ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: rituelen

Hoor Jisraël

Een les over de schriftelijke en mondelinge Tora, het Sjema-gebed en enkele joodse rituelen.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomrituelentora

Een moment in de tijd

We nemen een moment de tijd om stil te staan bij momenten in de tijd. Als jouw leven een klok is, hoe laat is het dan nu? Een les over overgangsrituelen en over Bar/Bat Mitswa.

Doelgroep: BB
Tags: jodendomrituelentijd

Een betere versie van jezelf

Een mensenkind ontwikkelt zich tot een volwaardig mens. Maar kan het nog beter, kun je een ‘betere’ versie worden van jezelf? En zo ja, wat doe je er dan mee? De leerlingen gaan te rade bij verschillende godsdiensten die daar ieder zo hun eigen manieren voor hebben.

Doelgroep: BB
Tags: mens zijnrituelenwereldgodsdienstenveranderingsproces

Dansende kaarsen op Kinderdag!

Elk jaar is het op 23 april groot feest in Turkije. Het is dan Çocuk Bayrami: Kinderdag! Een dag vol plezier. Wat zouden de leerlingen doen als er een Kinderdag in Nederland was?

Doelgroep: MB
Tags: kinderenrituelenfeestdagen

Het water van de Ganges

In deze les gaan we met de leerlingen op reis naar India en wordt kennis gemaakt met de heilige rivier voor de hindoes: de Ganges. Het thema van deze les is 'een nieuw begin maken'.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsmenieuw beginrituelenheilige plaatsenwater

Op weg met verhalen [onderbouw] - De eerste stap

Bij 'Op weg met verhalen' is er bewust voor gekozen om iedere les met een lied en kort ritueel te beginnen. Deze herkenbaarheid zal kleuters vertrouwen geven.
In dit artikel een uitgebreide toelichting.

Doelgroep: OB
Tags: kleuterskindertheologiserenrituelen

De kunst van het versieren

Een kennismaking met rituelen rond een huwelijk in hindoeïstische traditie, met name het beschilderen van de handen van de bruid.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsmehuwelijkkunstrituelen

Archief

Zo zijn onze manieren

Themales waarin de leerlingen ontdekken dat gewoonten belangrijk zijn en verbindend. Ze zien ook dat er heel veel rituelen dicht bij huis zijn en worden zich bewust dat er onderscheid te maken is tussen een louter uiterlijke handeling en ritueel.

Doelgroep: MB BB
Tags: rituelen

Bomen over bomen

De leerlingen maken kennis met oude betekenissen en rituelen uit het verleden rondom kerst en ervaren de betekenis van symbolen rondom het kerstfeest door middel van spel.

Doelgroep: BB
Tags: symbolenrituelenkerstmisboom

De 12-jarige Jezus in de tempel

De leerlingen maken kennis met een belangrijk ritueel uit de Joodse traditie die het eind van de kindertijd markeert. Ze ontdekken dat in verschillende culturen en godsdiensten de overgang van kind naar volwassene gemarkeerd wordt door een ritueel. Ook in hun eigen leven vinden rituelen plaats; dit zijn vaak feestelijke gebeurtenissen om naar uit te kijken.

Doelgroep: BB
Tags: tempelrituelenjezusinitiatie

De doop van Jezus

Een les over de doop van Jezus en hoe dit een vervolg heeft gekregen binnen het christendom.
De leerlingen maken kennis met dit ritueel en alles wat daarbij hoort/kan horen. Ze ervaren iets van de betekenis van dopen, in de zin van nieuw begin, in een gemeenschap opgenomen worden (erbij horen).

Doelgroep: MB BB
Tags: jezusrituelendoop

Maria zalft Jezus

De leerlingen leren de symbolische betekenis van de zalving van Jezus door Maria. Ze leren nadenken over waar je alles voor over hebt en de betekenis van het woord eerbied.

Doelgroep: BB
Tags: mariarituelenzalving

Geboorterituelen

Een les waarin de leerlingen ontdekken dat er verschillende manieren zijn om een geboorte te vieren, maar dat er ook overeenkomsten in het vieren zijn.

Doelgroep: OB
Tags: christendomgeboorteislamrituelen

Mohammed, de geboorte van een profeet

De leerlingen ervaren dat geboorteverhalen in godsdiensten een belangrijke rol spelen, ook in de islam. Voor de moslims heeft de geboorte van de profeet Mohammed bijzondere betekenis. De kinderen leren een aantal gebruiken en rituelen die bij de herdenking van de geboorte van Mohammed horen.

Doelgroep: MB BB
Tags: islamgeboortemohammedrituelen