ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: liefde

Een zee van liefde

Een ode aan alle vormen waarin liefde kan verschijnen! Een les over liefde en verliefd zijn bij het prentenboek 'Een zee van liefde'.

Doelgroep: OB
Tags: liefdeemoties

De geschenken van Tabita

Het wonder van de genezing van Tabita is als een geschenk voor ons. Het geeft ons de kans om na te denken over wat nu echt van waarde is in het leven.

Doelgroep: MB
Tags: liefdezorgzaamheidgenezingwonderen

Zonder liefde ben je nergens

Kun je liefde vastpakken? En kun je liefde ook weer loslaten? Of is liefde ongrijpbaar? En wat bedoelen volwassenen als ze zeggen ‘liefde overwint alles’? Klopt dat eigenlijk wel?

Doelgroep: BB
Tags: liefde

Welkom thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een verhaal waarin wordt verloren en wordt (terug)gevonden. Een verhaal waarin je echt mag thuiskomen, over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde. Waarin een 'welkom thuis feest' wordt georganiseerd omdat je echt mag thuiskomen.

Doelgroep: OB
Tags: liefdethuisverloren zoon

Ik ben ik en dat is goed

De leerlingen horen een verhaal over Wezel Willem dat vertelt dat je goed bent zoals je bent. God maakt iedereen anders. Hoe zou het zijn wanneer iedereen altijd hetzelfde doet, mooi vindt of kiest?

Doelgroep: OB
Tags: keuzen makenliefdezelfbeeld

De liefde van de doop [werktitel]

Les over de doop, vanuit het thema liefde. Deze les is nog in ontwikkeling.

Doelgroep: OB
Tags: doopliefde

Bisschop Valentijn: ik vind jou lief!

In deze les onderzoeken we wie speciaal en belangrijk is voor de leerlingen en waarom dat zo is. Zijn de leerlingen ook belangrijk voor iemand anders?

Doelgroep: OB
Tags: aandachtliefdevalentijnsdag

Ik geloof in liefde

Maria Magdalena denkt dat niemand van haar houdt en dat daarom niemand haar liefde waard is. Jezus spreekt erover met Maria, in een taal die ze begrijpt en dan verandert alles!

Doelgroep: MB
Tags: gelovenliefde

Meer dan goud

Een emmer vol proppen papier is meer dan goud? De leerlingen beseffen, via een hindoeïstisch verhaal, wat hun beweegredenen zijn om iets voor een ander te doen.

Doelgroep: BB
Tags: hindoeïsmeliefdenaastenliefde

Oma Noömi hoopt op…

Noömi kijkt hoopvol naar de toekomst. Ze heeft een kleinkind in haar handen. Tijdens de verwerking kijken leerlingen naar hun eigen levensverhaal.

Doelgroep: MB
Tags: ruthgeloofhoopliefdelevensweg

Weer thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een verhaal waarin wordt verloren en wordt (terug)gevonden. Een verhaal waarin je echt mag thuiskomen, over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuisverloren zoonvreugdeliefde

Archief

Hoor, mijn lief…

De leerlingen maken kennis met het boek Hooglied in de bijbel. Samen gaan ze op zoek naar de betekenis van dat boek.

Doelgroep: BB
Tags: liefdehooglied

Valentijnsdag (lesbrief)

Leerlingen onderzoeken de verschillende betekenissen bij Valentijnsdag en ontdekken welke betekenis 'liefde' en 'aandacht' voor hen zelf heeft.
Leerlingen vieren Valentijnsdag met betrekking tot het thema 'liefde en aandacht'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: valentijnsdagmenselijke verhoudingenliefdeaandacht