ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen gevoelens geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal keuzen maken kinderen kindertheologiseren kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie moed mohammed moskee mozes muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; verhalen schilderkunst schooljaar sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Op Weg Met Verhalen

Jaargang 2021-22

Stralend

Langzaam worden de dagen steeds korter. Het donker vouwt zich uit. Mensen zoeken in deze periode naar licht. Wereldwijd worden lichtfeesten gevierd.
'Op weg met verhalen' zocht voor het tweede thema ook naar straaltjes licht voor de donkere wintermaanden. We kozen lichtfeesten die worden gevierd van november tot januari. Om de leerlingen en hun leefomgeving te laten stralen.

Lessen

Lichtjes uit de ruimte

Een les rondom het prentenboek 'Lichtjes uit de ruimte', over lichtjes die doen verlangen naar een andere verre wereld. En laten nadenken over mensen die rondom je zijn en bij wie je hoort.

Doelgroep: OB
Tags: licht verlangen samen zijn

Een lichtje in het donker

Lichtjes in het donker zijn fijn, want in het donker voelen we ons niet altijd prettig. Het lichtfeest Divali maakt blij; het donker verdwijnt.

Doelgroep: OB
Tags: licht divali

Een lint van lichtjes

Eenmaal per jaar worden op Wereldlichtjesdag over de hele wereld lichtjes aangestoken om samen overleden kinderen te gedenken. Samen met je leerlingen denk je na over rouw en verlies en onderzoek je op welke manieren je kunt herinneren.

Doelgroep: MB
Tags: licht rouw kinderen

Een ster wijst de weg

Een opvallende ster wijst de drie koningen de weg naar een bijzonder kind, symbool van hoop en verlangen naar een nieuw begin. Wat geeft ons hoop en perspectief bij een nieuw begin?

Doelgroep: MB
Tags: sterren (hemellichamen) driekoningen hoop verlangen

Licht kan niet zonder donker

We laten de donkere periode achter ons, maar niet zonder achterom te kijken. Ook verheugen we ons op de nieuwe lichte periode die gaat komen en dat kun je inluiden met het feest Dong Zhi (Winterzonnewende).

Doelgroep: BB
Tags: licht feestdagen chinese godsdiensten

Goed gedaan

Respect, heb je dat nodig en waar vind je dat dan? Misschien wel daar waar mensen proberen de wereld een beetje mooier en lichter te maken. Een les bij de jaarlijkse Week van Respect.

Doelgroep: BB
Tags: respect

De kerkkleren van Sint

Van wie kreeg Sint Nicolaas die bijzondere kleren? En waarom wil hij iedereen cadeautjes geven?
De leerlingen horen een verhaal over de jonge Nicolaas. In die tijd maakte Nicolaas kennis met een bisschop en de kerk. Hij besloot ook in de kerk te gaan werken.

Doelgroep: OB
Tags: sinterklaas kerk schenken (geven)

Aangenaam kennismaken

Wie kennis maakt met een ander vertelt veelal naam en beroep. Alsof je beroep uitwisselbaar is met je identiteit. Maar wie we werkelijk zijn heeft veel meer te maken met ons unieke karakter en meegekregen talenten. Juist dat zetten we in bij onze werkzaamheden. Laat de leerlingen kennismaken met zeven personen en hun unieke talenten. Laat ze daarbij ontdekken wie ze zelf zijn. Wie weet, maken ze daarbij opnieuw kennis met zichzelf.

Lessen

Abram, de zorgzame herder

Kiezen is soms moeilijk maar kiezen is ook fijn. Herder Abram laat herder Lot kiezen om allebei genoeg ruimte te hebben voor hun schapen. Zo zorgt hij voor de mensen en de dieren.

Doelgroep: OB
Tags: keuzen maken herder zorgzaamheid

God, de fantastische kunstenaar

De leerlingen maken kennis met God als scheppende kracht van alles wat leeft. Een les vol verwondering over een begin dat geen einde kent.

Doelgroep: OB
Tags: schepping nieuw begin god groei

Zacheüs, de accurate tollenaar

Wat is jouw talent? Zacheüs heeft een talent: rekenen. Hij gebruikt dit talent alleen niet op de juiste manier. De leerlingen onderzoeken wat talenten zijn en hoe je ze op de juiste manier kunt inzetten.

Doelgroep: MB
Tags: zacheüs talent (gave)

Sifra en Pua, de moedige vroedvrouwen

Sifra en Pua tonen moed en onverzettelijkheid als ze tegen de wil van de farao ingaan. Ze nemen grote risico’s als ze kiezen voor het leven.
Aan de hand van dit verhaal kijken de leerlingen naar zichzelf om uit te zoeken hoe zij reageren in moeilijke en angstige situaties.

Doelgroep: MB
Tags: keuzen maken moed

Debora, de rechtvaardige rechter

Debora zit onder de palmboom en spreekt recht. Als ze Gods stem hoort, staat ze op en neemt de leiding in een strijd die vrede brengt.
Wanneer sta je op, wanneer is het genoeg geweest en is de tijd gekomen om de schouders eronder te zetten?

Doelgroep: BB
Tags: talent (gave) vrouwen rolpatronen rechtspraak

Mohammed, de onverzettelijke profeet

De islamitische profeet Mohammed was een doorzetter met een enorme drive om het verhaal van zijn God, Allah te verkondigen. Niet iedereen wilde naar zijn boodschap luisteren: toch gaf hij niet op en volgde standvastig zijn roeping.

Doelgroep: BB
Tags: mohammed roeping grens

Franciscus en de dieren

Een les bij het prentenboek 'Franciscus en de dieren': over samen de wereld mooier maken en dieren die je vriend zijn.
De leerlingen denken na over hoe zij, net als Franciscus, op hun eigen manier de wereld mooier kunnen maken. Een les die bij uitstek geschikt is om te geven op of rondom dierendag.

Doelgroep: OB
Tags: franciscus van assisi dieren dierendag

Op weg met verhalen [onderbouw]

Verantwoording en materialen bij de lessen voor de onderbouw van 'Op weg met verhalen'.

Lessen

Op weg met verhalen [onderbouw] - Verantwoording

Een artikel om docenten op weg te helpen met het geven van de lessen in groep 1, 2 en begin groep 3. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kindertheologiseren op basis van het schema 'elementariseren'.

Doelgroep: OB
Tags: kleuters kindertheologiseren

Op weg met verhalen [onderbouw] - De eerste stap

Bij 'Op weg met verhalen' is er bewust voor gekozen om iedere les met een lied en kort ritueel te beginnen. Deze herkenbaarheid zal kleuters vertrouwen geven.
In dit artikel een uitgebreide toelichting.

Doelgroep: OB
Tags: kleuters kindertheologiseren rituelen

Op weg met verhalen [onderbouw] - Schema

Schematische weergave van de opbouw van de onderbouwlessen van 'Op weg met verhalen'.

Doelgroep: OB
Tags: kleuters kindertheologiseren

We gaan op weg [lied Op weg met verhalen]

Lied bij de eerste stap van de lessen voor de onderbouw van 'Op weg met verhalen', met een gezongen versie, een melodie versie en een begeleidingsversie.

Doelgroep: OB
Tags: kleuters verhalen muzikale expressie