Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
afscheid
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
berg
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blijheid
blindheid
bloemen
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
Bonifatius
boom
bron
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
Clara van Assisi
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dankbaarheid
dans
david
delen
dementie
deugden
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
dood
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
echtscheiding
eenzaamheid
eerlijkheid
eeuwigheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
eredienst
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
evangelisten
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
geborgenheid
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloofsgetuigen
geloven
geluk
generaties
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
humanisme
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
Jeruzalem
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kruis
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
Luther
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
mens zijn
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
Michael
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
namen
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
Palmpasen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
Paulus
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soefisme
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
sterren (hemellichamen)
Stille Week
stilte
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
tweede taal
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
wachten
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: jodendom

Als muren kunnen spreken...   Jodendom

Leerlingen beseffen dat mensen zich kunnen uiten door (anoniem) teksten of symbolen op muren te zetten en bedenken wat ze zelf op een muur zouden schrijven/tekenen. Zeontdekken dat de Klaagmuur een plaats is waar gelovigen zich dicht bij hun God voelen en daarom vrij met God kunnen praten.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Bidden als Mozes en Moesa   Islam

De leerlingen ontdekken dat er in het christendom en de islam op verschillende manieren gebeden wordt, maar dat er ook overeenkomsten in het bidden zijn.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Blazen op de hoorn van een ram   Jodendom

De leerlingen maken kennis met de sjofar en het gebruik daarvan.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Chanoeka: het licht schijnt   Jodendom

In deze lessen maken de leerlingen kennis met het joodse chanoekafeest.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Dansen op sabbat   Jodendom

Aan de hand van een afbeelding van 'De sabbat der eenvoudigen' van W.N. Werkman ontdekken en leren de leerlingen de betekenis van de sabbatsviering voor de joden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De synagoge   Jodendom

De leerlingen maken kennis met de synagoge en leren iets over de joodse voorwerpen die ze daar zien.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De Tora   Jodendom

Een kennismaking met het heilige boek van de joden, de Tora, en met het Hebreeuws, de taal waarin de Tora geschreven is.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een moment in de tijd   Jodendom

We nemen een moment de tijd om stil te staan bij momenten in de tijd. Als jouw leven een klok is, hoe laat is het dan nu? Een les over overgangsrituelen en over Bar/Bat Mitswa.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een nieuw begin voor Sam en Rachel   Jodendom

Hoe begin je opnieuw als je wordt verstoten van je meest heilige/veilige plek? Dat overkwam miljoenen joodse mensen in de diaspora. Een wereldwijde verstrooiing van een volk.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een schot in de roos   Verhalen

Er was eens een Rabbi die mensen hielp door het vertellen van verhalen. Wat was het geheim van deze Rabbi?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een vlucht om nooit te vergeten   Verhalen

Religieuze joden eten voedsel dat kosjer is. Maar wat is kosjer? En wat maakt voedsel kosjer?

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het feest van de boekrol   Jodendom

Waarom zijn mensen zo blij als ze het joodse feest Simchat Tora vieren en hoe geven kunstenaars die blijdschap weer?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hoog, hoog is de hemel?   Wereldgodsdiensten algemeen

Kan de hemel ook op aarde zijn? Hoe ziet die hemel er dan uit? En hoe staan grote wereldreligies hier eigenlijk in? Via een activerende circuitles onderzoeken de leerlingen de betekenis van de hemel binnen het jodendom, het humanisme en het boeddhisme.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hoor Jisraël   Jodendom

Een les over de schriftelijke en mondelinge Tora, het Sjema-gebed en enkele joodse rituelen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

In den beginne... was er een thuis!   Jodendom

Een les over de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de Beth. Als je goed kijkt, lijkt deze letter een beetje op een huis. Een huis waarbij de deur altijd open staat voor iedereen. Kun je je alleen in je eigen huis thuis voelen? En... zorgen wij er eigenlijk voor dat iedereen zich thuis voelt op deze wereld.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jubeljaar: wat een geluk?   Jodendom

Alles wat je hebt geef je elke vijftig jaar terug aan de oorspronkelijke eigenaar, tenminste dat was het idee van het jubeljaar. Het jubeljaar is er alleen nooit gekomen, snappen de leerlingen waarom?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Krachtige woorden in een koker   Jodendom

Woorden zijn krachtig, ze kunnen je het gevoel van bescherming geven. Welke woorden wil jij horen als jij je onveilig voelt? Een les over een mezoeza aan de deurpost bij de joden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Leren van en met elkaar   Jodendom

Goede vragen stellen, hoe doe je dat? Bestaan er eigenlijk wel domme vragen? Leren en en leven horen bij elkaar. Daarom is voor de joden het 'lernen' van levensbelang. De leerlingen gaan op zoek naar praktische voorbeelden van leren en lernen in hun eigen leven.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Om te wonen bij de mensen   Wereldgodsdiensten algemeen

De leerlingen kunnen de gebedshuizen van christendom, jodendom en islam onderscheiden. Door kennis te maken met het gebouw komen de leerlingen meer te weten over de verschillende godsdiensten.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Poerim   Jodendom

Een les over het feestelijke en speelse karakter van het joodse Poerimfeest.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Seideravond bij Samu   Verhalen

Verhaal over Jan die bij zijn klasgenootje Samu kennismaakt met het seideren en de Seideravond.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Torarollen vertellen   Jodendom

De leerlingen leren de bijzondere betekenis en behandeling van de Torarollen kennen voor het jodendom en daarmee ook voor de andere religies van het boek (christendom en islam).

Log in om dit item te downloaden (BB)

Verhalen leven!   Thema's

Een verhaal over een Rabbi die verhalen vertelde en zo mensen hielp met het verhaal 'Een schot in de roos'. Wat was het geheim van deze Rabbi? Er zijn opdrachten bij deze les en de leerlingen gaan zelf op zoek naar een verhaal.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl