ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: jodendom

Hoor Jisraël

Een les over de schriftelijke en mondelinge Tora, het Sjema-gebed en enkele joodse rituelen.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomrituelentora

Een vlucht om nooit te vergeten

Religieuze joden eten voedsel dat kosjer is. Maar wat is kosjer? En wat maakt voedsel kosjer?

Doelgroep: BB
Tags: jodendomvoedsel

Het feest van de boekrol

Waarom zijn mensen zo blij als ze het joodse feest Simchat Tora vieren en hoe geven kunstenaars die blijdschap weer?

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomkunstsimchat tora

Dansen op sabbat

Aan de hand van een afbeelding van 'De sabbat der eenvoudigen' van W.N. Werkman ontdekken en leren de leerlingen de betekenis van de sabbatsviering voor de joden.

Doelgroep: BB
Tags: jodendomkunstsabbat

Poerim

Een les over het feestelijke en speelse karakter van het joodse Poerimfeest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jodendomjoodse feestenpoerim

Leren van en met elkaar

Goede vragen stellen, hoe doe je dat? Bestaan er eigenlijk wel domme vragen?
Leren en en leven horen bij elkaar. Daarom is voor de joden het 'lernen' van levensbelang. De leerlingen gaan op zoek naar praktische voorbeelden van leren en lernen in hun eigen leven.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomlerenvragen stellen

Chanoeka: het licht schijnt

In deze lessen maken de leerlingen kennis met het joodse chanoekafeest.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomjoodse feestenlicht

Een nieuw begin voor Sam en Rachel

Hoe begin je opnieuw als je wordt verstoten van je meest heilige/veilige plek? Dat overkwam miljoenen joodse mensen in de diaspora. Een wereldwijde verstrooiing van een volk.

Doelgroep: BB
Tags: jodendomnieuw beginveiligheid

De synagoge

De leerlingen maken kennis met de synagoge en leren iets over de joodse voorwerpen die ze daar zien.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomsynagoge

Seideravond bij Samu

Verhaal over Jan die bij zijn klasgenootje Samu kennismaakt met het seideren en de Seideravond.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendompesachseideravond

Een schot in de roos

Er was eens een Rabbi die mensen hielp door het vertellen van verhalen. Wat was het geheim van deze Rabbi?

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomverhalen

Een moment in de tijd

We nemen een moment de tijd om stil te staan bij momenten in de tijd. Als jouw leven een klok is, hoe laat is het dan nu? Een les over overgangsrituelen en over Bar/Bat Mitswa.

Doelgroep: BB
Tags: jodendomrituelentijd

Vier deuren en een dak van riet…

Tijdens Soekot herdenken de joden de tocht van het volk Israël door de woestijn. Daarom gaan ze tijdelijk in een loofhut wonen. Het dakv an de hut is gemaakt van gebladerte, waar je de sterrenhemel doorheen moet kunnen zien. Een andere traditie bij dit feest is het zwaaien met de loelav en de etrog.

Doelgroep: BB MB
Tags: jodendomloofhuttenfeest

In den beginne… was er een thuis!

Een les over de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de Beth. Als je goed kijkt, lijkt deze letter een beetje op een huis. Een huis waarbij de deur altijd open staat voor iedereen. Kun je je alleen in je eigen huis thuis voelen? En... zorgen wij er eigenlijk voor dat iedereen zich thuis voelt op deze wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: huisjodendomthuis

Het verhaal van de treurwilg uit Babel

Tijdens de Babylonische ballingschap vormde zich het jodendom zoals wij dat nu nog kennen. Je vanuit heimwee ‘thuis’ gaan voelen in een vreemd land kreeg woorden in Psalm 137. Aan de hand van een verhaal over een treurwilg en de woorden uit een lied bij deze Psalm ontdekken de leerlingen hoe belangrijk deze tijd is geweest voor het volk Israël.

Doelgroep: BB
Tags: ballingschapjodendomthuispsalmenemoties

Krachtige woorden in een koker

Woorden zijn krachtig, ze kunnen je het gevoel van bescherming geven. Welke woorden wil jij horen als jij je onveilig voelt? Een les over een mezoeza aan de deurpost bij de joden.

Doelgroep: MB BB
Tags: geborgenheidhuisjodendomwoorden

De Tora

Een kennismaking met het heilige boek van de joden, de Tora, en met het Hebreeuws, de taal waarin de Tora geschreven is.

Doelgroep: MB BB
Tags: hebreeuwsheilige boekenjodendomtora

Hoog, hoog is de hemel?

Kan de hemel ook op aarde zijn? Hoe ziet die hemel er dan uit? En hoe staan grote wereldreligies hier eigenlijk in? Via een activerende circuitles onderzoeken de leerlingen de betekenis van de hemel binnen het jodendom, het humanisme en het boeddhisme.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhismehemelhumanismejodendom

Jubeljaar: wat een geluk?

Alles wat je hebt geef je elke vijftig jaar terug aan de oorspronkelijke eigenaar, tenminste dat was het idee van het jubeljaar. Het jubeljaar is er alleen nooit gekomen, snappen de leerlingen waarom?

Doelgroep: MB BB
Tags: bezitbijbelgelukjodendom

Archief

Blazen op de hoorn van een ram

De leerlingen maken kennis met de sjofar en het gebruik daarvan.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomabrahamrosh hasjana

Torarollen vertellen

De leerlingen leren de bijzondere betekenis en behandeling van de Torarollen kennen voor het jodendom en daarmee ook voor de andere religies van het boek (christendom en islam).

Doelgroep: BB
Tags: christendomislamjodendomtora

Als muren kunnen spreken…

Leerlingen beseffen dat mensen zich kunnen uiten door (anoniem) teksten of symbolen op muren te zetten en bedenken wat ze zelf op een muur zouden schrijven/tekenen.
Ze ontdekken dat de Klaagmuur een plaats is waar gelovigen zich dicht bij hun God voelen en daarom vrij met God kunnen praten.

Doelgroep: MB BB
Tags: biddenheilige plaatsenjodendom

Bidden als Mozes en Moesa

De leerlingen ontdekken dat er in het christendom en de islam op verschillende manieren gebeden wordt, maar dat er ook overeenkomsten in het bidden zijn.

Doelgroep: OB MB
Tags: biddenislamjodendom

Om te wonen bij de mensen

De leerlingen kunnen de gebedshuizen van christendom, jodendom en islam onderscheiden. Door kennis te maken met het gebouw komen de leerlingen meer te weten over de verschillende godsdiensten.

Doelgroep: MB BB
Tags: gebedshuizenchristendomislamjodendom