ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: zien

Hadj, de reis van je leven

Jezus liet de mensen zien dat uiterlijk niet belangrijk is. Het gaat erom dat je kijkt met je hart. Moslims ervaren tijdens de hadj hoe dat is, omdat alle uiterlijke verschillen dan wegvallen. De leerlingen onderzoeken hoe zijzelf omgaan met (on)gelijkheid en hoe je anders – met je hart – kunt kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Doelgroep: BB
Tags: zienhartgelijkwaardigheidhadjislambedevaart

Kijken met je hart [thema]

In onze reële, vaak harde wereld willen we de leerlingen meenemen om te kijken ‘met je hart’. Wellicht zie je dan achter de harde werkelijkheid een wereld waarin empathie, (zelf)compassie, zachtheid en geloof een belangrijke rol spelen. Jezus wees ons op die wereld toen hij op een berg zat en erover vertelde.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: zienhartzelfbeeldbergredelevensvragen

Als je goed kijkt [luisterverhaal]

Naar het sprookje 'De rijke bramenplukker' van Gotfried Bomans.

Doelgroep: MB BB
Tags: verwonderingzien

Gevonden

Een les over je verloren en gevonden voelen bij het prentenboek 'Gevonden' van Oliver Jeffers. Want sommige dingen zie je pas als je nog een keer goed kijkt... Met suggesties voor een vervolgles over de gelijkenis van de verloren zoon.

Doelgroep: OB
Tags: verloren zoonzienverlieservaringenemoties

De blinden en de olifant

Parabel naar een bekend soefi-verhaal uit de 12e eeuw. Zes blinde mannen hebben ieder hun eigen voorstelling van een olifant.

Doelgroep: MB BB
Tags: samenwerkingzienblindheid

De man met soldaten in zijn hoofd

Soms zijn je gedachten de baas over jou, zoals in het Bijbelverhaal over de man met soldaten in zijn hoofd (Lukas 8:26-39). Andere mensen blijven uit zijn buurt. Behalve Jezus... We gaan met de leerlingen op zoek naar gedachten waar je rustig of blij van wordt en gedachten waar je onrustig van wordt. En we verkennen hoe ze zelf weer de controle kunnen krijgen.

Doelgroep: BB
Tags: emotiesgenezingzienzelfbeeld

De man die niet kon lopen

In het Bijbelverhaal in deze les zien Petrus en Johannes een verlamde man bij de tempelpoort. Ze helpen hem. De leerlingen ontdekken dat je niet alleen met je ogen kunt kijken, maar ook met je hart.

Doelgroep: OB
Tags: genezinghartzienbeweging

Ik zie jou met mijn hart

De kleine prins kwam van ver. Maar nu is hij dichtbij de vos. Ze kijken elkaar aan met hun hart. De vos biedt de kleine prins belangrijke levenslessen; over verbonden zijn, over verwondering. De leerlingen verdiepen zich in 'kijken met je hart'.

Doelgroep: OB
Tags: verwonderingverbondenheidzien

Een ontmoeting bij een boom

Als Jezus Zacheüs ontmoet, kijkt hij naar hem ‘met andere ogen’. Zacheüs voelt zich gezien. Wij mensen hebben een speciale bril voor nodig, om zo te kunnen zien. Hoe zou dat voelen om gezien te worden? En wat zou jij aan Jezus willen vragen als je hem zou ontmoeten?

Doelgroep: OB
Tags: zacheüsmenselijke verhoudingenzien

Het echte geluk

Komt er ooit een wereld waarin alle mensen gelukkig zijn? In de Bergrede vertelt Jezus over geluk en over Gods nieuwe wereld.

Doelgroep: MB
Tags: gelukbergredehartzien

De kracht van verbeelding

Lessenserie bij de Vredesweek 2017 waarin een beroep wordt gedaan op verbeeldingskracht om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht helpt ons om te blijven geloven dat het anders kan. En nodigt ons uit om met andere ogen naar onszelf en naar de ander te kijken. Om méér te zien dat onderlinge verschillen en om te ontdekken wat ons met elkaar verbindt.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: samen zijnverbondenheidvredezien

Horen, zien en… geloven?

In het opstandingsverhaal uit het Johannesevangelie ontdekt Maria Magdalena het lege graf. Ze spreekt de 'tuinman' aan. Op het moment dat ze bij haar naam genoemd wordt, gaan haar ogen open. Hierdoor verandert ze; haar zien wordt geloven en vertrouwen.

Doelgroep: MB BB
Tags: gelovenmaria magdalenaopstandingvertrouwenzien

Door de hemel geraakt

Af en toe zien we in de Bijbel een stukje van de hemel. Wie het ziet en ervaart, wordt er door geraakt. Raakt de hemel ons ook nu nog? Het verhaal van de verheerlijking op de berg is het uitgangspunt om op zoek te gaan naar wat ons raakt en inspireert.

Doelgroep: MB BB
Tags: aardeberghemelwolkenzien

Archief

De ogen van Bartimeüs

Iedereen ziet de dingen op zijn eigen manier. Niemand ziet helemaal alles tegelijk.
Daarom hebben we elkaar nodig omdat we allemaal een klein stukje zien. Als een soort puzzel moeten we soms alle verschillende stukjes bij elkaar leggen. Dan zie je pas hoeveel kleuren en vormen hij heeft.

Doelgroep: MB BB
Tags: bartimeüsogenzien