Lid worden? »

Vragen? Mail


Zinvoller onderwijs is een initiatief van VONKT en de voortzetting van GVO-plein.

Een uitgebreide lessendatabank voor lessen godsdienst/levensbeschouwing en GVO in het christelijk en openbaar primair onderwijs; met o.a.

  • - de lessen van de methode IKOS onderwijs
  • - GVO Thuislessen ter inspiratie
  • - lessenseries door/voor VONKT (o.a. bij het thema van de Kinderboekenweek)
  • - lessen/ontwerpen van studenten van NHL Stenden hogeschool in het Atelier Identiteit