ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj Hana Matsuri handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie inspiratie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef Leger des Heils leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rijkdom rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarheid waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: thuis

Hagar heeft geen thuis meer

Hagar vlucht omdat het leven haar thuis onmogelijk wordt gemaakt. Maar ze ontdekt dat ze er, ondanks alles, niet alleen voor staan. Een actueel verhaal, dat ons confronteert met mensen van nu die op de vlucht zijn.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuisvluchtelingen

Weer thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een verhaal waarin wordt verloren en wordt (terug)gevonden. Een verhaal waarin je echt mag thuiskomen, over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuisverloren zoonvreugdeliefde

Jezus komt op bezoek

Een les over iemand welkom heten en je thuis voelen bij iemand. Jezus gaat op bezoek bij Martha en Maria en voelt zich thuis. En Kikker? Hoe is het bij Kikker thuis?

Doelgroep: OB
Tags: thuismensen; geaardheidgastvrijheid

Weg van huis… [thema]

Mensen vertrekken om opnieuw te beginnen. Mensen vertrekken omdat het thuis niet meer veilig is. Mensen vertrekken, gedreven om nieuwe dingen te ontdekken. In de verhalen van deze lessen ontdekken de leerlingen op welke manier je overal thuis kunnen zijn. De religieuze verhalen laten leerlingen ontdekken dat God voor veel mensen een thuisgevoel biedt.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: thuisvluchtelingenemotiesrituelen

Welkom in mijn wereld

Wat jij voor een ander doet – daar heeft iedereen plezier van! Aan de hand van een filmpje over een lege broodtrommel ervaren de leerlingen wat het kan betekenen om je thuis te voelen bij anderen. En ze onderzoeken het verhaal over het Koninkrijk van God uit Matteüs 25.

Doelgroep: MB
Tags: thuisaandachtrijk godshulpverlening

De jongen en de walvis

Een les aan de hand van het prentenboek 'De jongen en de walvis' . Wat is je thuis voelen? Is thuis waar je bent of met wie je bent?

Doelgroep: OB
Tags: thuisvriendschaphuis

Jezus voelt zich thuis!

Een les bij het verhaal over de 12-jarige Jezus in de tempel: over je thuis voelen en je afvragen of mensen zich ook bij God thuis kunnen voelen.

Doelgroep: OB
Tags: jezusthuistempel

Welkom thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een verhaal waarin wordt verloren en wordt (terug)gevonden. Een verhaal waarin je echt mag thuiskomen, over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde. Waarin een 'welkom thuis feest' wordt georganiseerd omdat je echt mag thuiskomen.

Doelgroep: OB
Tags: liefdethuisverloren zoon

Thuis bij Martha en Maria

Martha en Maria zijn twee heel verschillende vrouwen. Toch hebben ze hetzelfde doel: Jezus zich thuis laten voelen. Een les over iemand welkom heten en je thuis voelen bij iemand anders.

Doelgroep: MB
Tags: mensen; geaardheidthuisvrouwen

Thuis is… met wie je bent!

Een les over vriendschap. De leerlingen worden uitgenodigd om na te denken over wat 'je thuis voelen' is. Is thuis waar je bent of met wie je bent?

Doelgroep: MB
Tags: huisthuisvriendschap

Abram komt wonen in een nieuw land [werktitel]

Deze les is nog in ontwikkeling.

Doelgroep: MB
Tags: abrahamthuisverhuizenwonen

Abram vertrekt [werktitel]

Deze les is nog in ontwikkeling.

Doelgroep: MB
Tags: abrahamthuisverhuizen

In den beginne… was er een thuis!

Een les over de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de Beth. Als je goed kijkt, lijkt deze letter een beetje op een huis. Een huis waarbij de deur altijd open staat voor iedereen. Kun je je alleen in je eigen huis thuis voelen? En... zorgen wij er eigenlijk voor dat iedereen zich thuis voelt op deze wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: huisjodendomthuis

God reist mee!

Onderweg gaan, op reis zijn, thuis komen... Hoe voelt dat eigenlijk? In deze les ontdekken leerlingen dit aan de hand van het reisverhaal van Abram en zijn familie.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abrahamreisthuis

Ik ben Pomme

Een les in twee delen. Het eerst deel bij het prentenboek Ik ben Pomme over de wereld van vluchtelingenouders. In dit boek is de appel het symbool voor een nieuw begin. Het tweede deel van de les gaat over het verhaal van Adam en Eva die na het delen van een appel de tuin van Eden moeten verlaten op zoek naar een nieuw begin.

Doelgroep: MB
Tags: vluchtelingennieuw beginthuissymbolengoed en kwaadschepping

Als we vleugels hadden

Een les bij het boek 'Kind i' van Steve Tasane. Kind I woont alleen, zonder ouders, in een vluchtelingenkamp. Maar wie kent hem nog? Kent God hem nog? En hoe wordt hij ooit weer een gewoon kind, een kind met een ‘levensboek’?

Doelgroep: BB
Tags: vluchtelingenemotiesthuislevensweg

Het verhaal van de treurwilg uit Babel

Tijdens de Babylonische ballingschap vormde zich het jodendom zoals wij dat nu nog kennen. Je vanuit heimwee ‘thuis’ gaan voelen in een vreemd land kreeg woorden in Psalm 137. Aan de hand van een verhaal over een treurwilg en de woorden uit een lied bij deze Psalm ontdekken de leerlingen hoe belangrijk deze tijd is geweest voor het volk Israël.

Doelgroep: BB
Tags: ballingschapjodendomthuispsalmenemoties

Overal thuis?

Wanneer voel jij je thuis als je ouders niet meer bij elkaar zijn en een nieuw 'thuis'hebben met een nieuw gezin? De leerlingen onderzoeken wat belangrijk is voor hen om zich ergens thuis te voelen.

Doelgroep: MB BB
Tags: echtscheidinggeborgenheidhuisthuis

Op weg gaan om weer thuis te komen [lessenserie]

Iedereen gaat wel eens op weg. Je weet niet altijd waar naar toe, je weet ook niet wie je zult ontmoeten. Het kan spannend zijn, een avontuur, maar het kan ook een 'gewone' weg zijn. Op weg gaan doen we allemaal. Je kunt het je levensweg noemen. Maar thuiskomen...? Wanneer ben je echt thuis, bij wie voel je je thuis? Waar is je thuis? En kun je je bij God ook thuis voelen?

Doelgroep: MB BB
Tags: barmhartige samaritaanlevenswegreisthuisverloren zoon

De belofte van de harpspeler

Mensen verheugen zich op feesten en vieren die het liefst thuis, die iedereen die hen dierbaar is. Ook de harpspeler in het verhaal wil thuis zijn met Kerstmis.

Doelgroep: MB BB
Tags: adventfeestvierenhuisthuis

Het eiland van Olifant

Het prentenboek Het eiland van Olifant laat de leerlingen nadenken over gastvrijheid. Olifant spoelt aan op een klein eiland. Daar ontvangt hij gastvrij andere dieren. In de herhaling wordt een verbinding gemaakt met de gastvrijheid van Abram en Sarai.

Doelgroep: OB
Tags: gastvrijheidabrahamsamen zijnthuis

Een nieuw thuis voor Abram

Abram en Sarai bereiden zich voor om op reis te gaan naar het land dat God wijst en vertrouwen erop dat God voor hen zorgt. In deze les verkennen de leerlingen gevoelens en gedachten rondom gemis, geborgenheid en vertrouwen als je vertrekt van huis.

Doelgroep: OB
Tags: abrahamvertrouwengeborgenheidemotiesthuisverhuizen

Archief

Bestemming bereikt?

Zesde en laatste les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob.
In deze les komt Jakob, de reiziger, weer thuis, bij zijn oude vader Isaak. Hij krijgt veel terug": de vergeving van zijn broer, het weerzien met zijn vader, zelfs een nieuwe zoon, Benjamin. Maar hij verliest zijn lievelingsvrouw Rachel.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuislevenswegjakob