ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj Hana Matsuri handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie inspiratie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef Leger des Heils leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rijkdom rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarheid waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: symboliek

De hele wereld is groen!

‘Groen is geen kleur, maar een zienswijze.’ Maar die zienswijze en de betekenis van de kleur groen is niet overal op de wereld gelijk. Toch zijn er naast verschillen ook opmerkelijke overeenkomsten, meer nog dan je denkt!

Doelgroep: BB
Tags: symboliekkleuren (rood, geel, blauw enz.)christendomwereldgodsdienstenschepping; respect

De lofzang aan het lam

In het verhaal uit Openbaring 5 - over een lam met zeven horens, zeven ogen en zeven geesten - wordt met symboliek de fantasie van de leerlingen geprikkeld.
Vierde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: openbaringsymboliekvisioenen

Storm op het meer

De leerlingen ontdekken dat het verhaal van de storm op het meer geen natuurkundig verhaal is, maar een verhaal met symbolische betekenissen. Evenals in het verhaal van Noach staat de zee hier voor chaos en dood; de storm verwijst naar de angsten en tegenslagen die in een mensenleven voorkomen.

Doelgroep: MB BB
Tags: levenswegsymboliekwater

De klokken luiden

De leerlingen laten een symbolisch sprookje op hen inwerken door midden van verschillende verwerkingsopdrachten. Deze les sluit aan op de meervoudige intelligenties.

Doelgroep: BB
Tags: sprookjessymboliek

De tijd draait door en door

Cyclisch denken, geloven en leven gesymboliseerd in de vorm van een almaar ronddraaiend wiel. Alles houdt verband met elkaar en de tijd draait almaar door.

Doelgroep: MB
Tags: boeddhismesymboliektijd

Vredessymbolen

In deze les denken de leerlingen na over de betekenis van (vredes)symbolen en van symbolische handelingen.

Doelgroep: MB BB
Tags: symbolensymboliekvrede

Ik ben moeder Ganges

De heilige rivier de Ganges wordt in India vereerd als een moedergodin. Waar komt ze vandaan? Door te luisteren naar het mythische verhaal van haar ontstaan, ontdekken leerlingen de symboliek van water.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsmesymboliekwater

Nieuw leven [lessenserie]

Een lessenserie om de leerlingen in contact te brengen en te verbinden met het verhaal van Pasen uit de Bijbel en de christelijke traditie. Uitgangspunt hierbij is de meerduidige symbolische dimensie van Pasen en de ontwikkeling van symbolische taal.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: nieuw levenpasensymboliek

Ontmoeting bij de bron

Een kennismaking met water als symbool voor leven en met 'levend water'

Doelgroep: MB BB
Tags: levenlevend watersymboliekwater

Het jasje van Samuël

Hanna vond het heel moeilijk haar zoontje aan God terug te geven, maar ze had het nu eenmaal beloofd. Ieder jaar gaat Hanna naar de tempel en elke keer neemt ze voor Samuël een prachtig linnen jasje mee, zo lijkt hij al een beetje op een klein priestertje.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: kinderensamuëlsymboliek

Een lotusbloem vol opdrachten

Op de schouders van... Sai Baba.
Sai Baba is een god op aarde. Aanhangers geloven dat deze hindoeïstische avatar de mensen leert hoe te leven. De leerlingen verdiepen zich in deze leermeester.

Doelgroep: MB
Tags: hindoeïsmemens zijnsymboliekwijsheid

De kracht van water

Op de schouders van... Bonifatius.
Een les waarin het verhaal van Bonifatius centraal staat; over de kracht van het geloof in het levende water van de Bonifatiusbron en de verbinding met jouw innerlijke bron.

Doelgroep: MB
Tags: bonifatiusbronsymboliekwater

Ik kijk naar het kruis en zie…

Wanneer je recht gaat staan met je voeten dichtbij elkaar, je hoofd recht en je armen opzij, dan ben je verbonden met dat wat onder, boven en naast je is. Dit alles komt samen in jouw hart. Een les over de betekenis van de palmpasenstok en van het kruis.

Doelgroep: MB BB
Tags: kruispalmpasensymboliekverbondenheid

Een bijzondere maaltijd

Jezus eet samen met zijn vrienden. Ze delen brood en wijn. 'Blijf dit doen,' zegt Jezus, 'en denk aan mij. Dan horen we bij elkaar.' De leerlingen maken kennis met de symboliek van het delen van brood en druiven, van het avondmaal.

Doelgroep: OB
Tags: avondmaallaatste avondmaalsymboliek

Als een kruis

Wanneer je recht gaat staan met je voeten dichtbij elkaar, je hoofd recht en je armen opzij dan ben je verbonden met dat wat onder, boven en naast je is. Dit alles komt samen in jouw hart. Een les bij het kruis en de Palmpasenstok.

Doelgroep: OB
Tags: kruispalmpasensymboliek

Welke kleur voel jij?

Bij bepaalde voorwerpen horen vaste kleuren. Of niet? De leerlingen denken na over de koppeling van kleur en gevoel. Het boek 'De krijtjes staken' is daarbij een handig hulpmiddel.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotieskleuren (rood, geel, blauw enz.)symboliek

De kleur van missen

Een les bij Allerzielen; over het ervaren van licht in het duister, over iemand missen en de kracht van herinneringen. En welke kleur of kleuren horen daarbij?

Doelgroep: OB
Tags: kleuren (rood, geel, blauw enz.)lichtemotiessymboliekherdenken

Licht in het donker

Een les bij Allerzielen; over herinneringen die licht geven in het donker, de kleur van missen, herdenken en de kracht van licht.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesherdenkenlichtsymboliek

Archief

God lacht door zijn tranen heen

Leerlingen ervaren aan de hand van het verhaal van de ark van Noach hoe symbooltaal hun omgang met het goddelijke kan verbeelden en verwoorden.

Doelgroep: BB
Tags: symboliekbeeldtaalark van noachnoach

Water wordt wijn

De leerlingen leren dat iets wat heel gewoon is, of misschien zelfs vervelend, iets bijzonders kan worden. Het hangt er van af hoe je ernaar kijkt of welke oplossing je vindt.

Doelgroep: MB BB
Tags: symboliekwonderenbruiloft te kana

De parabel van de blokfluit

Leerlingen ontdekken dat een op het oog slechte gebeurtenis een goede afloop kan hebben. De tak wordt afgesneden, maar begint een nieuw leven als fluit.

Doelgroep: MB BB
Tags: nieuw levensymboliek

Tobit, Tobias en de engel

Een lessenserie bij het verhaal 'De reis van Tobias' (Nico ter Linden). De leerlingen ontdekken dat in de bijbel prachtige sprookjesachtige en waardevolle verhalen staan, en leren dat bijbelse verhalen een symbolische en een actuele betekenis hebben.

Doelgroep: MB BB
Tags: levenswegsymboliekapocriefe boeken

Wijsheid in kleur

De leerlingen ontdekken aan de hand van schilderijen van Ruud Bartlema de symbolische betekenis van enkele letters van het Hebreeuwse alfabet.

Doelgroep: BB
Tags: kunstsymboliekhebreeuws

Op vleugels van de ziel

Leerlingen ervaren dat positieve, gerichte aandacht voor een ander, de ander tot steun kan zijn. Dit doen ze door middel van een kraanvogel te vouwen.

Doelgroep: MB BB
Tags: pastoraathulpverleningsymboliekvogelsemoties