Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
afscheid
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
berg
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blijheid
blindheid
bloemen
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
Bonifatius
boom
bron
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
Clara van Assisi
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dankbaarheid
dans
david
delen
dementie
deugden
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
dood
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
echtscheiding
eenzaamheid
eerlijkheid
eeuwigheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
eredienst
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
evangelisten
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
geborgenheid
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloofsgetuigen
geloven
geluk
generaties
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
humanisme
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
Jeruzalem
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kruis
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
Luther
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
mens zijn
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
Michael
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
namen
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
Palmpasen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
Paulus
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soefisme
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
sterren (hemellichamen)
Stille Week
stilte
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
tweede taal
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
wachten
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: koning

Als een koning   Bijbel Nieuwe Testament

Over het verhaal waarin Johannes een blik in de hemel wordt gegund en waar woorden tekortschieten om te beschrijven wat hij heeft gezien, wat hij heeft ervaren... Hoe zou jij God beschrijven? Derde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen' (over de Openbaring van Johannes).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Dat is koninklijk!   Bijbel Oude Testament

Koning Salomo neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is koninklijk!

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

David wordt gekozen   Bijbel Oude Testament

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader. Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Log in om dit item te downloaden (OB)

De goede koning   Bijbel Oude Testament

Een themales over leiderschap en koning zijn. En over de eerste koningen van Israël: Saul en David.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De jaloerse koning   Bijbel Oude Testament

Een jaloerse koning die een grotere paleistuin wil en een slechte koningin die het probleem oplost. Een les over koning Achab en de wijngaard van Nabot; een les waarin emoties tot uitdrukking komen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De laatste koning   Bijbel Oude Testament

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een koningin op bezoek   Bijbel Oude Testament

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen. En kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een koninklijk leven... voor even   Bijbel Oude Testament

De verhalen over koning Saul zijn een spiegel voor de mens over heersen en dienen. Verhalen die ons laten nadenken over wat goed koningschap eigenlijk is; in verleden, heden en toekomst.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een onverwachte koning   Bijbel Oude Testament

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het feest van de koning [groep 3-4-5]   Bijbel Nieuwe Testament

Een les over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Jezus vertelde dit verhaal om te laten weten wie er echt belangrijk is. De les bestaat uit een PPT met een werkblad.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Het feest van de koning [groep 6-7-8]   Bijbel Nieuwe Testament

Een les over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Jezus vertelde dit verhaal om te laten weten wie er echt belangrijk is. De les bestaat uit een PPT met een werkblad.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Later zul jij koning zijn [kerstspel]   Spellen en spelen

Kerstspel met suggesties voor een viering. Geïnspireerd door het verhaal 'Koning Ivar' (Henk Kuindersma, De kerstnacht van Jande: en andere kerstverhalen). Het thema van het spel is 'koningschap'.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Lodewijk I, koning der schapen   Thema's

Aan de hand van het prentenboek 'Lodewijk I, koning der schapen' onderzoek je samen met de leerlingen het koningschap. Wanneer is iemand een goede koning?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Wat zoek je?   Bijbel Oude Testament

Waarom zou het volk van Israël een koning willen? Samen met de leerlingen onderzoek je dit verlangen. Aan de hand van het verhaal van Samuël en Saul en verwerkingsopdrachten denken de leerlingen na over hoe verlangen verblindend kan werken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wie is hier nou eigenlijk koning?   Thema's

Een goede koning, wanneer ben je dat? aan de hand van voorbeelden en opdrachten onderzoeken de leerlingen wat goed leiderschap inhoudt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wie is hij toch? Een vredeskoning?   40-dagentijd en Pasen

'Hosanna!' juichten de mensen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Zou hij de lang verwachtte koning zijn? De koning die de mensen bevrijdt van de Romeinse soldaten? Of is hij een andere koning?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie is hij toch? Koning van de Joden?   40-dagentijd en Pasen

Voor kinderen is het opstandingsverhaal maar moeilijk te bevatten. Met behulp van kunst wordt in deze les een poging gedaan om stil te staan bij dit verhaal dat voor christenen van grote betekenis is.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl