ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitrfeest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: schepping

De schepping in zeven dagen

Ooit was er een heel zeldzaam begin, het begin van alles... Een les waarin stilgestaan wordt bij de schepping van de aarde.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: schepping

God, de fantastische kunstenaar

De leerlingen maken kennis met God als scheppende kracht van alles wat leeft. Een les vol verwondering over een begin dat geen einde kent.

Doelgroep: OB
Tags: scheppingnieuw begingodgroei

En toen… was er groen!

De eerste drie scheppingsdagen vertellen over geel, blauw en groen. Een les, geïnspireerd op Zinvol tekenen, waarbij de leerlingen zich verwonderen over alles wat groen is.

Doelgroep: OB
Tags: scheppingkleuren (rood, geel, blauw enz.)natuur

De wereld is van iedereen [thema]

Voor wie werkt met het thema: inleiding en praktische informatie voor de voorbereiding van de lessen van dit thema.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: scheppingmilieu; zorgverantwoordelijkheid

Een schepping vol kleuren [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrond bij de lessenserie 'Een schepping vol kleuren'. De lessenserie sluit tevens aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen!

Doelgroep: BB MB OB
Tags: scheppingschepping; respectmilieu; zorg

Een kleurrijke schepping

Een verhalend ontwerp - voor 4 lessen - rondom een tentoonstelling van het Bijbelse scheppingsverhaal. De leerlingen maken een tentoonstelling waarbij de kunstwerken bestaan uit natuurlijke materialen aangevuld met gekleurd papier of karton.

Doelgroep: MB
Tags: scheppingkunst

Zoveel zandkorrels, zoveel mensen

Een les bij een islamitisch scheppingsverhaal, waarin Allah de mens creëert uit een handvol zand van over de hele wereld met een explosie aan (huids-)kleuren…

Doelgroep: BB
Tags: scheppingislammensendiversiteitkleuren (rood, geel, blauw enz.)holi

Frederick maakt iets moois

Frederick loopt zijn eigen weggetje. Terwijl de andere muizen druk bezig zijn met voorraden aanleggen voor de winter doet Frederick iets héél anders. Waaróm toch?

Doelgroep: OB
Tags: scheppingnatuurkeuzen makenverwondering

Verdriet en nieuwe belofte

Het zich houden aan afspraken staat in deze tweede les van een drieluik centraal. Vera heeft een afspraak met haar vader, maar houdt zich er niet aan. Adam en Eva laten zich verleiden om zich niet aan Gods regel te houden.

Doelgroep: OB
Tags: goed en kwaadschepping

Een tuin om van te dromen

Eerste les van een drieluik waarin de leerlingen van de onderbouw via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera kennismaken met verhalen uit Genesis en Openbaring.

Doelgroep: OB
Tags: droomschepping

De laatste boom

Een les over verantwoordelijkheid voor de natuur/schepping.

Doelgroep: MB BB
Tags: boomscheppingwater

De schepping van de mens

Over de schepping van de mens en de verbondenheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: mensenschepping

Hoe vogels aan hun kleur komen

Vogels hoor en zie je overal. Maar zie je ze echt? In deze les ontdekken we iets meer over waarom vogels er zijn en wat ze ons te vertellen hebben.

Doelgroep: MB
Tags: vogelsscheppingkleuren (rood, geel, blauw enz.)

Een godin wordt een rivier

In de mythologie van de hindoes wordt de Ganges, oorspronkelijk een gewone rivier, als een godin beschouwd. Dit verhaal vertelt hoe de godin Ganga veranderde in de rivier de Ganges.
Dat heeft ze gedaan om de mensen de kans te geven zich te reinigen van hun slechte daden. Zo is de belangrijkste rivier van India, de Ganges, eigenlijk de godin Ganga.

Doelgroep: BB
Tags: heilige plaatsenhindoeïsmeschepping

Een schilderij in de wolken

Een les aan de hand van het prentenboek 'De man in de wolken'; over het geluk van het delen van alle mooie dingen die hemel en aarde ons geven.

Doelgroep: OB
Tags: aardedelenhemelscheppingwolken

Ik ben Pomme

Een les in twee delen. Het eerst deel bij het prentenboek Ik ben Pomme over de wereld van vluchtelingenouders. In dit boek is de appel het symbool voor een nieuw begin. Het tweede deel van de les gaat over het verhaal van Adam en Eva die na het delen van een appel de tuin van Eden moeten verlaten op zoek naar een nieuw begin.

Doelgroep: MB
Tags: vluchtelingennieuw beginthuissymbolengoed en kwaadschepping

Archief

Schepping in verschillende culturen

De leerlingen ontdekken dat elk volk, elke cultuur, zijn eigen scheppingsverhaal kent. In de les maken ze kennis met een aantal van deze verhalen.

Doelgroep: BB
Tags: scheppingcultuurschepping; verhalen

De boom van goed en kwaad

Kinderen ontdekken dat bomen en bossen voor de mens van wezenlijk belang zijn. Ze leren ook dat we verantwoordelijk zijn voor hoe we met de schepping omgaan.

Doelgroep: MB BB
Tags: scheppinggoed en kwaadboom

De eerste zonsopgang

Een scheppingsverhaal van de Aboriginals over de eerste zonsopgang.

Doelgroep: MB BB
Tags: schepping

Het Zonnelied

Een les over verwonderwing over de schepping aan de hand van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.

Doelgroep: MB BB
Tags: zonneliedscheppingfranciscus van assisi

Het geheim van de wereld

De leerlingen ontdekken het perspectief van het scheppingsverhaal als bevrijdingsverhaal, geschreven in een periode van ballingschap, en het ontstaan en de betekenis van verhalen door mondelinge overlevering.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalenscheppinggeheimen