ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar christendom clara van assisi cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen gevoelens geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal keuzen maken kinderen kindertheologiseren kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie moed mohammed moskee mozes muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots ruth ruzie sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schepping schepping; verhalen schilderkunst schooljaar sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

VONKT lessenseries

Worden wie je bent

In deze thematische lessenserie gaan de leerlingen op zoek naar talenten van zichzelf, talenten van anderen én werken ze aan een wereld waarin verschillende talenten (h)erkend en gevierd mogen worden.

Lessen

Worden wie je bent [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Worden wie je bent'.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: talent (gave)

Tin doet zijn zin

In het prentenboek 'Tin doet zijn zin' moet Tin leren vliegen. Maar Tin is anders. Hij vliegt niet; hij duikt liever. En de leerlingen? Welke keuze maken zij?
Het tweede deel van de les gaat over koning Salomo en zijn verlangen om dichtbij God te zijn.

Doelgroep: OB
Tags: talent (gave) keuzen maken salomo verlangen

Hoe kies jij?

Jezus roept vissers om hem te helpen. Wat voor mensen kiest hij? Hoe kiest Jezus zijn helpers uit?
Hoe kiezen de leerlingen? Kunnen ze ook eens 'anders' kiezen?

Doelgroep: OB
Tags: jezus roeping talent (gave) keuzen maken

Het gelukkige eiland

Een les bij het prentenboek 'Het gelukkige eiland'. Worden wat je wilt lukt het beste als je gelukkig bent: maar hoe wordt je dat...?
Over geluk 'als stip aan de horizon' en de (keuzes op) weg daar naartoe.

Doelgroep: MB
Tags: geluk keuzen maken talent (gave)

Talentvol op weg door de woestijn

Bevrijd uit Egypte, maar dan? Zomaar op weg, achter Mozes aan? Zonder te weten waarheen? De mensen en kinderen van het volk Israël moeten wel. Maar het gaat niet vanzelf.

Doelgroep: MB
Tags: talent (gave) woestijn tien geboden tabernakel

Verschil mag er zijn

Een vader had twee zonen, twee heel verschillende zonen. De twee broers zijn zichzelf ook bewust van deze verschillen. Maar hoe beleef je die verschillen en hoe ga je met elkaar om als de verschillen zo groot zijn?

Doelgroep: BB
Tags: verloren zoon talent (gave)

Vanuit de modder naar het licht

De lotusbloem laat zien dat je door het donker en door je moeilijkheden heen kunt groeien naar het licht. Wat hebben de leerlingen nodig om tot volle bloei te komen?

Doelgroep: BB
Tags: talent (gave) groei hindoeïsme boeddhisme

Vriendschap

Een lessenserie over vriendschap waarin leerlingen volop de gelegenheid krijgen om na te denken over vriendschap. Welke soort vriendschappen bestaan er? Hoe kan ik zelf een vriend zijn of op welke manier komen vriendschappen tot stand? Tegelijk maken ze, opnieuw of voor het eerst, kennis met verhalen uit de Bijbel en uit verschillende geloofstradities, waarin aandacht aan vriendschap wordt besteed.

Lessen

Vriendschap [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Vriendschap'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vriendschap

Wie hoort er bij?

Er zijn verschillende soorten van vriendschappen. Leerlingen denken hier over na en vullen hun schatkist met woorden en tekeningen over vriendschap. Kan God een vriend zijn?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vriendschap

Wil jij mijn vriend zijn?

Het zal je maar gebeuren! Je wordt geroepen om alles in de steek te laten en iemand te volgen die je amper kent. Is dat vriendschap?

Doelgroep: MB
Tags: discipelen roeping vriendschap

Helemaal alleen

Wat doe je als je verlangt naar vriendschap? Kun je dan misschien een vriend bedenken? Ook Zacheüs heeft geen vrienden. Hij gaat op zoek naar Jezus.

Doelgroep: OB
Tags: eenzaamheid vriendschap zacheüs

Wat heb jij te delen?

Een les aan de hand van het prentenboek 'De mooiste vis van de zee'. Over vrienden en de kracht van het delen van jouw mooiste eigenschappen met anderen.

Doelgroep: OB MB
Tags: delen vriendschap

Best Friends Forever op de weegschaal

Een les over gelijkwaardigheid in vriendschap naar aanleding van het Bijbelverhaal 'De vrienden en de verlamde'.

Doelgroep: BB
Tags: gelijkwaardigheid genezing vriendschap

Leven als een vriend

Peerke Donders, een voorbeeld van vriendschap en liefde voor de naaste, was een Nederlandse priester. Hij werkte in Suriname te midden van een leprakolonie.

Doelgroep: BB
Tags: heiligen naastenliefde vriendschap

Een vriendschapsband

Hindoes vieren 'Raksha Bandhan' en wij vieren een stukje mee. Tijdens dit feest bevestigen we letterlijk en figuurlijk de band tussen broers en zussen, tussen vrienden en/of andere mensen om ons heen.

Doelgroep: MB
Tags: hindoeïsme verbondenheid vriendschap

Op de schouders van…

In deze thematische lessenserie kijken we samen met onze leerlingen eens achterom, de geschiedenis in: op wiens schouders staan wij eigenlijk, vandaag de dag? De ‘geloofstrendsetters’ uit het verleden kregen aandacht doordat ze bijzondere dingen deden of zeiden. Volgelingen bewaarden hun ideeën in hun hoofd en in hun hart. En zetten het gedachtengoed voort.
Welke wijsheid reiken ze ons nu nog aan? Samen met de leerlingen zoeken we naar de betekenis voor de huidige tijd.

Lessen

Pak de koffer en ga mee op reis

Op de schouders van... Paulus.
Paulus wil anderen vertellen over Jezus. Hij gaat op reis en schrijft brieven. De leerlingen reizen langs zijn portretten en horen zijn reisverhaal.

Doelgroep: OB
Tags: paulus

Binnenste buiten, buitenste binnen

Op de schouders van... Maarten Luther.
'Je hoeft geen cadeautjes aan God te geven', zei Luther. ' God vindt het fijner wanneer je aardig doet voor elkaar en elkaar helpt.'
Kleuters ontdekken het verschil tussen aardig zijn en mooi zijn.

Doelgroep: OB
Tags: luther medemensen

Schathemeltjerijk?

Op de schouders van... Maarten Luther.
'De grootste rijkdom van de kerk is de Bijbel', zei Maarten, 'en de prachtige verhalen die erin staan. En het mooie is, je krijg ze zomaar, voor niets.'
De leerlingen ontdekken dat het niet gaat om het uiterlijk maar om het innerlijk. En hoe zou het huis van God er uit zien?

Doelgroep: MB BB
Tags: eerlijkheid kerk luther medemensen

De kracht van water

Op de schouders van... Bonifatius.
Een les waarin het verhaal van Bonifatius centraal staat; over de kracht van het geloof in het levende water van de Bonifatiusbron en de verbinding met jouw innerlijke bron.

Doelgroep: MB
Tags: bonifatius bron symboliek water

Een lotusbloem vol opdrachten

Op de schouders van... Sai Baba.
Sai Baba is een god op aarde. Aanhangers geloven dat deze hindoeïstische avatar de mensen leert hoe te leven. De leerlingen verdiepen zich in deze leermeester.

Doelgroep: MB
Tags: hindoeïsme mens zijn symboliek wijsheid

De bloeiende klaproos

Op de schouders van... Clara van Assisi.
Met zachte krachten de wereld veranderen. Clara van Assisi deed dit, tegen de wil van alles en iedereen in. Zoals sterke vrouwen wel vaker doen.

Doelgroep: BB
Tags: clara van assisi heiligen levensstijl stilte

Woorden voor de wereld

Op de schouders van... Rumi.
Een les aan de hand van de liefdevolle, krachtige woorden die de bekende filosoof, dichter en soefi Rumi ons nagelaten heeft.
De leerlingen worden uitgenodigd om vanuit hun hart een weg te vinden om zich te uiten, bijvoorbeeld met woorden, beelden, muziek en dans.

Doelgroep: BB
Tags: gedichten levensstijl soefisme tweede taal

Op de schouders van… [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Op de schouders van...'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geloofsgetuigen identificatiefiguren levensstijl

Reis je wijs!

Een lessenserie over reisverhalen waar je wijzer van wordt. Leerlingen ontdekken dat de Bijbel één groot reisboek is! Tijdens de lessen gaan ze op weg met Abram, Mozes, Jona, Jezus en Siddhartha. Onderweg worden ze uitgedaagd om na te denken over de belevenissen en keuzes van deze reizigers, maar ook om na te denken over hun eigen levensreis. Wat heb jij geleerd onderweg?

Lessen

Reis je mee?

Een les die een ontdekkingstocht op zichzelf is; een toch door de Bijbel, dat grote reisboek vol verhalen, met tops en flops voor jouw levensreis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: bijbel levensweg reis

God reist mee!

Onderweg gaan, op reis zijn, thuis komen... Hoe voelt dat eigenlijk? In deze les ontdekken leerlingen dit aan de hand van het reisverhaal van Abram en zijn familie.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abraham reis thuis

Welke kant op, Mozes?

Aan de hand van een dwalende tocht door een doolhof gaan de leerlingen, net als Mozes, een reis maken.

Doelgroep: MB BB
Tags: mozes reis

Nee nee nee! Niet naar Nineve!

Jona werd in zee gegooid, opgeslokt door een walvis, schopte tegen een boom en werd kwaad op God, wachtte op de vernietiging van een stad en… was een profeet.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jona profeet reis

Op reis met Jezus

Je werk en familie achterlaten om met iemand op reis te gaan die je niet kent. Petrus deed het en beleeft heel bijzondere avonturen. In dit verhaal loopt zijn boot vol met water en dan…

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezus petrus wonderen

Op reis buiten het paleis

Siddhartha en de leerlingen gaan samen op reis. Ze gaan de wereld in...
of blijven juist lekker thuis op de bank zitten. Tijdens deze reis zullen ze in ieder geval bijzondere ontmoetingen hebben.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddha reis

Reis je wijs! [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Reis je wijs!'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: keuzen maken levensweg reis

Wees maar niet bang!

In de lessen van deze serie krijgen leerlingen de gelegenheid hun eigen ervaringen met bang zijn te onderzoeken en te verkennen. Ze worden uitgenodigd elkaar te helpen om niet bang te zijn. Tegelijk maken ze - voor het eerst of opnieuw - kennis met verhalen uit Bijbel en christelijke traditie.
In deze verhalen worden mensen bemoedigd en opgeroepen om niet bang te zijn. Ze worden uitgenodigd om moed en vertrouwen te krijgen.

Lessen

Wees maar niet bang! [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Wees maar niet bang!'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: angst moed vertrouwen

Iedereen is wel eens bang! Toch?

In de Bijbel klinken vaak de woorden 'Wees niet bang'. God wil ons veiligheid bieden. Maar hoe werkt dat? Kun je dat voelen? Hoe dan?
Een les filosoferen en theologiseren.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: angst veiligheid

Waar haal je de moed vandaan?

Een les over (kleine) dingen die moed geven in het leven van alledag wanneer we ons bedriegd voelen door de omstandigheden of door mensen met een grote mond.
Bij het verhaal van David en de reus Goliat.

Doelgroep: MB BB
Tags: angst david moed

Ik ben bij je

Bij de woorden van de profeet Jesaja: 'Wees niet bang, want ik ben bij je' verkennen de leerlingen hoe je elkaar kunt helpen als er moeilijke dingen gebeuren in het leven of wanneer je moeilijke of nieuwe dingen moet doen.

Doelgroep: MB BB
Tags: angst hulpverlening jesaja

Pak mijn hand maar…

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt.

Doelgroep: OB MB
Tags: angst geloven jezus petrus vertrouwen water

Om mij heen zijn goede machten

Wat doe je tegen kwade machten? We hebben voorbeelden nodig, zoals Dietrich Bonhoeffer die zich verzette tegen de nazi's en Hitler. Of de apostel Johannes die zich in de Bijbelse tijd verzet tegen de Romeinse keizer en op Patmos dromen kreeg over een nieuwe wereld. Doe mee en geloof dat uiteindelijke de goede machten winnen!

Doelgroep: MB BB
Tags: angst bonhoeffer goed en kwaad openbaring

Bang voor de wolf?

De legende van Franciscus en de wolf vertelt dat Franciscus met een wolf spreekt en ontdekt waarom dit dier mensen bedreigt en bang maakt.

Doelgroep: OB MB
Tags: angst dieren franciscus van assisi vertrouwen