ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: islam

Een hemelse reis

Mohammed maakte een hemelse reis en ontmoette oude profeten en Allah. Dat verandere zijn leven.
Wie ontmoeten de leerlingen op hun levensreis?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: islamlevenswegmohammed

Een man wil God ontmoeten

Een verhaal uit de islam: Waarom zijn oneerlijke mensen rijk en belangrijk? En waarom zijn andere mensen, waar niets op aan te merken valt, arm en niet belangrijk? Alleen Allah kan deze vragen beantwoorden. Daarom gaat een boer op reis, vastbesloten om Allah te ontmoeten. En zoals in veel Arabische landen leiden alle wegen naar de woestijn. Het duurt ook niet lang of de boer komt daar terecht. En uiteindelijk staat hij tegenover iemand die nog minder heeft dan hij…

Doelgroep: BB
Tags: islamarm en rijk

Een bijzondere ontmoeting

Een groepje jongens en meisjes krijgt op school de opdracht in hun eigen omgeving gegevens te verzamelen over de vier grote godsdiensten. Wat wil het zeggen als je moslim bent? En welke gebruiken horen bij de islam? Om dat uit te zoeken en om elkaar beter te leren kennen, gaan zij als jonge journalisten naar de moskee.

Doelgroep: BB
Tags: islammoskee

Het Fitr-feest

Aan het eind van de maand ramadan wordt het Fitr-feest gevierd. Na het vasten worden er zoete gerechten gegeten. Maar Eid-al-Fitr is veel meer dan het eten van zoetigheid…

Doelgroep: BB
Tags: islamFitr-feest (Suikerfeest)feestrituelen

Zakaat [werktitel]

Een les over één van de pijlers/zuilen die de basis zijn van de islam: zakaat, de armenbelasting. Moslims geven een deel van hun bezit aan de armen. Deze les is nog in ontwikkeling.

Doelgroep: MB
Tags: islambezitgiften

Het heilige boek van de islam

In deze les maken de leerlingen kennis met de Koran, het heilige boek van de islam.

Doelgroep: BB
Tags: heilige boekenislamkoran

Naar de moskee

Een kennismaking met de moskee, het gebedshuis van de moslims.

Doelgroep: MB BB
Tags: gebedshuizenislammoskee

Het gestolen hemd

Een islamitisch verhaal over een goede daad van de oud Djoeneid.

Doelgroep: BB
Tags: goed en kwaadislam

Delen is vermenigvuldigen

Delen met de ander is een van de belangrijke thema’s bij het islamitische Offerfeest. De leerlingen ontdekken of delen echt vermenigvuldigen is.

Doelgroep: MB BB
Tags: delenislamofferfeest

Een schaap om te delen

Een schaap om te delen, een leven om te geven. Een les over jezelf, over wat je hebt en doet. Over wat je doet voor een ander en wat anderen doen voor jou. Over Allah, Ibrahiem en zijn zoon.

Doelgroep: MB BB
Tags: delenislamofferfeest

Zoveel zandkorrels, zoveel mensen

Een les bij een islamitisch scheppingsverhaal, waarin Allah de mens creëert uit een handvol zand van over de hele wereld met een explosie aan (huids-)kleuren…

Doelgroep: BB
Tags: scheppingislammensendiversiteitkleuren (rood, geel, blauw enz.)holi

Fitr-feest [werktitel]

Deze les is nog in ontwikkeling.

Doelgroep: MB
Tags: Fitr-feest (Suikerfeest)islam

Wat het snoer ons vertelt

Een les over het islamitische gebedssnoer en de 99 namen van Allah.

Doelgroep: BB
Tags: allahbiddenislam

Hadj, de reis van je leven

Jezus liet de mensen zien dat uiterlijk niet belangrijk is. Het gaat erom dat je kijkt met je hart. Moslims ervaren tijdens de hadj hoe dat is, omdat alle uiterlijke verschillen dan wegvallen. De leerlingen onderzoeken hoe zijzelf omgaan met (on)gelijkheid en hoe je anders – met je hart – kunt kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Doelgroep: BB
Tags: zienhartgelijkwaardigheidhadjislambedevaart

Archief

Mohammed, de geboorte van een profeet

De leerlingen ervaren dat geboorteverhalen in godsdiensten een belangrijke rol spelen, ook in de islam. Voor de moslims heeft de geboorte van de profeet Mohammed bijzondere betekenis. De kinderen leren een aantal gebruiken en rituelen die bij de herdenking van de geboorte van Mohammed horen.

Doelgroep: MB BB
Tags: islamgeboortemohammedrituelen

Het koperen blaadje

Een les rond een verhaal uit de islamitische cultuur: Het koperen blaadje. Het maakt onderdeel uit van vier verhalen, waarin verteld wordt over de levensreis van Abdallah. De leerlingen ontdekken dat in dit verhaal verschillende waarden een belangrijke rol spelen: verlangen, egoïsme, moed en doorzettingsvermogen.

Doelgroep: BB
Tags: islammoedwaarden en normenegoïsmeverlangen

Op zoek naar God

De leerlingen horen een Arabisch verhaal over een mens die op zoek is naar God (een bewerking van een Arabisch verhaal uit de islam).

Doelgroep: MB BB
Tags: islamgod

Torarollen vertellen

De leerlingen leren de bijzondere betekenis en behandeling van de Torarollen kennen voor het jodendom en daarmee ook voor de andere religies van het boek (christendom en islam).

Doelgroep: BB
Tags: christendomislamjodendomtora

Bidden als Mozes en Moesa

De leerlingen ontdekken dat er in het christendom en de islam op verschillende manieren gebeden wordt, maar dat er ook overeenkomsten in het bidden zijn.

Doelgroep: OB MB
Tags: biddenislamjodendom

Om te wonen bij de mensen

De leerlingen kunnen de gebedshuizen van christendom, jodendom en islam onderscheiden. Door kennis te maken met het gebouw komen de leerlingen meer te weten over de verschillende godsdiensten.

Doelgroep: MB BB
Tags: gebedshuizenchristendomislamjodendom

Geboorterituelen

Een les waarin de leerlingen ontdekken dat er verschillende manieren zijn om een geboorte te vieren, maar dat er ook overeenkomsten in het vieren zijn.

Doelgroep: OB
Tags: christendomgeboorteislamrituelen