ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj Hana Matsuri handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie inspiratie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef Leger des Heils leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rijkdom rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarheid waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: moed

Coco kan het!

Het is tijd om te vliegen. Maar het kleine vogeltje Coco durft niet. Wie moedigt hem aan?
Het prentenboek 'Coco kan het' moedigt aan om nieuwe dingen uit te proberen. Het laat de leerlingen beseffen dat je echt niet alles in één keer hoeft te kunnen. In het verdiepende deel van de les ontdekken de leerlingen dat God is als een vogel.

Doelgroep: OB
Tags: moedvogelsgod

Powerspray voor meiden!

Ontwikkel als een echte apotheker een nieuw soort powerspray! Op een speelse manier wordt nagedacht over moed, kracht en andere talenten van vrouwen. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich daarnaast in sterke vrouwen uit de geschiedenis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: krachtmoedtalent (gave)vrouwen

Wees maar niet bang! [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Wees maar niet bang!'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: angstmoedvertrouwen

Sifra en Pua, de moedige vroedvrouwen

Sifra en Pua tonen moed en onverzettelijkheid als ze tegen de wil van de farao ingaan. Ze nemen grote risico’s als ze kiezen voor het leven.
Aan de hand van dit verhaal kijken de leerlingen naar zichzelf om uit te zoeken hoe zij reageren in moeilijke en angstige situaties.

Doelgroep: MB
Tags: keuzen makenmoed

Een toverpotlood voor Malala

Malala Yousafzai wenst een toverpotlood waarmee ze de wereld kan veranderen. Tot ze ontdekt dat zij het zelf is die het verschil kan maken...

Doelgroep: MB BB
Tags: krachtmoedvrouwenverandering

Dromen [thema]

Een lessenserie waarin dromen centraal staan. Hoe doe je dat ‘je droom verwezenlijken’? Is het bestaan zinloos wanneer dromen niet vervuld worden? De leerlingen ontdekken op welke verschillende manieren mensen met hun dromen omgaan. En onderzoeken op welke manier religie daarbij kan inspireren.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: droommoedwaarden en normengelijkwaardigheidinspiratietoekomst

Laat je zelf zien!

Les 3 uit een serie van drie lessen over Ester. In deze les zien we hoe Ester te werk gaat en welke stappen ze durft te nemen. Daarvoor moest ze zich 'achter een masker' verschuilen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: estermoed

Het lef om te vergeven

Als je verder wilt in het leven kan vergeving daarin soms een belangrijke rol spelen. Maar dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Daar heb je moed en lef voor nodig. Wat de waarde is van vergeving ontdekken de leerlingen aan de hand van een verhaal van Jezus over het vergeven van schulden (Matt. 18:21-35).

Doelgroep: MB
Tags: vergevingschuldmoedgelijkenissen

Waar haal je de moed vandaan?

Een les over (kleine) dingen die moed geven in het leven van alledag wanneer we ons bedriegd voelen door de omstandigheden of door mensen met een grote mond.
Bij het verhaal van David en de reus Goliat.

Doelgroep: MB BB
Tags: angstdavidmoed

Hete vuren

Buigen voor een beeld? Dat nooit! Sadrach, Mesach en Abednego piekeren er niet over, in het verhaal uit het Bijbelboek Daniël. Wat betekent het om te staan voor jouw principes?

Doelgroep: BB
Tags: daniëlverwonderingmoedtrouw

Waar sta jij voor?

Waar sta je voor en welke keuzes maak je. Dat zijn de kernvragen in deze les. Vragen die ook het verhaal van Ester oproepen. Staan voor je principes vraagt moed.
Les 2 uit een serie van drie lessen over Ester.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: esterkeuzen makenlefmoed

Archief

Een vis die Jona redt!

Een les over het verhaal van Jona in de vis, met als spiegelverhaal het prentenboek Tin Lin de Reuzenvis.
De leerlingen ontdekken aan het verhaal van Jona dat je soms iets moet doen wat je liever niet wilt, maar waar je toch niet aan kunt ontkomen.

Doelgroep: MB BB
Tags: moedlefjona

Het koperen blaadje

Een les rond een verhaal uit de islamitische cultuur: Het koperen blaadje. Het maakt onderdeel uit van vier verhalen, waarin verteld wordt over de levensreis van Abdallah. De leerlingen ontdekken dat in dit verhaal verschillende waarden een belangrijke rol spelen: verlangen, egoïsme, moed en doorzettingsvermogen.

Doelgroep: BB
Tags: islammoedwaarden en normenegoïsmeverlangen