ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj Hana Matsuri handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie inspiratie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef Leger des Heils leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rijkdom rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarheid waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: jezus

Op reis met Jezus

Je werk en familie achterlaten om met iemand op reis te gaan die je niet kent. Petrus deed het en beleeft heel bijzondere avonturen. In dit verhaal loopt zijn boot vol met water en dan…

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuspetruswonderen

Wie is hij toch? Koning van de Joden?

Voor kinderen is het opstandingsverhaal maar moeilijk te bevatten. Met behulp van kunst wordt in deze les een poging gedaan om stil te staan bij dit verhaal dat voor christenen van grote betekenis is.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuskoningopstanding

Wie is hij toch? Een vredeskoning?

'Hosanna!' juichten de mensen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Zou hij de lang verwachtte koning zijn? De koning die de mensen bevrijdt van de Romeinse soldaten? Of is hij een andere koning?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuskoningpalmpasen

Levend water

Aan de hand van het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw gaan de leerlingen nadenken over Jezus, over de betekenis van 'levend water' en over omgaan met elkaar, juist als je de ander niet goed kent.

Doelgroep: MB BB
Tags: jezuslevend waterontmoeting

Ik wil bij jou thuis zijn

Aan de hand van het verhaal over Zacheüs proberen de leerlingen het handelen van Jezus onder de loep te nemen. Spiegelend kijken ze ook naar zichzelf en de keuzes die ze maken in de ontmoeting met de ander.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuskeuzen makenontmoetingzacheüs

Hoe kies jij?

Jezus roept vissers om hem te helpen. Wat voor mensen kiest hij? Hoe kiest Jezus zijn helpers uit?
Hoe kiezen de leerlingen? Kunnen ze ook eens 'anders' kiezen?

Doelgroep: OB
Tags: jezusroepingtalent (gave)keuzen maken

Jezus voelt zich thuis!

Een les bij het verhaal over de 12-jarige Jezus in de tempel: over je thuis voelen en je afvragen of mensen zich ook bij God thuis kunnen voelen.

Doelgroep: OB
Tags: jezusthuistempel

Groot genoeg om mee te doen

Papa’s en mama’s brengen kinderen bij Jezus. Wat zegt Jezus? Wat doet Jezus? Hij zegent ze.

Doelgroep: OB
Tags: jezuskinderenzegenhanden

Jeruzalem [verhalend ontwerp]

Hoe zou Jeruzalem er uit hebben gezien in de tijd van Jezus? De leerlingen onderzoeken dit, bouwen met elkaar Jeruzalem en beleven hierin de verhalen van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot en met zijn opstanding.

Doelgroep: BB
Tags: jeruzalemjezuslijdensverhaal

De geboorte van Jezus [bingospel]

Door middel van spel ontdekken de leerlingen dat de manier waarop wij Kerstmis vieren een mengeling is van de geboorteverhalen uit de Bijbel, traditie en folklore.

Doelgroep: MB BB
Tags: geboortejezuskerstmis

Jezus en Isa

We ontmoeten Marjam, die van Djibril te horen krijgt dat ze zwanger is van een zoon omdat Allah dat wil. Ze moet hem Isa noemen. Dit verhaal uit de Koran leggen we naast het verhaal van de geboorte van Jezus uit de Bijbel.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geboortejezuskoran

Is Jezus anders dan je denkt?

Met Jezus' dood aan het kruis lijkt het verhaal ten einde, maar niets is minder waar. Zijn levenswerk gaat door, zo ontdekken zijn leerlingen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: hemelvaartjezus

Jezus schiet uit zijn slof

In deze les komt aan de orde wat de tempel voor Jezus betekent en waarom hij zo woedend wordt. De leerlingen denken na over de emotie woede en hoe mensen omgaan met verschillende uitingen van woede.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesjezustempel

God doet het licht aan

Rondom het kerstverhaal wordt verteld over mensen die dakloos zijn en voor wie wij als medemensen het licht aan kunnen doen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geboortejezuskerstmisdaklozendakloosheid

Ssst, Jezus droomt

Waar droomt het kindje Jezus van? De mensen en dieren in de kerststal denken het te weten. Kleuters worden in deze les uitgedaagd om met hen mee te denken.

Doelgroep: OB
Tags: geboortejezuskerstmiskerststal

De avonturen van vier evangelisten

Wie zijn de vier evangelisten? Waar schreven ze over en hoe hebben ze hun verhalen opgeschreven? Maar nog belangrijker: om wie ging het eigenlijk?

Doelgroep: MB BB
Tags: bijbelevangelistenjezus

Pak mijn hand maar…

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt.

Doelgroep: OB MB
Tags: angstgelovenjezuspetrusvertrouwenwater

Een leeuw als Leonard

Brullen en wegjagen... dat doen toch alle leeuwen? Nou dan kennen de leerlingen Leonard nog niet! Leonard is anders. En hij is nieuwsgierig naar wat 'anders' is. In deze les leren de leerlingen met waardering te kijken naar het anders zijn van de ander.

Doelgroep: OB
Tags: anders zijngelijkwaardigheidjezus

Een koninkrijk zonder spiegels

Stel je een land, een koninkrijk, voor waar geen spiegels zijn. Je kunt jezelf niet zien, maar je ziet wel de ander. Hoe is het om daar te zijn? In deze les onderzoeken de leerlingen het begrip ‘de ander’. En aan de hand van de verhalen van Jezus maken ze kennis met de Bijbelse visie op het begrip ‘de Ander’.

Doelgroep: BB
Tags: godsbeeldenopstandingjezusmensbeelden

Een mooi lied

Engelen staan in deze les centraal, als boodschappers aan de herders in de velden van Betlehem. Hun gezang zet de stoere herders in beweging. Het verhaal wordt interactief verteld.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: engelengeboorteherdersjezus

Het geheim van Jezus

Hoe werd Jezus gezien in de tijd da thij leefde en wat is het geheim dat meer dan 2000 jaar later nog steeds mensen hem volgen? Deze les gaat onder andere over deze vragen en biedt leerlingen de gelegenheid ook na te denken over hoe zij zelf tegenover Jezus en zijn betekenis staan.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: christendomgeheimengeloofsbelevingjezus

Een plekje voor welpje

Een les aan de hand van het prentenboek 'Een plekje voor welpje', over diversiteit, delen en zorgen voor elkaar. Het wordt gekoppeld aan het verhaal van Jozef en Maria, die ook een plekje zochten om voor hun baby te zorgen.

Doelgroep: OB
Tags: anders zijnzorgzaamheiddelengeboortejezus

Archief

Stage lopen bij Jezus

De leerlingen kennen een aantal uitspraken van Jezus en kunnen zich hierover een mening vormen. De leerlingen ervaren hoe het is om na te denken en in gesprek te zijn over woorden en daden van Jezus, terwijl ze deze spiegelen aan hun eigen woorden en daden.

Doelgroep: BB
Tags: jezusbergrede

God kiest voor mensen

Het geboorteverhaal van Jezus in de context van Gods - tegendraadse - keuzes voor mensen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezusgeboorte

Jullie zijn mijn handen

De leerlingen denken na over wat het betekent handen (en voeten) te geven aan de boodschap van Jezus. En worden zich bewust van keuzes die ook zij iedere dag maken over hoe je je handen gebruikt.

Doelgroep: BB
Tags: jezusopstandinghanden

De doop van Jezus

Een les over de doop van Jezus en hoe dit een vervolg heeft gekregen binnen het christendom.
De leerlingen maken kennis met dit ritueel en alles wat daarbij hoort/kan horen. Ze ervaren iets van de betekenis van dopen, in de zin van nieuw begin, in een gemeenschap opgenomen worden (erbij horen).

Doelgroep: MB BB
Tags: jezusrituelendoop

Leergierig ?!

De leerlingen weten dat Jezus al op jonge leeftijd graag bezig was met zaken rond het woord van God. De leerlingen kunnen vragen formuleren die betrekking hebben op de bijbel en/of geloven en ervaren hoe het is om in gesprek te zijn over de antwoorden.

Doelgroep: MB BB
Tags: lerenjezusgelovenbijbel

Jezus even terug op aarde

In deze les leren de leerlingen ontdekken hoe Jezus leefde en naar de wereld keek en wat dat zou betekenen wanneer hij in onze tijd voor even terug zou zijn op aarde.

Doelgroep: BB
Tags: wederkomstjezusemmaüsgangers

Jezus en de duivel

De leerlingen ontdekken dat het in het verhaal van Jezus in de woestijn gaat om waar je je door laat (ver)leiden en welke consequenties dat kan hebben. Ze leren nadenken over de verschillende betekenissen van het getal drie.

Doelgroep: MB BB
Tags: getallenjezuskeuzen makenwoestijnduivelverleiding

Micha

Een verhalend ontwerp voor een aantal lessen rond het bijbelboek Micha. Centraal staan meester Micha en zijn klas. Meester Micha droomt wonderlijke dromen over geld, over wapens die worden getransformeerd tot speeltuinen en over een kind dat in het schuurtje van de speeltuin wordt geboren.

Doelgroep: BB
Tags: droomjezuskerstmismichatoekomst

De 12-jarige Jezus in de tempel

De leerlingen maken kennis met een belangrijk ritueel uit de Joodse traditie die het eind van de kindertijd markeert. Ze ontdekken dat in verschillende culturen en godsdiensten de overgang van kind naar volwassene gemarkeerd wordt door een ritueel. Ook in hun eigen leven vinden rituelen plaats; dit zijn vaak feestelijke gebeurtenissen om naar uit te kijken.

Doelgroep: BB
Tags: tempelrituelenjezusinitiatie

The Passion: kijken naar het lijdensverhaal

De leerlingen weten dat we met Pasen het lijden en sterven van Jezus herdenken. In deze les ontdekken ze dat de hedendaagse muziekteksten wonderwel passen bij het lijdensverhaal van Jezus. Dat het lijden en hopen van mensen in alle tijden aanwezig is. De leerlingen leven zich tevens in in het leven, denken en handelen van een ander.

Doelgroep: BB
Tags: popmuzieklijdensverhaallevenjezus