ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: god

Heeft God een kleur?

Zoveel kleuren in de wereld! Welke kleur passen bij welke gevoel? In deze les gaan de leerlingen aan de hand van het boek 'Het kleurenmonster' op zoek naar de betekenis van kleuren en gevoelens die daarbij. En heeft God eigenlijk een kleur?

Doelgroep: OB
Tags: godkleuren (rood, geel, blauw enz.)verwonderingemoties

De kleur van God

In een wereld vol kleur gaan we op zoek naar de kleur van God. In een sfeer van bezinning en verwondering proberen we eigen gevoelens en gedachten over God aan kleuren te koppelen of uit te drukken in een creatieve opdracht.

Doelgroep: MB BB
Tags: godkleuren (rood, geel, blauw enz.)verwondering

Dichter bij God kun je niet komen

Wanneer hoor je de stem van God? In prachtige klanken of muziek of juist in de stilte? Misschien horen ze wel bij elkaar, de stilte en de muziek. Pas als het stil is, kun je in de muziek die de stilte breekt Gods stem horen en verstaan.

Doelgroep: BB
Tags: godmuzikale expressiestilte

De stem van Antonia

Iedere stem mag worden gehoord. Soms mis je een stem pas als die er niet meer is. Hoe ontdek je samen jouw stem en de stem van anderen? En kun je in de zoektocht naar de stem van jezelf en de ander ook de stem van God ontdekken?

Doelgroep: OB
Tags: godidentiteit van mensenmuzikale expressie

Hoe klinkt de stem van God

Heeft God ook een stem (of instrument) waarmee hij/zij met mensen kan communiceren? De leerlingen maken na het verhaal van Elia op de berg gehoord te hebben, het geluid zoals zij denken dat bij God hoort.

Doelgroep: OB
Tags: eliagodmuzikale expressie

Ik ga bij Japie wonen

Ietje gaat naar Japie. Bij hem thuis mag alles. Maar bestaat dat wel? Een huis waar alles mag en geen regels zijn? En hoe is dat in het huis van God?

Doelgroep: OB
Tags: regels (richtlijnen)godhuis

Robin en God [verhalend ontwerp]

Een verhalend ontwerp rondom het boek ''Robin en God' waarin Robin zoekt naar een antwoord op de vraag 'Wie is God?

Doelgroep: MB
Tags: gelovengod

Veelkleurige gedachten over God

Om over God of het goddelijke te kunnen praten, wordt vaak gebruik gemaakt van metaforen en vergelijkingen. Leerlingen verkennen en ontdekken in deze les dat ze gebruik kunnen maken van beeldtaal om gedachten en gevoelens te vormen en uit te drukken.

Doelgroep: BB
Tags: beeldtaalgodgodsbeelden

Coco kan het!

Het is tijd om te vliegen. Maar het kleine vogeltje Coco durft niet. Wie moedigt hem aan?
Het prentenboek 'Coco kan het' moedigt aan om nieuwe dingen uit te proberen. Het laat de leerlingen beseffen dat je echt niet alles in één keer hoeft te kunnen. In het verdiepende deel van de les ontdekken de leerlingen dat God is als een vogel.

Doelgroep: OB
Tags: moedvogelsgod

Het geheim van God

Wie is God? Waar is God? Is God een geheim? Hoe kun je God zien? Waarom geloven mensen in God?
Welke woorden horen er bij God en passen die woorden ook bij de leerlingen (en bij onszelf)? Wanneer praten we over God en wanneer 'halen we God erbij'? Praten leerlingen over deze vragen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimengeloofsbelevinggod

Mozes’ dilemma

Mozes komt voor een dilemma te staan. Hij is nog niet overtuigd, maar Aäron, zijn broer, gaat hem helpen. 'En ik ga met je mee', zegt God.

Doelgroep: MB BB
Tags: mozeskeuzen makengod

God, de fantastische kunstenaar

De leerlingen maken kennis met God als scheppende kracht van alles wat leeft. Een les vol verwondering over een begin dat geen einde kent.

Doelgroep: OB
Tags: scheppingnieuw begingodgroei

Salomo en de koningin van Seba

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen en kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Doelgroep: MB BB
Tags: koningwijsheidlevensvragengod

Archief

Vechten met God

Vierde les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' over Jakob.
Opnieuw heeft Jakob een wonderlijke nacht, waarin hij in zijn dromen een gevecht voert met een onbekende man, die hij als God (h)erkent.

Doelgroep: BB
Tags: jakobgoddroom

Op zoek naar God

De leerlingen horen een Arabisch verhaal over een mens die op zoek is naar God (een bewerking van een Arabisch verhaal uit de islam).

Doelgroep: MB BB
Tags: islamgod

What’s up, Mozes?!

Les over de roeping van Mozes en het verhaal van de brandende braamstruik. Het gesprek tussen Mozes en God is uitgewerkt als Whatsapp berichten. De leerlingen inventariseren de gebeurtenissen in het verhaal door erover te schrijven in een krant.

Doelgroep: BB
Tags: roepingmozesgod