ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: koning

Wie is hier nou eigenlijk koning?

Een goede koning, wanneer ben je dat? Aan de hand van voorbeelden en opdrachten onderzoeken de leerlingen wat goed leiderschap inhoudt.

Doelgroep: MB BB
Tags: koningleiderschap

Salomo en de koningin van Seba

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen en kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Doelgroep: MB BB
Tags: koningwijsheidlevensvragengod

Een koningin op bezoek

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo omdat ze gehoord heeft dat hij een wijze koning is. Ze heeft veel vragen voor hem waar ze graag antwoord op wil. Ook vragen over de God van Salomo.

Doelgroep: OB
Tags: koninglevensvragenwijsheid

Lodewijk I, koning der schapen

Aan de hand van het prentenboek 'Lodewijk I, koning der schapen' onderzoek je samen met de leerlingen het koningschap. Wanneer is iemand een goede koning?

Doelgroep: OB
Tags: koning

Een koninklijk leven… voor even

De verhalen over koning Saul zijn een spiegel voor de mens over heersen en dienen. Verhalen die ons laten nadenken over wat goed koningschap eigenlijk is; in verleden, heden en toekomst.

Doelgroep: MB BB
Tags: koningkoningensaul

Wat zoek je?

Waarom zou het volk van Israël een koning willen? Samen met de leerlingen onderzoek je dit verlangen. Aan de hand van het verhaal van Samuël en Saul en verwerkingsopdrachten denken de leerlingen na over hoe verlangen verblindend kan werken.

Doelgroep: MB BB
Tags: koningsamuëlsaulverlangen

De goede koning

Een themales over leiderschap en koning zijn. En over de eerste koningen van Israël: Saul en David.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: davidkoningkoningenleiderschapsaul

Dat is koninklijk!

Koning Salomo neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is koninklijk! Koning Salomo geeft zijn broer een tweede kans.

Doelgroep: MB BB
Tags: goed en kwaadkoningsalomo

Wie is hij toch? Koning van de Joden?

Voor kinderen is het opstandingsverhaal maar moeilijk te bevatten. Met behulp van kunst wordt in deze les een poging gedaan om stil te staan bij dit verhaal dat voor christenen van grote betekenis is.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuskoningopstanding

Een onverwachte koning

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Doelgroep: MB BB
Tags: davidkoningzalving

Later zul jij koning zijn [kerstspel]

Kerstspel met suggesties voor een viering. Geïnspireerd door het verhaal 'Koning Ivar' (Henk Kuindersma, De kerstnacht van Jande: en andere kerstverhalen). Het thema van het spel is 'koningschap'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: zorgzaamheidkoningkerstmisdelen

Wie is hij toch? Een vredeskoning?

'Hosanna!' juichten de mensen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Zou hij de lang verwachtte koning zijn? De koning die de mensen bevrijdt van de Romeinse soldaten? Of is hij een andere koning?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuskoningpalmpasen

Als een koning

Over het verhaal waarin Johannes een blik in de hemel wordt gegund en waar woorden tekortschieten om te beschrijven wat hij heeft gezien, wat hij heeft ervaren... Hoe zou jij God beschrijven?
Derde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen' (over de Openbaring van Johannes).

Doelgroep: MB BB
Tags: godsbeeldenkoningopenbaring

David wordt gekozen

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader.
Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Doelgroep: OB
Tags: davidherderkoning

De jaloerse koning

Een jaloerse koning die een grotere paleistuin wil en een slechte koningin die het probleem oplost. Een les over koning Achab en de wijngaard van Nabot; een les waarin emoties tot uitdrukking komen.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesjaloeziekoning

De laatste koning

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesjeremiakeuzen makenkoningsedekia