ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen gevoelens geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie moed mohammed moskee mozes muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessendatabank

Voor lessen
levensbeschouwelijke vorming

Zinvoller onderwijs bevat een lessendatabank rond diverse thema’s, Bijbelverhalen, feest- en gedenkdagen, wereldreligies, onderverdeeld in categorieën. De lessen zijn geschreven voor onder-, midden- of bovenbouw van het primair onderwijs.

Zinvoller onderwijs bevat een jaarkalender met feesten- en gedenkdagen en daaraan gekoppeld lessen en suggesties voor lesmateriaal.


LID WORDEN

Uitgelicht

De levenswijsheid van Ubuntu

Aartsbisschop Desmond Tutu heeft de wereld mooie lessen geleerd. Lessen over saamhorigheid, vergeven en delen. Samen met de leerlingen ontdek je aan de hand van zijn levensverhaal de rijke levenswijsheid Ubuntu.

Doelgroep: BB
Tags: wijsheidsaamhorigheidvergevingdelen

Een betere versie van jezelf

Een mensenkind ontwikkelt zich tot een volwaardig mens. Maar kan het nog beter, kun je een ‘betere’ versie worden van jezelf? En zo ja, wat doe je er dan mee? De leerlingen gaan te rade bij verschillende godsdiensten die daar ieder zo hun eigen manieren voor hebben.

Doelgroep: BB
Tags: mens zijnrituelenwereldgodsdienstenveranderingsproces

Het lef om te vergeven

Als je verder wilt in het leven kan vergeving daarin soms een belangrijke rol spelen. Maar dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Daar heb je moed en lef voor nodig. Wat de waarde is van vergeving ontdekken de leerlingen aan de hand van een verhaal van Jezus over het vergeven van schulden (Matt. 18:21-35).

Doelgroep: MB
Tags: vergevingschuldmoedgelijkenissen

Zo klinkt verandering

Een les bij het boek van Amanda Gorman, dat vertelt over hoop en verandering zodat de wereld mooier wordt.
De leerlingen bedenken en praten over dat wat zij willen veranderen. Ze beseffen dat verandering ook om actie vraagt.

Doelgroep: MB
Tags: veranderingsproceshoopKing, Martin Lutherwereld

Eiland

Een les vol kleur, klank en dans bij het prentenboek 'Eiland': over veranderingen om je heen en de vaste grond van een eiland.
Leerlingen denken na over wat verandert, maar ook over dat wat 'grond onder je voeten' geeft.

Doelgroep: OB
Tags: veranderingsprocesemotiesveiligheid

Van rups tot vlinder

Een rups wordt een pop en daarna vlinder; een proces van verandering.
Hoe ervaart een vlinder die verandering en is stilte daarin misschien noodzakelijk?
En mensen? Kunnen die ook veranderen? Kijk eens naar Zacheüs.

Doelgroep: OB
Tags: veranderingsprocesstiltezacheüs

Zie jij óók dat het anders kan?

Bartimeüs is aan het schreeuwen. Wat is er met hem aan de hand?
Hij verlangt naar licht. Licht om te kunnen zien en te leven!

Een les voor kleuters, over hoop, verandering en een nieuw idee.

Doelgroep: OB
Tags: bartimeüshoopveranderingsproceslicht

Komende feest- en gedenkdagen

14 februari
Valentijnsdag

27 februari
Carnaval

Jaarkalender