ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: verhalen

Verhalen van vroeger voor vandaag

In deze les gaan leerlingen aan de slag met verhalen die mensen zó belangrijk vinden, dat zij ze door willen geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalen

Een schot in de roos

Er was eens een Rabbi die mensen hielp door het vertellen van verhalen. Wat was het geheim van deze Rabbi?

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomverhalen

Verhalen om niet te vergeten

In de oudheid werden verhalen via mondelinge overlevering doorgegeven. Maar er ontstond behoefte om te op schrift te stellen. Waarom?

Doelgroep: MB BB
Tags: bijbelverhalen

We gaan op weg [lied Op weg met verhalen]

Lied bij de eerste stap van de lessen voor de onderbouw van 'Op weg met verhalen', met een gezongen versie, een melodie versie en een begeleidingsversie.

Doelgroep: OB
Tags: kleutersverhalenmuzikale expressie

Een jaar lang verhalen en feesten [Zweeds estafettespel]

Aan het einde van het schooljaar is het leuk om even achterom te kijken. De leerlingen herhalen op een speelse manier de onderwerpen/lessen die tijdens het schooljaar aan de orde zijn geweest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: feestdagenherinneringenschooljaarverhalen

Archief

Het geheim van de wereld

De leerlingen ontdekken het perspectief van het scheppingsverhaal als bevrijdingsverhaal, geschreven in een periode van ballingschap, en het ontstaan en de betekenis van verhalen door mondelinge overlevering.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalenscheppinggeheimen

Mijn eigen verhaal

Leerlingen ervaren dat hun levensgeschiedenis te maken heeft met hun (voor)ouders, maar dat ze zelf ook invloed hebben op het vervolg van hun levensverhaal.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalenlevenswegvoorouders

Waar is de schat te vinden?

Wie verre reizen doet… kan veel verhalen! Een bekend gezegde met een mooie dubbele betekenis in het woord verhalen.
In deze les ontdekken en ervaren de leerlingen dat wat men ver zoekt meestal dichtbij te vinden is.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalenreisvolkscultuur

Verhalen

De leerlingen ontdekken hoe mensen overal ter wereld het belangrijk vinden dat verhalen doorgegeven worden.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalen

Op verhaal komen

Een les waarin de leerlingen ontdekken en ervaren hoe verhalen voor mensen van betekenis kunnen zijn. Verhalen verbinden mensen van hier en nu met het verleden en de toekomst. Leerlingen merken daarbij ook op dat ze hierbij hun eigen verhaal kunnen inbrengen en vertellen.

Doelgroep: MB BB
Tags: vertellenverhalen