie het ziet en ervaart, wordt er door geraakt. Raakt de hemel ons ook nu nog? Het verhaal van de verheerlijking op de berg is het uitgangspunt om op zoek te gaan naar wat ons raakt en inspireert.

Doelgroep: MB BB
Tags: aarde berg hemel wolken zien

Ik kijk naar het kruis en zie…

Wanneer je recht gaat staan met je voeten dichtbij elkaar, je hoofd recht en je armen opzij, dan ben je verbonden met dat wat onder, boven en naast je is. Dit alles komt samen in Jezus. Een les over de betekenis van de palmpasenstok en van het kruis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: kruis palmpasen symboliek verbondenheid

Hoe kun je de lucht bezitten?

Is de hemel iets van daarboven of zijn er hier op aarde glimpjes van terug te vinden? Kan dat, de lucht bezitten? Opperhoofd Seattle heeft daar een duidelijke mening over die hij toen, maar ook nu, graag met ons deelt. Samen ontdekken de leerlingen hun ideeën over de hemel.

Doelgroep: MB BB
Tags: aarde hemel indianen lucht

Hoog, hoog is de hemel?

Kan de hemel ook op aarde zijn? Hoe ziet die hemel er dan uit? En hoe staan grote wereldreligies hier eigenlijk in? Via een activerende circuitles onderzoeken de leerlingen de betekenis van de hemel binnen het jodendom, het humanisme en het boeddhisme.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhisme hemel humanisme jodendom

2019

Thuis

Waar ben je thuis? En, misschien nog wel belangrijker, bij wie voel je je thuis? Wat maakt van je huis een thuis?
Thuis heeft te maken met de plaats waar je woont. Waar je spullen een plaatsje hebben. Waar jouw foto aan de muur hangt. Maar dan nog… is die plaats dan jouw thuis? Of jouw huis? Thuis gaat veel verder, dieper, breder... Thuis gaat over veiligheid en geborgenheid. De plaats waar je, mag zijn wie je bent. Maakt dat nu juist van je huis, een thuis?

Lessen

Thuis is… met wie je bent!

Een les aan de hand van het prentenboek 'De jongen en de walvis'. Wat is je thuis voelen? Is thuis waar je bent of met wie je bent?

Doelgroep: OB MB
Tags: huis thuis

In den beginne… was er een thuis!

Een les over de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de Beth. Als je goed kijkt, lijkt deze letter een beetje op een huis. Een huis waarbij de deur altijd open staat voor iedereen. Kun je je alleen in je eigen huis thuis voelen? En... zorgen wij er eigenlijk voor dat iedereen zich thuis voelt op deze wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: huis jodendom thuis

Hagar heeft geen thuis meer

Hagar vlucht omdat het leven haar thuis onmogelijk wordt gemaakt. Maar ze ontdekt dat ze er, ondanks alles, niet alleen voor staan. Een actueel verhaal, dat ons confronteert met mensen van nu die op de vlucht zijn.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuis vluchtelingen

Overal thuis?

Wanneer voel jij je thuis als je ouders niet meer bij elkaar zijn en een nieuw 'thuis'hebben met een nieuw gezin? De leerlingen onderzoeken wat belangrijk is voor hen om zich ergens thuis te voelen.

Doelgroep: MB BB
Tags: echtscheiding geborgenheid huis thuis

Thuis bij Martha en Maria

Martha en Maria zijn twee heel verschillende vrouwen. Toch hebben ze hetzelfde doel: Jezus zich thuis laten voelen. Een les over iemand welkom heten en je thuis voelen bij iemand anders.

Doelgroep: OB MB
Tags: mensen; geaardheid thuis vrouwen

Krachtige woorden in een koker

Woorden zijn krachtig, ze kunnen je het gevoel van bescherming geven. Welke woorden wil jij horen als jij je onveilig voelt? Een les over een mezoeza aan de deurpost bij de joden.

Doelgroep: MB BB
Tags: geborgenheid huis jodendom woorden

De belofte van de harpspeler

Mensen verheugen zich op feesten en vieren die het liefst thuis met al diegenen, die hen dierbaar zijn. Ook de harpspeler in het verhaal wil thuis zijn met Kerstmis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: advent feestvieren huis thuis

Geluk

Al vanaf de geboorte worden gelukwensen over je uitgesproken. Iedereen wenst elkaar het beste in het leven. Toch kent ieder mens ook de tegenhanger; het ongeluk, het lijden.
In deze lessenserie laten we de leerlingen nadenken over geluk. Uit onderzoek is gebleken dat wie gelukkig is, langer leeft. En dat gaat gepaard met beter sociaal gedrag, betere presentaties en meer zelfvertrouwen.
In de lessen gaan we in op het beseffen van geluk. Wat doet het met je wanneer een ander je zegent? Of als anderen zeggen dat dit ongeluk toch echt aan jezelf ligt? En het ultieme geluk… is dat een utopie?

Lessen

Tel je zegeningen

Vrede en alle goeds, urbi en orbi, en count your blessings: bekende uitspraken die alle drie te maken hebben met zegenen. Maar wat betekent 'zegen' eigenlijk? En waar vinden we zegeningen terug in de Bijbel?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geluk zegen zegeningen

Blije woorden voor jou!

In een tas zit een verzameling woorden en zinnen. Wie heeft ze gezegd? En aan wie kun je ze doorgeven? Profeten verzamelen woorden van God. Ze geven ze door aan mensen. Een les over Frederick de muis en de profeet Joël.

Doelgroep: OB
Tags: geluk profeten taal woorden

Vette pech! Of toch niet?

Job heeft vette pech. Of toch niet? Een les over ongeluk hebben in je leven en hoe je daar mee omgaat. Vragenderwijs gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over eigen momenten van pijn.

Doelgroep: MB BB
Tags: geluk job levensweg

Waar word je gelukkig van?

Een les over geluk, vrijheid, gevoelens en Psalm 1. Voor de onderbouw wordt gebruik gemaakt van het prentenboek Alberts boom.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geluk muzikale expressie psalmen

Jubeljaar: wat een geluk?

Alles wat je hebt geef je elke vijftig jaar terug aan de oorspronkelijke eigenaar, tenminste dat was het idee van het jubeljaar. Het jubeljaar is er alleen nooit gekomen, snappen de leerlingen waarom?

Doelgroep: MB BB
Tags: bezit bijbel geluk jodendom

Geloven moet je doen?!

Een lessenserie waarin leerlingen onderzoeken wat geloof betekent of waarin je kunt geloven.
Wanneer je in het Oude Testament naar het woord 'geloven' kijkt, zie je dat er vertrouwen in en gehoorzaamheid aan God aan het licht komt. In het Nieuwe Testament wordt met het woord ‘geloven’ een term bedoeld waarmee een overtuiging wordt aangeduid.
Wie ergens van overtuigd is, gaat niet stil in een hoekje zitten. Geloven maakt dat je iets doet. Er wordt iets van je gevraagd. Je gaat er voor! Zo krijgt geloof betekenis.
Bij geloven horen de woorden ‘twijfelen’ en ‘vertrouwen’. Er is verschil tussen ‘geloven’ en ‘zeker weten’. Geloven is ten diepste er op vertrouwen dat wat je niet zeker weet, voor jou toch waar is. Niemand kan je dwingen om iets te geloven. Daar waar dat wel gebeurt, zie je de rauwe kant van geloof.

Lessen

Geloven? [spel]

Het spel 'Geloven? nodigt uit om samen na te denken over de dingen waarin je kunt geloven. Door het te spelen 'worden de leerlingen uitgenodigd om onder woorden te brengen waarom ze iets wel of niet geloven en ontdekken ze dat iedereen iets anders gelooft.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geloofsbeleving geloven respect

Mozes, je kan het!

Als God Mozes roept om zijn volk te gaan bevrijden, zegt Mozes nee, nee en nog eens nee! De leerlingen onderzoeken in deze les waarom Mozes/Moesa weigert en wat er voor nodig is om toch aan de slag te gaan. Mozes staat op en hij handelt, ook al vindt hij het een moeilijke opdracht.

Doelgroep: MB BB
Tags: geloven mozes roeping vertrouwen

De wereld volgens Micha

Met je hoofd, je hart, je handen... Wat doe je als je respectvol om wilt gaan met de aarde, je medemensen en alles wat God geschapen heeft? Hecht iedereen waarde aan de woorden van de profeet Micha? Aan de hand van het verhaal 'Drommels wat een rommel' onderzoeken de leerlingen hoe denken, voelen en doen daarbij passen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geloven micha respect schepping

Dat geloof je toch niet…?

De bedelaar is blind, hij heeft zich hele leven nog nooit kunnen zien. Dan komt Jezus langs en hij maakt de blinde man beter. Een heel bijzonder verhaal. Wie zal hem geloven?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geloven genezing twijfel

Houd dat vast!

Vasten? Vasten is kiezen voor wat belangrijk is, niet vergeten, je blijven herinneren, omzien naar elkaar... Houd dat vast!
In alle groepen gaan de leerlingen op zoek naar de aspecten en de waarde van vasten.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ramadan vasten onthouding veertigdagentijd

Horen, zien en… geloven?

In het opstandingsverhaal uit het Johannesevangelie ontdekt Maria Magdalena het lege graf. Ze spreekt de 'tuinman' aan. Op het moment dat ze bij haar naam genoemd wordt, gaan haar ogen open. Hierdoor verandert ze; haar zien wordt geloven en vertrouwen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geloven maria magdalena opstanding vertrouwen zien

Geloof en Zeker-weten

Twee vrienden komen elkaar na jaren tegen. Ze openen hun reiskoffer en tonen de inhoud. Stel dat de ene vriend Geloof heet en de andere Zeker-weten. Wat zit er dan in hun koffer?

Doelgroep: MB BB
Tags: geloofsbelijdenissen geloven wereldgodsdiensten

2018

Waar kies je voor?

Kiezen, de ene keer maak je in een fractie van een seconde een keuze en is het overduidelijk waarom je die keuze hebt gemaakt. Op andere momenten worden de keuzemogelijkheden gewikt en gewogen, worden voors en tegens, mogelijke gevolgen en resultaten tegen elkaar afgewogen. Hoe kies je, met je hart of je verstand?
In dit thema komen dilemma’s, persoonlijke waarden en het je bewust zijn van gevolgen van gemaakte keuzes aan de orde. In iedere les staat een verhaal centraal waarin keuzes gemaakt (moeten) worden. Via verschillende didactische werkvormen krijgen de leerlingen mogelijkheid om zich bewuster te worden van de dilemma’s rond het maken van keuzes en de gevolgen die gemaakte keuzes kunnen hebben.

Lessen

Waar kies je voor?

Wanneer Anniko bij een waterpomp komt, staat ze voor een dilemma. Kiest ze voor zichzelf of houdt ze rekening met anderen? Stap voor stap worden de leerlingen meegenomen in deze ethische kwestie.

Doelgroep: MB BB
Tags: ethiek keuzen maken waarden en normen

Eens een tollenaar, altijd een tollenaar?

Door 'dieper' te kijken en vertrouwen te geven, biedt Jezus Zacheüs een nieuwe kans; door 'echt te zien' wordt Zacheüs eindelijk 'gezien'. Hoe kijken de leerlingen eigenlijk naar anderen?

Doelgroep: MB BB
Tags: keuzen maken menselijke verhoudingen waarden en normen zacheüs

Doorlopen… of helpen?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel. Het confronteert ons met hoe wij denken over en omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen'. Ze eens... wie is eigenlijk jouw naaste?

Doelgroep: OB
Tags: barmhartige samaritaan keuzen maken menselijke verhoudingen naastenliefde vooroordelen

Jona krijgt een tweede kans

Jona krijgt een belangrijke opdracht; hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans...

Doelgroep: MB BB
Tags: jona keuzen maken waarden en normen

De arme sloeber en de rijke mannen

'Er bij horen' is niet altijd vanzelfsprekend. We oordelen en veroordelen en sluiten mensen buiten. Maar wat zegt dit eigenlijk over onszelf?
Een les rond een verhaal uit de overleveringen uit het leven van de profeet Mohammed.

Doelgroep: MB BB
Tags: menselijke verhoudingen mohammed vooroordelen

De blauwe beer

Boeddha vertelde jatakas, dierenfabels met daarin een moralistische boodschap. De leerlingen ontdekken de beweegredenen van de beer, de koning en de jager uit de jataka over de blauwe beer.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhisme ethiek keuzen maken

Een ontmoeting bij een boom

Als Jezus Zacheüs ontmoet, kijkt hij naar hem ‘met andere ogen’. Zacheüs voelt zich gezien. Wij mensen hebben een speciale bril voor nodig, om zo te kunnen zien. Hoe zou dat voelen om gezien te worden? En wat zou jij aan Jezus willen vragen als je hem zou ontmoeten?

Doelgroep: OB
Tags: zacheüs menselijke verhoudingen zien

Hulp uit onverwachte hoek…

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel; het confronteert ons met hoe wij omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen. Het nodigt ons uit te zoeken naar een antwoord op de vraag wie onze naaste is. Een les over (voor)oordelen, maar ook over het belang van gewetensvolle keuzes maken.

Doelgroep: BB MB
Tags: barmhartige samaritaan keuzen maken menselijke verhoudingen naastenliefde vooroordelen

Dag lieve, bijzonder beer

Hoog in de bergen woont een blauwe beer. De beer maakt de keuze om goed te doen. De leerlingen bedenken wat ze van zijn gedrag vinden.
Een boeddhistische verhaal om na te denken over wat je belooft.

Doelgroep: OB
Tags: keuzen maken boeddhisme belofte

Kikker hoort er bij

'Er bij horen' is niet altijd vanzelfsprekend... Kikker gaat op zoek naar een vriendje. Maar de andere vrienden vinden Beertje eerst niet zo leuk.

Doelgroep: OB
Tags: vriendschap menselijke verhoudingen anders zijn

Jona, wat kies je?

Jona krijgt een belangrijke opdracht, maar hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans. Wat kiest Jona?

Doelgroep: OB
Tags: jona keuzen maken

Vreugde

Vreugde en blijdschap zijn de centrale woorden in deze lessenserie. In iedere les valt veel te ervaren en te leren en steeds staat een ander aspect van vreugde en blijdschap centraal. Via uitdagende en verrassende werkvormen worden verbindingen met het leven van de leerlingen gelegd. Naast lessen vanuit bekende verhalen (zoals het verhaal over koning David die door de straten van Jeruzalem danst of de blijdschap van de vader in het verhaal van de verloren zoon) is er ook een les waarin een vreugdelied van Jesaja het uitgangspunt is.

Lessen

Een blij ei!

Een les aan de hand van een prentenboek over een egel en zijn ei: over het wonder van nieuw leven en de kracht van (blijven) geloven in je dromen.

Doelgroep: OB MB
Tags: geloof nieuw leven vreugde

De woestijn zal bloeien…

Een les over omzien naar elkaar en daar waar 'het leven' een woestijn dreigt te worden of te zijn, een ommekeer tot stand brengen of zien dat een ommekeer zal volgen als je je aan Gods wetten (regels/adviezen) houdt: Jij kan het goede brengen en vreugde geven...

Doelgroep: OB MB BB
Tags: beeldtaal vreugde woestijn

David danst

Het is feest omdat de Ark weer naar Jeruzalem komt. David danst van vreugde. Hij laat zien dat bij God iedereen zichzelf mag zijn.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: david herder vreugde

Weer thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een veraahl waarin wordt verloren, (terug)gevonden en waarin je echt mag thuiskomen. Over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: thuis verloren zoon vreugde

Het verloren schaap

De vreugde van het terugvinden of teruggevonden worden! Een les over het verhaal van de herder die een schaap kwijt was.

Doelgroep: MB BB
Tags: emoties goede herder vreugde

Vreugde na de storm

Een les over de kunst van het vertrouwen en de vreugde die je kunt voelen, als je (weer) durft te vertrouwen. Aan de hand van het verhaal van de storm op het meer wordt o.a. aandacht besteed aan de binnen- en buitenwereld van leerlingen en de gevoelens die daarbij komen kijken.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: emoties vertrouwen vreugde

Pinksteren: in vuur en vlam

Pinksteren is het feest van de heilige geest en voor velen een moeilijk 'on(be)grijpbaar' feest. Het doet een sterk beroep op onze verbeelding en beelden kunnen ons helpen het pinkstergebeuren te verstaan. In deze les staat het symbool vuur centraal staat, met nadruk op vuur in de betekenis van enthousiasme.

Doelgroep: MB BB
Tags: pinksteren vreugde vuur

Vlammetjes waar je blij van wordt

Een les voor kleuters over Pinksteren, waarin het symbool vuur centraal staat.

Doelgroep: OB
Tags: pinksteren vuur blijheid

Het schaapje dat kwijt was

De vreugde van het terugvinden of teruggevonden worden! Een les over het verhaal van de herder die een schaap kwijt was.

Doelgroep: OB
Tags: goede herder

Wie is koning?

Over Saul, Salomo, David en al die andere koningen...
Koningen spelen een belangrijke rol in het Oude Testament. In bijna elk Bijbelverhaal over een koning is aandacht voor zowel de goede als de minder fraaie eigenschappen van de machthebber in kwestie.
Van welke kant je het onderwerp ook benadert, er vallen mooie lessen over te ontwerpen en uit te voeren. Koningen (en koninginnen) spreken tot de verbeelding want: wat is een koning, hoe gedraagt hij zich, is hij een voorbeeld voor de mensen, moet hij wijs en verstandig zijn, hoe wordt iemand koning, maakt hij gebruik of misbruik van zijn macht, wie roept een koning tot de orde? Allemaal onderwerpen die in deze lessenserie aan de orde komen. In iedere les wordt een link gelegd met koningen of machthebbers van nu. En natuurlijk ook met het leven van kinderen.

Lessen

David wordt gekozen

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader.
Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Doelgroep: OB
Tags: david herder koning

Lodewijk I, koning der schapen

Aan de hand van het prentenboek 'Lodewijk I, koning der schapen' onderzoek je samen met de leerlingen het koningschap. Wanneer is iemand een goede koning?

Doelgroep: OB MB
Tags: koning

Wie is hier nou eigenlijk koning?

Een goede koning, wanneer ben je dat? aan de hand van voorbeelden en opdrachten onderzoeken de leerlingen wat goed leiderschap inhoudt.

Doelgroep: MB BB
Tags: koning leiderschap

Wat zoek je?

Waarom zou het volk van Israël een koning willen? Samen met de leerlingen onderzoek je dit verlangen. Aan de hand van het verhaal van Samuël en Saul en verwerkingsopdrachten denken de leerlingen na over hoe verlangen verblindend kan werken.

Doelgroep: MB BB
Tags: koning samuël saul verlangen

Een koninklijk leven… voor even

De verhalen over koning Saul zijn een spiegel voor de mens over heersen en dienen. Verhalen die ons laten nadenken over wat goed koningschap eigenlijk is; in verleden, heden en toekomst.

Doelgroep: MB BB
Tags: koning koningen saul

Een onverwachte koning

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Doelgroep: MB BB
Tags: david koning zalving

Dat is koninklijk!

Koning Salomo neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is koninklijk!

Doelgroep: OB MB BB
Tags: goed en kwaad koning salomo

Een koningin op bezoek

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen. En kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: koning levensvragen wijsheid

De jaloerse koning

Een jaloerse koning die een grotere paleistuin wil en een slechte koningin die het probleem oplost. Een les over koning Achab en de wijngaard van Nabot; een les waarin emoties tot uitdrukking komen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: emoties jaloezie koning

De laatste koning

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Doelgroep: MB BB
Tags: emoties jeremia keuzen maken koning sedekia

Kleur

In een wereld vol kleur wordt in deze lessenserie gezocht naar de rol en betekenis van kleuren. Naast lessen die passen bij de tijd van het jaar (voor Allerzielen, Advent) zijn er ook lessen waarin de symbolische betekenis van kleuren centraal staat. Natuurlijk kan de regenboog als symbool van het verbond tussen God en mensen niet ontbreken. Met lessen over de rol van de kleur rood bij het Chinese nieuwjaar en over de betekenis van de kleuren op de gebedsvlaggen in het boeddhisme wordt de wereld buiten het christendom verkend. En de kleur van God... welke kleur zou bij God kunnen horen? Kortom, verwondering, bezinning en creativiteit wisselen elkaar af in de (bijbel)lessen rond het thema 'kleur'.

Lessen

Welke kleur voel jij?

Bij bepaalde voorwerpen horen vaste kleuren. Of niet? De leerlingen denken na over de koppeling van kleur en gevoel. Het boek 'De krijtjes staken' is daarbij een handig hulpmiddel.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: emoties kleuren (rood, geel, blauw enz.) symboliek

De kleur van God

In een wereld vol kleur gaan we op zoek naar de kleur van God. In een sfeer van bezinning en verwondering proberen we eigen gevoelens en gedachten over God aan kleuren te koppelen of uit te drukken in een creatieve opdracht.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: god kleuren (rood, geel, blauw enz.) verwondering

Licht in het donker

Een les bij Allerzielen; over herinneringen die licht geven in het donker, de kleur van missen, herdenken en de kracht van licht.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: emoties herdenken licht symboliek

Licht, lichter, lichtst

De leerlingen gaan op zoek naar het licht in zichzelf en naar hoe zij een licht voor een ander kunnen zijn. Ze doen dit door middel van rollenspel en een tekenopdracht. Uiteindelijk wordt het licht in de klas steeds groter. Een les over advent.

Doelgroep: MB BB
Tags: advent licht

Noach en de kleurrijke regenboog

Een kleurrijke les over verbond en vriendschap en over de regenboog als symbool van een verbintenis tussen God en mensen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ark van noach kleuren (rood, geel, blauw enz.) noach verbond verwondering

Een land vol kleur

Welke bril heb je op? Ben je een zwartkijker en bekijk je de dingen van de sombere kant? Of kijk je met de regenboogbril van hoop naar de dingen van alledag? Samen met de leerlingen onderzoek je in deze les de hoop in het verhaal van de verspieders in het beloofde land.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: hoop jozua kleuren (rood, geel, blauw enz.) vluchtelingen

Een wereld vol kleurrijke wensen

In deze kleurrijke les leren de leerlingen over de Tibetaanse gebedsvlaggetjes en gaan ze aan de slag met wensen voor hun klasgenoten en de wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhisme kleuren (rood, geel, blauw enz.) wens

KNALrood !

Met Oud en Nieuw kleurt China rood, KNALrood! Een les over een monster dat mensen eet en bang is voor kleur en knallen.

Doelgroep: MB BB
Tags: chinees nieuwjaar kleuren (rood, geel, blauw enz.) tradities

2017

Mondriaan en het thema boom

Bomen in de winter; met kale takken trotseren ze kou, sneeuw, wind en regen. Maar in zich dragen ze de belofte van een nieuwe lente, een nieuw begin. Bomen en hun rol in Bijbelverhalen staan in de lessen voor januari centraal. In januari begint ook het Mondriaanjaar. Pieter Mondriaan schilderde kleurrijke bomen. Iedere boom roept hierdoor een andere associatie op. Drie Mondriaanschilderijen waarop steeds een boom, maar dan anders geschilderd, worden als uitgangspunt van de lessen gebruikt.

Lessen

De rode boom

De leerlingen maken kennis met de schilder Piet Mondriaan aan de hand van zijn schilderij 'De rode boom'. Daarbij horen ze het verhaal 'De perzikboom'en maken van drie verschillende bomen een eigen fantasieboom.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: boom emoties kunst

De grijze boom

Een les over de boom van goed en kwaad en het schilderij 'De grijze boom' van Piet Mondriaan. De leerlingen ontdekken hoe deze twee kanten van het leven met elkaar te maken hebben.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: boom goed en kwaad kunst

De bloeiende appelboom

Bij dit schilderij van Mondriaan wordt het verhaal van Zachëus verteld. Wat willen de leerlingen delen en wat willen ze liever geheim houden?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: boom geheimen kunst zacheüs

Wat deel jij?

Geheimen, kinderen hebben ze, delen ze, dragen ze als iets kostbaars of juist als een last met zich mee. In deze lessenserie worden geheimen onderzocht en verkend. Sommige van deze geheimen zijn te ontrafelen en andere geheimen blijven, hoe je ze ook bekijkt, ongrijpbaar. In de lessen gaat het o.a. over een geheim waar je groot van wordt, het geheim van vriendschap, van het groeien en ook wordt gezocht naar (het geheim van) God en Jezus. Heldere verhalen en uitnodigende werkvormen voor onder-, midden- en bovenbouw zijn de ingrediënten waarmee het geheim al dan niet aan het licht komt.

Lessen

Een geheim waar je groot van wordt

Aan de hand van een prentenboek met een oosterse sfeer verkennen de leerlingen het geheim van lichamelijke en geestelijke groei.

Doelgroep: OB MB
Tags: geheimen groei

Het geheim van God

Wie is God? Waar is God? Is God een geheim? Hoe kun je God zien? Waarom geloven mensen in God?
Welke woorden horen er bij God en passen die woorden ook bij de leerlingen (en bij onszelf)? Wanneer praten we over God en wanneer 'halen we God erbij'? Praten leerlingen over deze vragen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimen geloofsbeleving god

Het geheim van Jezus

Hoe werd Jezus gezien in de tijd da thij leefde en wat is het geheim dat meer dan 2000 jaar later nog steeds mensen hem volgen? Deze les gaat onder andere over deze vragen en biedt leerlingen de gelegenheid ook na te denken over hoe zij zelf tegenover Jezus en zijn betekenis staan.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: christendom geheimen geloofsbeleving jezus

Het geheim van vriendschap

De vriendschap van David en Jonatan wordt op de proef gesteld. Wanneer het niet meer veilig is om bij elkaar in de buurt te zijn, blijkt hoe bijzonder hun vriendschap is.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: david geheimen vriendschap

Het geheim van het zaad

De gelijkenis van het zaad staat in deze les centraal: het geheim van groeien, soms verborgen en tegen de verdrukking in. Een verhaal van verwondering en hoop.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimen groei hoop zaad

Het geheim van de opstanding

Het paasverhaal vertelt van het lege graf en de opstanding van Jezus...
Een mysterie, een geheim. Is het te verklaren?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimen opstanding pasen

Het geheim van de schat

Wie is er niet op zoek naar het geheim van geluk? Maar waar is die schat te vinden...

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimen geluk levensvragen

Het geheim van geluk

Siddharta Gautama gaat op zoek naar antwoord op het lijden van de wereld. Hij beseft dat mensen lijden door ontevredenheid en ontdekt het geheim van geluk.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddha geheimen geluk

In je kracht staan

Wat is dat en hoe doe je dat? Een omschrijving is ‘kracht is niet alleen het gevoel dat het goed gaat, maar ook dat je om kunt gaan met eventuele hindernissen die je op je pad tegenkomt en in beweging blijft’. In de lessen wordt Abraham gevolgd op zijn reis door het leven. Keer op keer komt hij in situaties terecht waarin hij voor moeilijke keuzes staat. Doet hij dat vanuit zijn kracht, of krijgt hij hulp om zijn kracht weer terug te vinden zodat hij kan omgaan met de hindernissen die hij tegenkomt? Hoe kun je kinderen zich bewust laten worden van hun eigen kracht en misschien nog wel belangrijker, hoe kunnen zij in hun kracht staan? De verwerkingen bij de verhalen bieden uitdagende mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan.

Lessen

Abram vertrekt

Goed beloofd Abram een nieuw leven, een nieuw land. Er wordt hem gevraagd zijn land achter te laten om opnieuw te beginnen in een ander land. Abram vertrouwd op Gods woord.
De leerlingen verkennen bij dit verhaal het begrip 'in je kracht staan'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abraham karakter vertrouwen

Abram in Egypte

Abram is bang voor zijn eigen hachje als hij in Egypte komt. Hij laat zich leiden door zijn eigen angst. Hoe gaan de leerlingen om met angst? Valt angst te overwinnen? En kan angst ook iets positiefs zijn?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abraham angst waarden en normen

Wat kies je?

Abram houdt sterk vast aan datgene waar hij voor staat, aan dat wat hij belangrijk vindt en weerstaat daarmee het verlangen om anders te zijn.
De leerlingen denken na over de keuzes van Abram en Lot. En waar staan ze zelf voor? Wat vinden zijn belangrijk?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abraham keuzen maken waarden en normen

Abram telt de sterren

Abram telt de sterren als God hem een kind belooft. Op welke manier bewaren de leerlingen hun geduld als ze lang moeten wachten?
Een les voor kleuters waarin ze aan de hand van drie foto's worden meegenomen rondom de woorden 'geduld en vertrouwen'.

Doelgroep: OB
Tags: abraham belofte geduld vertrouwen

Muur of brug?

Het verhaal van de ezel leert dat wanneer het leven een uitdaging biedt we een manier kunnen vinden om het in ons voordeel te laten werken.
De leerlingen van groep 8 staan ook voor een uitdaging: het voortgezet onderwijs. Ze denken na over uitdagingen en keuzes maken. Bouwen ze een muur met de stenen die op je geworpen worden of bouw je er een brug mee?

Doelgroep: BB
Tags: keuzen maken levenskracht

Een visioen om van te dromen

Een fantastisch visioen. Een droom van een wereld waarin de kracht van het goede uiteindelijk sterker is dan het kwaad dat lijkt te overheersen.
Voor de midden en bovenbouw zijn verhalen uit het boek Openbaring van Johannes vertaald naar de wereld van nu. De wereld waarin Johannes leefde lijkt verrassend veel op de tijd waarin wij leven. De problemen zijn anders maar de dreiging is niet minder groot. Johannes heeft een droom, een visioen van een andere, nieuwe wereld waarin het kwaad geen plaats meer heeft. Hij schrijft zijn boek in geheimtaal, bedoeld als hart onder de riem voor mensen die leden onder het kwaad. In de lessen leren de leerlingen omgaan met symbolisch taalgebruik, denken ze na over goed en kwaad en worden ze zich bewust dat het ook anders kan.

Lessen

De toekomst is al begonnen!

Het Bijbelboek Openbaring staat bekend als moeilijk en ontoegankelijk, maar wie zich er in verdiept ontdekt verrassende inzichten en vergezichten.
Eerste les van de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: droom openbaring toekomst visioenen

Een verborgen boodschap

Het verhaal van Johannes op Patmos; een visioen in 'apocalyptische geheimtaal' met een verborgen boodschap... Wat wil hij ons vertellen?
Tweede les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: geheimen openbaring symbolen visioenen

Als een koning

Over het verhaal waarin Johannes een blik in de hemel wordt gegund en waar woorden tekortschieten om te beschrijven wat hij heeft gezien, wat hij heeft ervaren... Hoe zou jij God beschrijven?
Derde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen' (over de Openbaring van Johannes).

Doelgroep: MB BB
Tags: godsbeelden koning openbaring

De lofzang aan het lam

In het verhaal uit Openbaring 5 - over een lam met zeven horens, zeven ogen en zeven geesten - wordt met symboliek de fantasie van de leerlingen geprikkeld.
Vierde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: openbaring symboliek visioenen

Het kwaad

Een les over de strijd tussen goed en kwaad bij het Bijbelverhaal uit Openbaring 12.
Vijfde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: goed en kwaad openbaring visioenen

Het einde van het kwaad

God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Maar voor het zover is, moet eerst het kwaad worden vernietigd en een oordeel worden geveld over de mensen.
Zesde les in een serie over de Openbaring van Johannes.

Doelgroep: MB BB
Tags: goed en kwaad laatste oordeel openbaring visioenen

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Johannes ziet 'de heilige stad', het nieuwe Jeruzalem, waar God komt wonen bij de mensen en verdriet, pijn en door niet meer zijn.
Zevende en laatste les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: openbaring toekomst visioenen

Dromen van nieuw leven (onderbouw)

Een drieluik voor de onderbouw waarin de nadruk ligt op de schepping, op de tuin van God waarin de mens mag leven. Via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera maken de leerlingen kennis met verhalen uit Genesis en Openbaring.

Lessen

Een tuin om van te dromen

Eerste les van een drieluik waarin de leerlingen van de onderbouw via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera kennismaken met verhalen uit Genesis en Openbaring.

Doelgroep: OB
Tags: droom schepping

Verdriet en nieuwe belofte

Het zich houden aan afspraken staat in deze tweede les van een drieluik centraal. Vera heeft een afspraak met haar vader, maar houdt zich er niet aan. Adam en Eva laten zich verleiden om zich niet aan Gods regel te houden.

Doelgroep: OB
Tags: goed en kwaad schepping

Van nieuw leven dromen

Afsluitende les van een drieluik waarin de leerlingen via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera kennismaken met verhalen uit Genesis en Openbaring. In deze les ontdekken de leerlingen dat zij zelf en steentje bij kunnen dragen aan de wereld zoals God die beloofd heeft.

Doelgroep: OB
Tags: droom nieuw begin nieuw leven openbaring toekomst

Mooi!

Mooi, wanneer is iets mooi? Noemen we iets mooi wanneer het er fraai uitziet, wanneer iets een lust voor het oog is? Of wanneer iets prettig of aangenaam is, of past mooi beter bij iets dat zeer goed is?
In deze lessen IKOS onderwijs verkennen we het thema mooi vanuit meerdere en soms verrassende invalshoeken. Er komen mooie gebaren (Sint Maarten), mooie voorbeelden (heiligen), een mooie tijd (advent) en een mooi verhaal (de engel die bij Maria op bezoek komt) aan de orde. De herders horen een mooi lied en we bedenken goede voornemens. Dit alles nadat we gezocht hebben naar kleine dingen die, als je er oog voor hebt, mooier dan het grootste cadeau kunnen zijn.

Lessen

‘t Zijn de kleine dingen die het doen

Wat is mooi, wat maakt een mens echt gelukkig? Is dat geld en zijn dat dure dingen, of is dat liefde voor de ander en de wereld om je heen?

Doelgroep: MB BB
Tags: geluk herinneringen

‘t Zijn de kleine dingen die het doen

Zie jij ze: al die kleine dingetjes waar je zo aan voorbij loopt? Ze zijn de moeite waard om te bekijken en te delen.

Doelgroep: OB MB
Tags: geluk natuur

Een mooi gebaar

Achter de traditie van Sint Maarten gaat een verhaal schuil over goede daden doen en zorg voor de medemens.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: naastenliefde sint maarten zorgzaamheid

Een mooi voorbeeld

Wat is een heilige? Waarom zijn heiligen een voorbeeld voor mensen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: heiligen

Een mooi voornemen

Goede voornemens, wat zijn dat eigenlijk? Waarom hebben we ze? Bedenk je ze alleen voor jezelf of help je er ook een ander mee?

Doelgroep: MB BB
Tags: nieuwjaar

Een mooie tijd

In deze les verkennen de leerlingen de betekenis van advent. Ze doen dat aan de hand van de voorwerpen en gebruiken die deze tijd markeren.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: advent symbolen

Een mooi verhaal

Een les over de engel die bij Maria op bezoek komt en haar vertelt dat ze de moeder van een bijzonder kind zal gaan worden.
In de verwerking wordt ingegaan op (bescherm-)engelen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: advent kinderen maria verhalen

Een mooi lied

Engelen staan in deze les centraal, als boodschappers aan de herders in de velden van Betlehem. Hun gezang zet de stoere herders in beweging. Het verhaal wordt interactief verteld.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: engelen geboorte herders jezus

2016

Verhalen van Jezus

Verhalen, we kunnen er niet zonder. De verhalen die Jezus vertelde (gelijkenissen of parabels) vormen nog steeds een rijke bron aan inspiratie en uitleg. Het zijn verhalen met meerdere lagen en iedere tijd, iedere specifieke context zal er één of meerdere lagen uitlichten en centraal stellen. Dat zal in de lessen niet anders zijn. In de onderbouw staat steeds de leefwereld van het kind centraal; bij de midden- en bovenbouw wordt de wereld vergroot en worden leerlingen uitgedaagd om kritische vragen te stellen bij wat gangbaar of gewoon is.

Lessen

Jezus houdt een toespraak

Over de toespraak die Jezus op de berg uitspreekt. Hij spreekt de mensen moed in en richt zich tot hen die dat het meeste nodig hebben. Zij zullen gelukkig worden. Wat betekent geluk? Voor jezelf, voor de ander(en)?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: bergrede geluk

Het huis van je leven

Waar bouw jij een huis als je er zelf ergens één mocht plaatsen? Op het zand of op een rots? Denk na voor je iets doet, is de boodschap van deze les.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissen huis

Ieder mens is uniek

In deze les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over hun sterke en zwakke kanten en het verschil tussen leerlingen. Centraal staat de gelijkenis van de verloren zoon.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissen verloren zoon

Het zaad valt in goede aarde

Als een zaadje in goede aarde valt, zal het ontkiemen en uitgroeien tot een mooie bloem of plant. Vanuit de gelijkenis van het zaad wordt er met de leerlingen gesproken over groeien. Wat heeft een plant nodig om te groeien? Wat hebben mensen nodig om te groeien?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissen groei zaad

Wijze en dwaze bruidsmeisjes

Een les over klaar staan en verwachten, waarin de leerlingen zich inleven in de bruidsmeisjes, het verhaal uitspelen en samen olielampjes gaan maken.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissen rijk gods verwachting

De Japanse steenhouwer

Wie zou je graag willen zijn en waarom? Ben je tevreden met wat je doet? De leerlingen denken na over verlangen, wat ze willen worden en wat bij hen past. Voor de onderbouw aan de hand van het verhaal 'Zijn wie je bent'; voor midden- en bovenbouw bij het verhaal van de Japanse steenhouwer.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: identificatiefiguren verlangen wens

Wie is hij toch?

Er liggen zo’n tweeduizend jaren tussen onze tijd en de tijd waarin Jezus leefde. Wie is hij toch? Al die jaren houdt die vraag mensen bezig. Vele antwoorden zijn gegeven en worden gegeven. En ondertussen blijven al die antwoorden cirkelen rond dat eeuwenoude geheim. In deze lessenserie – voor de periode voor Pasen - kunnen de leerlingen kennis maken met verhalen over Jezus en is er ruimte om samen te zoeken naar antwoorden op de vraag 'Wie is hij toch?'

Lessen

Ik wil bij jou thuis zijn

Aan de hand van het verhaal over Zacheüs proberen de leerlingen het handelen van Jezus onder de loep te nemen. Spiegelend kijken ze ook naar zichzelf en de keuzes die ze maken in de ontmoeting met de ander.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezus keuzen maken ontmoeting zacheüs

Levend water

Aan de hand van het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw gaan de leerlingen nadenken over Jezus, over de betekenis van 'levend water' en over omgaan met elkaar, juist als je de ander niet goed kent.

Doelgroep: MB BB
Tags: jezus levend water ontmoeting

Jezus schiet uit zijn slof

In deze les komt aan de orde wat de tempel voor Jezus betekent en waarom hij zo woedend wordt. De leerlingen denken na over de emotie woede en hoe mensen omgaan met verschillende uitingen van woede.

Doelgroep: MB BB
Tags: emoties jezus tempel

Wie is hij toch? Een vredeskoning?

'Hosanna!' juichten de mensen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Zou hij de lang verwachtte koning zijn? De koning die de mensen bevrijdt van de Romeinse soldaten? Of is hij een andere koning?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezus koning palmpasen

Wie is hij toch? Koning van de Joden?

Voor kinderen is het opstandingsverhaal maar moeilijk te bevatten. Met behulp van kunst wordt in deze les een poging gedaan om stil te staan bij dit verhaal dat voor christenen van grote betekenis is.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezus koning opstanding

Anders dan je denkt…

Wie is hij toch? Anders dan je denkt… Wat denk je dan? En hoe anders is anders?
Een vervolg op de lessenserie Wie is hij toch?, voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. In de verhalen wordt gezocht naar wat met 'anders' bedoeld zou kunnen worden. In deze periode valt ook de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Wat weten de leerlingen van de oorlog, van het jodendom? In de lessen voor midden- en bovenbouw wordt hier vanuit verschillende invalshoeken aan dacht aan besteed.

Lessen

Jezus incognito

Een mens kan soms bevangen raken door nare gevoelens, zodat je niet meer kunt putten uit de bron van al het leven. Je bent blind voor het licht, net als de Emmaüsgangers. Hoe kun je elkaar de richting wijzen naar het licht? Hoe kun je een ander bemoedigen en versterken?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: aandacht emmaüsgangers emoties licht troost

Is Jezus anders dan je denkt?

Met Jezus' dood aan het kruis lijkt het verhaal ten einde, maar niets is minder waar. Zijn levenswerk gaat door, zo ontdekken zijn leerlingen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: hemelvaart jezus

Het geheim van anders zijn in de oorlog

Aan de hand van een gedeelte uit het boeke 'Oorlogsgeheimen' ontdekken bovenbouwleerlingen dat niet alles is wat het lijkt. De leerlingen van de middenbouw zien het het prentenboek 'De vijand' dat de vijand een vriend kan worden.

Doelgroep: MB BB
Tags: geheimen mensen; geaardheid vijandschap vriendschap

Leren van en met elkaar

Goede vragen stellen, hoe doe je dat? Bestaan er eigenlijk wel domme vragen?
Leren en en leven horen bij elkaar. Daarom is voor de joden het 'lernen' van levensbelang. De leerlingen gaan op zoek naar praktische voorbeelden van leren en lernen in hun eigen leven.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendom leren vragen stellen

Sterke vrouwen

Een serie lessen met verhalen over meisje en vrouwen die opkomen voor hun rechten, die dappere beslissingen durven nemen... sterke vrouwen. Ze zijn van onschatbare waarde! Maar wanneer ben je dapper, wanneer ben je een sterke vrouw? Wie goed kijkt weet ze te vinden!

Lessen

Powerspray voor meiden!

Ontwikkel als een echte apotheker een nieuw soort powerspray! Op een speelse manier wordt nagedacht over moed, kracht en andere talenten van vrouwen. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich daarnaast in sterke vrouwen uit de geschiedenis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: kracht moed talent (gave) vrouwen

Een toverpotlood voor Malala

Malala Yousafzai wenst een toverpotlood waarmee ze de wereld kan veranderen. Tot ze ontdekt dat zij het zelf is die het verschil kan maken...

Doelgroep: MB BB
Tags: kracht moed vrouwen

Wie ben jij?

Ester wordt koningin, de vrouw van de Perzische heerser Ahasveros. Hoe blijft ze trouw aan haar eigen identiteit?
Les 1 uit een serie van drie over Ester.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ester identiteit van mensen

Waar sta jij voor?

Waar sta je voor en welke keuzes maak je. Dat zijn de kernvragen in deze les. Vragen die ook het verhaal van Ester oproepen. Staan voor je principes vraagt moed.
Les 2 uit een serie van drie lessen over Ester.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ester keuzen maken lef moed

Laat je zelf zien!

Les 3 uit een serie van drie lessen over Ester. In deze les zien we hoe Ester te werk gaat en welke stappen ze durft te nemen. Daarvoor moest ze zich 'achter een masker' verschuilen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ester moed

Poerim

Een les over het feestelijke en speelse karakter van het joodse Poerimfeest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jodendom joodse feesten poerim

Ik ben moeder Ganges

De heilige rivier de Ganges wordt in India vereerd als een moedergodin. Waar komt ze vandaan? Door te luisteren naar het mythische verhaal van haar ontstaan, ontdekken leerlingen de symboliek van water.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsme symboliek water

In het begin

Hoe iets in elkaar zit, dat weten we vaak wel. Maar hoe is het ontstaan, waar komt het vandaan, waarom is het zoals het is? In dit thema staat het begin centraal. Niet alleen het begin van de wereld, maar ook het begin van een nieuw schooljaar. Hoe begin je, hoe begint iets? En het begin van de wereld, een bijzonder begin, de schepping van de aarde? Daarbij staan de verhalen uit Genesis 1-11 centraal.

Lessen

Beginnen is… je welkom voelen!

Je welkom voelen: wat is daar voor nodig? En hoe kun jij er voor zorgen dat een ander zich welkom voelt. Een les over een prachtige begin van het nieuwe schooljaar.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: nieuw begin verbondenheid

Scheppingsverhalen

Vanuit scheppingsverhalen van over de hele wereld zoeken leerlingen naar hun eigen verwondering over de wereld om hen heen.

Doelgroep: MB BB
Tags: schepping; verhalen verwondering wereldgodsdiensten

De schepping in zeven dagen

Ooit was er een heel zeldzaam begin, het begin van alles... Een les waarin stilgestaan wordt bij de schepping van de aarde.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: schepping

De schepping van de mens

Over de schepping van de mens en de verbondenheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: mensen schepping

Jij bent lucht voor mij

Zijn mensen onbelangrijk of van levensbelang voor elkaar? Aan de hand van het verhaal van Kain en Abel leren de leerlingen dat iedereen er toe doet.

Doelgroep: MB BB
Tags: kaïn en abel levensvragen

Twee kaartjes voor een nieuw begin

Het verhaal van Noach, over vertrouwen, belofte, kiezen en opnieuw beginnen... Zou jij twee kaartjes voor een nieuw begin willen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: belofte nieuw begin noach vertrouwen

De toren van bla-bla

Een les over de Toren van Babel, hoogmoed, dienstbaarheid en hedendaagse helden.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: held identificatiefiguren toren van babel

Een bijzonder kind…

Ieder kind is uniek en alleen daardoor al bijzonder. Krijgt ieder kind de kans om die belofte waar te maken? Voor de periode herfstvakantie tot kerst een serie lessen over kinderen in de Bijbel; kinderen die de belofte van toekomst in zich dragen. Ook de thematische introductieles gaat over kinderen die de toekomst van de wereld in handen hebben.

Lessen

Kind: belofte voor de toekomst!

De toekomst van de wereld ligt in de handen van kinderen. Elk kind draagt een belofte voor de toekomst in zich: de mogelijkheid dat de wereld beter zal worden in de nieuwe generatie.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: belofte kinderen toekomst

Zoveel begint bij een kind

Om kinderen nog wat extra bescherming te geven, zijn de kinderrechten uitgebreider dan de mensenrechten. Een les over de Rechten van het Kind.

Doelgroep: MB BB
Tags: kinderen rechten van het kind

Hoog bezoek

Wat blijft het toch bijzonder als er een kindje komt. Helemaal als je zo oud bent als Abraham/Ibrahim en Sara. De leerlingen horen het verhaal van de geboorte van Isaak/Ishak uit Bijbel en Koran.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abraham geboorte isaäk kinderen koran

Het jasje van Samuël

Hanna vond het heel moeilijk haar zoontje aan God terug te geven, maar ze had het nu eenmaal beloofd. Ieder jaar gaat Hanna naar de tempel en elke keer neemt ze voor Samuël een prachtig linnen jasje mee, zo lijkt hij al een beetje op een klein priestertje.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: kinderen samuël symboliek

Obed, kind van de toekomst

De geboorte van Obed dient het belang van alle mensen die met hem verbonden zijn. De breuk met het verleden wordt hersteld, de familielijn wordt voortgezet. Maar wat betekent zijn geboorte voor toekomstige generaties?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: families geboorte kinderen ruth

Johannes is zijn naam

Elisabet wil haar vreugde en gedachten delen. Ze weet: dit kind is een geschenk van God en gaat een bijzondere toekomst tegemoet. Zal dat straks blijken uit zijn naam?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: elisabet geboorte johannes de doper

Jezus en Isa

We ontmoeten Marjam, die van Djibril te horen krijgt dat ze zwanger is van een zoon omdat Allah dat wil. Ze moet hem Isa noemen. Dit verhaal uit de Koran leggen we naast het verhaal van de geboorte van Jezus uit de Bijbel.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geboorte jezus koran

2015

Koningen

In verhalen in de Bijbel is er grote terughoudendheid ten opzichte van koningen. Keer op keer wijzen de profeten het volk erop dat JHWH hun koning is. Toch wil het volk een koning, want – zo wordt gezegd – al onze buurlanden hebben een koning. In Israël zijn voorstanders en tegenstanders en uiteindelijk komt men tot een compromis dat is vastgelegd in het ‘koningsrecht’: alleen God kan mensen tot koning verheffen. Een lessenserie over goed koningschap, Saul, David en Salomo.

Lessen

Driekoningen: zingen voor zoetigheid

In deze les ontdekken de leerlingen de betekenis van goed koningschap door het verhaal van het Driekoningenfeest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: zang koningen giften driekoningen delen

De goede koning

Een themales over leiderschap en koning zijn. En over de eerste koningen van Israël: Saul en David.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: david koning koningen leiderschap saul

David wordt gekozen

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader.
Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Doelgroep: OB
Tags: david herder koning

David en Saul

In deze les ontdekken de leerlingen dat macht op verschillende manier gebruikt kan worden.

Doelgroep: MB BB
Tags: saul macht david

David en Batseba

David is door God aangewezen als koning. Maar dat betekent niet dat hij perfect is. Want is hij altijd wel eerlijk?

Doelgroep: BB
Tags: eerlijkheid david berouw

Zo wijs als Salomo

In deze les onderzoeken de leerlingen het begrip wijsheid aan de hand van het verhaal over het 'oordeel van Salomo'.

Doelgroep: MB BB
Tags: wijsheid salomo

De fabel van Jotam

Aan de hand van deze fabel leren de leerlingen nadenken over goed leiderschap!

Doelgroep: MB BB
Tags: leiderschap fabels

Wat zou jij doen?

De verhalen van Mozes staan staan bol van onmogelijke beslissingen die mensen moeten nemen in een vaak hopeloze situatie. Steeds weer is er de vraag: wat zou jij doen? De moeder van Mozes durft een risico te nemen om het leven te laten winnen van de dood. En Mozes komt voor een dilemma te staan als God hem vraagt het volk uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Een lessenserie over morele dilemma’s.

Lessen

Als slaven in Egypte

In deze les horen de leerlingen dat ook in een uitzichtloze situatie verandering mogelijk is. De redding van Mozes is het begin van de grote redding, van de bevrijding van het volk uit de slavernij.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vrijheid slavernij mozes

Vertrouwen tegen beter weten in

De leerlingen ontdekken dat geloven betekent risico's nemen om het leven te laten winnen van de dood.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: mozes leven geboorte

Mozes’ dilemma

Mozes komt voor een dilemma te staan. Hij is nog niet overtuigd, maar Aäron, zijn broer, gaat hem helpen. 'En ik ga met je mee', zegt God.

Doelgroep: MB BB
Tags: mozes keuzen maken god

Tien plagen

In deze les wordt het onderscheid duidelijk tussen de Egyptische goden en de God van Mozes en Israël.

Doelgroep: BB
Tags: mozes goden egypte

Kinderen en het Pesachfeest

De leerlingen ontdekken in deze les dat het joodse Pesachfeest een feest is dat de bevrijding van het volk Israël opnieuw wil beleven.

Doelgroep: MB BB
Tags: pesach joodse feesten bevrijding

Altijd onderweg?!

Ruth, nog altijd inspireert het verhaal over haar leven en de keuze die ze maakt. Maar ook Noömi spreekt tot de verbeelding. Een lessenserie over het maken van een keuze waar je wilt wonen, de verschillende verwachtingen die je Ruth en Noömi hebben, de wetten voor de vreemdeling in Betlehem. En nauw verbonden met het verhaal van Ruth is het joodse Wekenfeest: Sjavoeot.

Lessen

Brood… broodnodig!

Een les over zowel de praktische als de symbolische betekenissen van brood.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: honger brood

Ruth gaat verhuizen

In deze les ontdekken de leerlingen dat mensen een keuze kunnen maken in hun leven waar we willen wonen. Ze leren dat daarbij verschillende elementen een rol spelen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: wonen verhuizen ruth keuzen maken

Ruth als vreemdelinge in Betlehem

Deze les gaat over de verschillende verwachtingen die Noömi en Ruth hebben, als ze in Betlehem komen. De leerlingen maken ook kennis met de wetten voor vreemdeling in Betlehem.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vreemdelingschap ruth

Sjavoeot: het Wekenfeest

Een les over de verrassende overeenkomsten tussen het joodse Wekenfeest en het christelijke Pinksterfeest.

Doelgroep: MB BB
Tags: sjawoeot pinksteren

Ontmoeting en nieuw begin

Soms moet je je land verlaten om de wereld te leren kennen, soms is een onverwachte ontmoeting heel dichtbij en kan die ontmoeting verstrekkende gevolgen hebben. Dat overkwam de leerlingen van Jezus met Pinksteren, dat overkwam Mohammed, dat overkwam Sam en rachel die met hun ouders wegtrekken uit Jeruzalem. De leerlingen ontdekken en ervaren aan de hand van verhalen dat ontmoeting met onbekenden en het onbekende verrassend is en het begin van nieuwe wegen inslaan kan zijn.

Lessen

Het water van de Ganges

In deze les gaan we met de leerlingen op reis naar India en wordt kennis gemaakt met de heilige rivier voor de hindoes: de Ganges. Het thema van deze les is 'een nieuw begin maken'.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsme nieuw begin rituelen heilige plaatsen water

Als een lopend vuurtje

In deze les ontdekken de leerlingen de boodschap van Pinksteren. Ze verbeelden dat iedereen er bij mag horen en ervaren iets van het enthousiasme dat bij het Pinksterfeest hoort.

Doelgroep: MB BB
Tags: heilige geest pinksteren

Ontmoeting en nieuw begin

Wie iemand ontmoet op zijn reis of vakantie en onderweg is, slaat nieuwe wegen in. Leerlingen denken na over de betekenis van ontmoeten.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: nieuw begin ontmoeting

Een nieuw begin voor Sam en Rachel

Hoe begin je opnieuw als je wordt verstoten van je meest heilige/veilige plek? Dat overkwam miljoenen joodse mensen in de diaspora. Een wereldwijde verstrooiing van een volk.

Doelgroep: BB
Tags: jodendom nieuw begin veiligheid

Een hemelse reis

Mohammed maakte een hemelse reis en ontmoette oude profeten en Allah. Dat verandere zijn leven.
Wie ontmoeten de leerlingen op hun levensreis?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: islam levensweg mohammed

Heb je het al gehoord?

In deze lessenserie maken de leerlingen op meerdere manieren kennis met de tweede taal, de taal van de Bijbel, de taal van verhalen. Verhalen die waar zijn, die vaak een diepe waarheid in zich dragen zonder dat ze bewezen echt gebeurd zijn. Ter introductie een les over hoe het nieuws de wereld beheerst en wordt doorgegeven en een les over de bijzonder taal Hebreeuws.

Lessen

Wat een wonder!

Het wonder van de spijziging van de vijfduizend door de ogen van het kind met de vijf broden en de twee vissen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: wonderen maaltijd wonderverhalen

Het dak er af!

Een les over de betekenis van 'verlamming' en het gevoel om gedragen te worden door vriendschap.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: opstanding nieuw begin genezing vriendschap

Heb je het al gehoord?

Centraal in deze les staat hoe nieuws de wereld beheerst en nieuws wordt doorgegeven... Ook het goede nieuws!

Doelgroep: MB BB
Tags: nieuws

De vele talen van de Bijbel

In deze les leren de leerlingen dat het Hebreeuws een bijzondere taal is en dat vertalen niet altijd eenvoudig is.

Doelgroep: MB BB
Tags: bijbel taal

Staat er wel wat er staat?

In deze les gaat het over taal, want staat er wel wat er staat...
De taal van de logica en de feiten is niet de taal van het geloof.

Doelgroep: MB BB
Tags: beeldtaal taal

Luisteren met grote oren

Luisteren naar wat je niet hoort en vragen stellen over wat je wel hoort. Dat is wat de leerlingen gaan doen aan de hand van een verhaal van Toon Tellegen.

Doelgroep: BB
Tags: luisteren sprookjes

De klokken luiden

De leerlingen laten een symbolisch sprookje op hen inwerken door midden van verschillende verwerkingsopdrachten. Deze les sluit aan op de meervoudige intelligenties.

Doelgroep: BB
Tags: sprookjes symboliek

Feest van licht

Een lessenserie over licht als bron van leven, over de lichtfeesten Divali, Sint Maarten, Chanoeka, advent en Kerstmis. Lichtfeesten binnen hindoeïsme, jodendom en christendom waarin gevierd wordt dat het kwaad niet het laatste woord heeft, maar het licht sterker is dan het duister.

Lessen

Het lied van Sint Maarten

Sint Maarten is een feest dat nog steeds in bepaalde delen van Nederland wordt gevierd. In het verhaal van Sint Maarten komen twee belangrijke thema's naar voren: licht en delen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: sint maarten martinus van tours licht delen

Het Divalifeest

Het belangrijkste hindoefeest is he Divalifeest. De leerlingen ervaren in deze les dat het licht het kwade verdrijft.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsme divali licht

God doet het licht aan

Rondom het kerstverhaal wordt verteld over mensen die dakloos zijn en voor wie wij als medemensen het licht aan kunnen doen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geboorte jezus kerstmis daklozen dakloosheid

Het licht breekt door

Twee vrouwen ervaren en delen de vreugde over nieuw leven.
De leerlingen stellen zich voor hoe blij mensen kunnen zijn wanneer een nieuw leven groeit. Ze denken na over wat hen heel blij kan maken en licht kan brengen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: licht

De getuige van het licht

In deze les maken de leerlingen kennis met het werk van een priester, met name het brengen van een reukoffer in de tempel en de betekenis er van.
En ze horen van de bijzondere geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, de latere wegbereider van de grote Koning van licht en vrede.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: elisabet johannes de doper priesters tempel zacharias

Licht… dat vieren we!

De betekenis van licht als bron van leven, niet alleen letterlijk maar ook symbolisch, staat centraal in deze les.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: licht vieren

Chanoeka: het licht schijnt

In deze lessen maken de leerlingen kennis met het joodse chanoekafeest.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendom joodse feesten licht