ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitrfeest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: kinderen

Dansende kaarsen op Kinderdag!

Elk jaar is het op 23 april groot feest in Turkije. Het is dan Çocuk Bayrami: Kinderdag! Een dag vol plezier. Wat zouden de leerlingen doen als er een Kinderdag in Nederland was?

Doelgroep: MB
Tags: kinderenrituelenfeestdagen

Zoveel begint bij een kind

Om kinderen nog wat extra bescherming te geven, zijn de kinderrechten uitgebreider dan de mensenrechten. Een les over de Rechten van het Kind.

Doelgroep: MB BB
Tags: kinderenrechten van het kind

Het jasje van Samuël

Hanna vond het heel moeilijk haar zoontje aan God terug te geven, maar ze had het nu eenmaal beloofd. Ieder jaar gaat Hanna naar de tempel en elke keer neemt ze voor Samuël een prachtig linnen jasje mee, zo lijkt hij al een beetje op een klein priestertje.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: kinderensamuëlsymboliek

Kind: belofte voor de toekomst!

De toekomst van de wereld ligt in de handen van kinderen. Elk kind draagt een belofte voor de toekomst in zich: de mogelijkheid dat de wereld beter zal worden in de nieuwe generatie.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: beloftekinderentoekomst

Kleinkinderen, de kroon op het leven

Deze tekst zegt alles over de relatie tussen grootuders en kleinkinderen en daagt hen uit om hiermee aan de slag te gaan: deze relatie te onderzoeken en betekenis te geven.

Doelgroep: MB
Tags: grootouderskinderenmenselijke verhoudingen

Groot genoeg om mee te doen

Papa’s en mama’s brengen kinderen bij Jezus. Wat zegt Jezus? Wat doet Jezus? Hij zegent ze.

Doelgroep: OB
Tags: jezuskinderenzegen

Een lint van lichtjes

Eenmaal per jaar worden op Wereldlichtjesdag over de hele wereld lichtjes aangestoken om samen overleden kinderen te gedenken. Samen met je leerlingen denk je na over rouw en verlies en onderzoek je op welke manieren je kunt herinneren.

Doelgroep: MB
Tags: lichtrouwkinderen

Obed, kind van de toekomst

De geboorte van Obed dient het belang van alle mensen die met hem verbonden zijn. De breuk met het verleden wordt hersteld, de familielijn wordt voortgezet. Maar wat betekent zijn geboorte voor toekomstige generaties?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: familiesgeboortekinderenruth

Mijn opa, mijn oma… niemand zo bijzonder als zij!

Over poëzie en grootouders, waarbij de Bijbeltekst Spreuken 17:6 centraal staat. De leerlingen schrijven een gedicht voor hun grootuders.

Doelgroep: BB
Tags: gedichtengrootouderskinderen

De Brammen

Een eigentijds verhaal over oma Judith, opa Bram en hun zoon en schoondochter Ruben en Tanja. Maar vooral een verhaal over oma Judith (GVO-docenten), opa Bram en kleinzoon Brammetje... Een verhaal over aartsvaders, maar ook zoveel meer...

Doelgroep: OB
Tags: aartsvadersgrootouderskinderen

Een kommetje soep

Jakob en Esau zijn twee verschillende broers. Esau is het oudst. Dat vindt Jakob niet leuk. Hij bedenkt een plan. De leerlingen denken na over de plaats in de kinderrij en beseffen dat ruilen positieve maar ook negatieve consequenties kan hebben.

Doelgroep: OB
Tags: jakobesaufamiliekinderen

Hoog bezoek

Wat blijft het toch bijzonder als er een kindje komt. Helemaal als je zo oud bent als Abraham/Ibrahim en Sara. De leerlingen horen het verhaal van de geboorte van Isaak/Ishak uit Bijbel en Koran.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abrahamgeboorteisaäkkinderenkoran

Archief

Bouwsteentjes voor de toekomst

Zonder kinderen geen toekomst. De leerlingen worden zich bewust dat zij belangrijk zijn voor de toekomst. Zij zijn de bouwsteentjes waarmee verder gebouwd kan worden...

Doelgroep: OB MB
Tags: kinderentoekomst

Samen spelen is pas fijn!

Leerlingen maken kennis met het warispel, een spel dat in Azie, Afrika en Zuid-Amerika gespeeld wordt. Ze ontdekken dat samen spelen fijn is en dat dat voor alle kinderen op de wereld gedt. Leerlingen ervaren bovendien dat in het spel essentiële levensthema's aan bod komen: zaaien en oogsten, gevangen zijn en vrij zijn, vooruitkomen en teruggeworpen worden, vreugde en verdriet, winnen en verliezen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: levensvragenkinderenspelen

Dit maakt mijn leven de moeite waard!

De leerlingen kennen het geboorteverhaal van Isaäk. Ze weten waarom het in de tijd van de bijbel belangrijk was om kinderen te hebben. De leerlingen kunnen verwoorden en eventueel verbeelden wat voor hen belangrijk is in het leven ofwel wat voor hen het leven de moeite waard maakt.

Doelgroep: MB BB
Tags: isaäkabrahamkinderentoekomst