ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: keuzen maken

De petboot

Een verhaal over Benjamin, die het moeilijk vindt om te vertrouwen dat een boot van plastic flessen echt kan varen en niet zal zinken.

Doelgroep: MB BB
Tags: keuzen makenvertrouwen

Muur of brug?

Het verhaal van de ezel leert dat wanneer het leven een uitdaging biedt we een manier kunnen vinden om het in ons voordeel te laten werken.
De leerlingen van groep 8 staan ook voor een uitdaging: het voortgezet onderwijs. Ze denken na over uitdagingen en keuzes maken. Bouwen ze een muur met de stenen die op je geworpen worden of bouw je er een brug mee?

Doelgroep: BB
Tags: keuzen makenlevenskracht

Eens een tollenaar, altijd een tollenaar?

Door 'dieper' te kijken en vertrouwen te geven, biedt Jezus Zacheüs een nieuwe kans; door 'echt te zien' wordt Zacheüs eindelijk 'gezien'. Hoe kijken de leerlingen eigenlijk naar anderen?

Doelgroep: MB BB
Tags: keuzen makenmenselijke verhoudingenwaarden en normenzacheüs

Sifra en Pua, de moedige vroedvrouwen

Sifra en Pua tonen moed en onverzettelijkheid als ze tegen de wil van de farao ingaan. Ze nemen grote risico’s als ze kiezen voor het leven.
Aan de hand van dit verhaal kijken de leerlingen naar zichzelf om uit te zoeken hoe zij reageren in moeilijke en angstige situaties.

Doelgroep: MB
Tags: keuzen makenmoed

Reis je wijs! [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Reis je wijs!'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: keuzen makenlevenswegreis

Abram, de zorgzame herder

Kiezen is soms moeilijk maar kiezen is ook fijn. Herder Abram laat herder Lot kiezen om allebei genoeg ruimte te hebben voor hun schapen. Zo zorgt hij voor de mensen en de dieren.

Doelgroep: OB
Tags: keuzen makenherderzorgzaamheid

De raaf en Elia

Twee goden dienen, waarom niet? Koning Achab ziet het probleem niet zo, maar Elia weet het zeker: hij móet gaan kiezen!
De leerlingen gaan ontdekken wat betekent, en ook hoe zij dit terug kunnen zien in hun eigen leefomgeving. Welke keuzes zijn voor hen belangrijk als het gaat om duurzaamheid en aandacht voor het milieu/klimaat?

Doelgroep: BB
Tags: keuzen makenmilieu; zorgduurzaamheid

Dag lieve, bijzondere beer

Hoog in de bergen woont een blauwe beer. De beer maakt de keuze om goed te doen. De leerlingen bedenken wat ze van zijn gedrag vinden.
Een boeddhistische verhaal om na te denken over wat je belooft.

Doelgroep: OB
Tags: keuzen makenboeddhismebelofte

Ik ben ik en dat is goed

De leerlingen horen een verhaal over Wezel Willem dat vertelt dat je goed bent zoals je bent. God maakt iedereen anders. Hoe zou het zijn wanneer iedereen altijd hetzelfde doet, mooi vindt of kiest?

Doelgroep: OB
Tags: keuzen makenliefdezelfbeeld

Wat kies je?

Abram houdt sterk vast aan datgene waar hij voor staat, aan dat wat hij belangrijk vindt en weerstaat daarmee het verlangen om anders te zijn.
De leerlingen denken na over de keuzes van Abram en Lot. En waar staan ze zelf voor? Wat vinden zijn belangrijk?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abrahamkeuzen makenwaarden en normen

Waar sta jij voor?

Waar sta je voor en welke keuzes maak je. Dat zijn de kernvragen in deze les. Vragen die ook het verhaal van Ester oproepen. Staan voor je principes vraagt moed.
Les 2 uit een serie van drie lessen over Ester.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: esterkeuzen makenlefmoed

Ik wil bij jou thuis zijn

Aan de hand van het verhaal over Zacheüs proberen de leerlingen het handelen van Jezus onder de loep te nemen. Spiegelend kijken ze ook naar zichzelf en de keuzes die ze maken in de ontmoeting met de ander.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuskeuzen makenontmoetingzacheüs

Een held of niet…?

De mier en de eekhoorn wandelen door het bos en stuiten op een muur dwars over het pad. Dit verhaal van Toon Tellegen staat centraal in deze les, waarin de leerlingen leren dat je verschillend kunt reageren op moeilijkheden of hindernissen. En wanneer ben je dan een held?

Doelgroep: MB BB
Tags: dierenkeuzen makenlef

Mozes’ dilemma

Mozes komt voor een dilemma te staan. Hij is nog niet overtuigd, maar Aäron, zijn broer, gaat hem helpen. 'En ik ga met je mee', zegt God.

Doelgroep: MB BB
Tags: mozeskeuzen makengod

Jona: ‘held’ tegen wil en dank

Het verhaal van Jona spreekt tot de verbeelding en leest als een spannend verhaal. Jona ontkomt niet aan de taak waarvoor hij gesteld is. Is hij nu een held of een antiheld? Aan de hand van dit verhaal leren de leerlingen inzien dat je soms dingen moet doen die op je weg komen.

Doelgroep: MB BB
Tags: jonakeuzen makenlef

Jona krijgt een tweede kans

Jona krijgt een belangrijke opdracht; hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans...

Doelgroep: MB BB
Tags: jonakeuzen makenwaarden en normen

Doorlopen… of helpen?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel. Het confronteert ons met hoe wij denken over en omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen'. Ze eens... wie is eigenlijk jouw naaste?

Doelgroep: OB
Tags: barmhartige samaritaankeuzen makenmenselijke verhoudingennaastenliefdevooroordelen

Jona, wat kies je?

Jona krijgt een belangrijke opdracht, maar hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans. Wat kiest Jona?

Doelgroep: OB
Tags: jonakeuzen maken

Hulp uit onverwachte hoek…

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel; het confronteert ons met hoe wij omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen. Het nodigt ons uit te zoeken naar een antwoord op de vraag wie onze naaste is. Een les over (voor)oordelen, maar ook over het belang van gewetensvolle keuzes maken.

Doelgroep: MB BB
Tags: barmhartige samaritaankeuzen makenmenselijke verhoudingennaastenliefdevooroordelen

Waar kies je voor?

Wanneer Anniko bij een waterpomp komt, staat ze voor een dilemma. Kiest ze voor zichzelf of houdt ze rekening met anderen? Stap voor stap worden de leerlingen meegenomen in deze ethische kwestie.

Doelgroep: MB BB
Tags: ethiekkeuzen makenwaarden en normen

Tin doet zijn zin

In het prentenboek 'Tin doet zijn zin' moet Tin leren vliegen. Maar Tin is anders. Hij vliegt niet; hij duikt liever. En de leerlingen? Welke keuze maken zij?
Het tweede deel van de les gaat over koning Salomo en zijn verlangen om dichtbij God te zijn.

Doelgroep: OB
Tags: talent (gave)keuzen makensalomoverlangen

Het gelukkige eiland

Een les bij het prentenboek 'Het gelukkige eiland'. Worden wat je wilt lukt het beste als je gelukkig bent: maar hoe wordt je dat...?
Over geluk 'als stip aan de horizon' en de (keuzes op) weg daar naartoe.

Doelgroep: MB
Tags: gelukkeuzen makentalent (gave)

Pasen, wat doet jou zelf opstaan?

Wat is het toch een wonderbaarlijk verhaal. Jezus is opgestaan. In het licht van het opstandingsverhaal denken de leerlingen na over hun eigen leven en hun eigen keuzes. Waar sta jij voor op?

Doelgroep: MB
Tags: opstandingkeuzen maken

De blauwe beer

Boeddha vertelde jatakas, dierenfabels met daarin een moralistische boodschap. De leerlingen ontdekken de beweegredenen van de beer, de koning en de jager uit de jataka over de blauwe beer.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhismeethiekkeuzen maken

De laatste koning

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesjeremiakeuzen makenkoningsedekia

Kleine Mozes

Aan de hand van het geboorteverhaal van Mozes ervaren de leerlingen dat ze in beweging kunnen komen als ze een probleem hebben. Ze kunnen keuzes maken en zoeken naar oplossingen, net als in het verhaal van Mozes.

Doelgroep: OB
Tags: mozesbewegingkeuzen maken

Ruth gaat verhuizen

In deze les ontdekken de leerlingen dat mensen een keuze kunnen maken in hun leven waar we willen wonen. Ze leren dat daarbij verschillende elementen een rol spelen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: wonenverhuizenruthkeuzen maken

Hoe kies jij?

Jezus roept vissers om hem te helpen. Wat voor mensen kiest hij? Hoe kiest Jezus zijn helpers uit?
Hoe kiezen de leerlingen? Kunnen ze ook eens 'anders' kiezen?

Doelgroep: OB
Tags: jezusroepingtalent (gave)keuzen maken

Archief

Wel of niet?

Het leven zit vol dilemma’s, moeilijke keuzes. Vaak moet je tussen twee kwaden kiezen. In deze les onderzoeken we met de leerlingen dilemma’s en illustreren het dilemma met het Bijbelverhaal over Jacob en Esau.

Doelgroep: MB BB
Tags: vergevingkeuzen makenjakobesau

De spin bij David en Saul

Een les rond een oude legende over David en Saul. De leerlingen denken na over hun eigen leven en ontdekken dat keuzes die ze maken afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin ze verkeren.

Doelgroep: MB
Tags: saulkeuzen makendavid

Jezus en de duivel

De leerlingen ontdekken dat het in het verhaal van Jezus in de woestijn gaat om waar je je door laat (ver)leiden en welke consequenties dat kan hebben. Ze leren nadenken over de verschillende betekenissen van het getal drie.

Doelgroep: MB BB
Tags: getallenjezuskeuzen makenwoestijnduivelverleiding