ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj Hana Matsuri handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie inspiratie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef Leger des Heils leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rijkdom rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarheid waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: kleuren (rood, geel, blauw enz.)

De kleur van missen

Een les bij Allerzielen; over het ervaren van licht in het duister, over iemand missen en de kracht van herinneringen. En welke kleur of kleuren horen daarbij?

Doelgroep: OB
Tags: kleuren (rood, geel, blauw enz.)lichtemotiessymboliekherdenken

De krijtjes staken

Bij bepaalde voorwerpen horen vaste kleuren. Of niet? Leerlingen denken na over de koppeling kleur en gevoel. Het boek 'De krijtjes staken' is daarbij een
handig hulpmiddel.

Doelgroep: OB
Tags: kleuren (rood, geel, blauw enz.)emoties

KNALrood !

Met Oud en Nieuw kleurt China rood, KNALrood! Een les over een monster dat mensen eet en bang is voor kleur en knallen.

Doelgroep: MB BB
Tags: chinees nieuwjaarkleuren (rood, geel, blauw enz.)tradities

Een wereld vol kleurrijke wensen

In deze kleurrijke les leren de leerlingen over de Tibetaanse gebedsvlaggetjes en gaan ze aan de slag met wensen voor hun klasgenoten en de wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhismekleuren (rood, geel, blauw enz.)wens

Noach en de kleurrijke regenboog

Een kleurrijke les over regenbogen en de regenboog die een speciale plek kreeg in het verhaal van Noach. En over beloftes. Wat is dat, iets beloven en op wat voor momenten doe je dat?

Doelgroep: OB
Tags: ark van noachkleuren (rood, geel, blauw enz.)verbondbelofte

En toen… was er groen!

De eerste drie scheppingsdagen vertellen over geel, blauw en groen. Een les, geïnspireerd op Zinvol tekenen, waarbij de leerlingen zich verwonderen over alles wat groen is.

Doelgroep: OB
Tags: scheppingkleuren (rood, geel, blauw enz.)natuur

De hele wereld is groen!

‘Groen is geen kleur, maar een zienswijze.’ Maar die zienswijze en de betekenis van de kleur groen is niet overal op de wereld gelijk. Toch zijn er naast verschillen ook opmerkelijke overeenkomsten, meer nog dan je denkt!

Doelgroep: BB
Tags: symboliekkleuren (rood, geel, blauw enz.)christendomwereldgodsdienstenschepping; respect

De kleur van God

In een wereld vol kleur gaan we op zoek naar de kleur van God. In een sfeer van bezinning en verwondering proberen we eigen gevoelens en gedachten over God aan kleuren te koppelen of uit te drukken in een creatieve opdracht.

Doelgroep: MB BB
Tags: godkleuren (rood, geel, blauw enz.)verwondering

Welke kleur voel jij?

Bij bepaalde voorwerpen horen vaste kleuren. Of niet? De leerlingen denken na over de koppeling van kleur en gevoel. Het boek 'De krijtjes staken' is daarbij een handig hulpmiddel.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotieskleuren (rood, geel, blauw enz.)symboliek

Heeft God een kleur?

Zoveel kleuren in de wereld! Welke kleur passen bij welke gevoel? In deze les gaan de leerlingen aan de hand van het boek 'Het kleurenmonster' op zoek naar de betekenis van kleuren en gevoelens die daarbij. En heeft God eigenlijk een kleur?

Doelgroep: OB
Tags: godkleuren (rood, geel, blauw enz.)verwonderingemoties

Wat bezielt je !?! [Pinksterspel]

Een spel waarbij de leerlingen zich afvragen wat hen drijft, inspireert en enthousiast maakt. Spelenderwijs gaan ze om met begrippen en symbolen die samenhangen met Hemelvaart en Pinksteren.

Doelgroep: MB BB
Tags: duif heilige geesthemelvaartkleuren (rood, geel, blauw enz.)pinksterenvuurwekenfeestwindwolken

Een land vol kleur

Welke bril heb je op? Ben je een zwartkijker en bekijk je de dingen van de sombere kant? Of kijk je met de regenboogbril van hoop naar de dingen van alledag? Samen met de leerlingen onderzoek je in deze les de hoop in het verhaal van de verspieders in het beloofde land.

Doelgroep: MB BB
Tags: hoopjozuakleuren (rood, geel, blauw enz.)vluchtelingen

Hoe vogels aan hun kleur komen

Vogels hoor en zie je overal. Maar zie je ze echt? In deze les ontdekken we iets meer over waarom vogels er zijn en wat ze ons te vertellen hebben.

Doelgroep: MB
Tags: vogelsscheppingkleuren (rood, geel, blauw enz.)

Iedereen zijn eigen kleur

Een les bij het prentenboek 'Iedereen zijn eigen kleur', waarin leerlingen op een speelse manier het plezier van een kleurrijke wereld en samenleving ervaren. De leerlingen worden uitgenodigd om verder te kijken dan de buitenkant, en meer te zien dan alleen hun eigen kleur.

Doelgroep: OB
Tags: diversiteitmulticulturele samenlevingkleuren (rood, geel, blauw enz.)anders zijnzacheüs

Kijk eens naar de regenboog

Deze les gaat over de regenboog als symbool van de verbintenis tussen God en mensen. Zo'n regenboog spreekt tot de verbeelding met al zijn kleuren. En wat is een verbond? Mensen doen elkaar ook beloftes. Wat betekenen die beloftes?

Doelgroep: BB MB
Tags: ark van noachverbondbeloftekleuren (rood, geel, blauw enz.)

Subh Holi!

Holi Phagua is het meest kleurrijke feest wat hindoes vieren. Het wordt lente en het goed overwint het kwade. De leerlingen denken na over wat ze kunnen doen om het jaar met een schone lei te beginnen. Welke kleuren passen daarbij?

Doelgroep: BB
Tags: holihindoeïsmegoed en kwaadkleuren (rood, geel, blauw enz.)

Zoveel zandkorrels, zoveel mensen

Een les bij een islamitisch scheppingsverhaal, waarin Allah de mens creëert uit een handvol zand van over de hele wereld met een explosie aan (huids-)kleuren…

Doelgroep: BB
Tags: scheppingislammensendiversiteitkleuren (rood, geel, blauw enz.)holi

Archief

Leven onder de regenboog (lessenserie)

Serie van vier lessen rond het hongerdoek van Haïti.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: maaltijdpasenvriendschapkleuren (rood, geel, blauw enz.)hongerdoeken