ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: geluk

Je hoeft niet altijd gelukkig te zijn…

Hoe kunnen we begripvol zijn voor onszelf als het tegenzit? Met de woorden van Jezus: ‘Probeer vriendelijk te zijn, net als ik en jezelf niet het belangrijkst te vinden’ onderzoeken we het begrip zelfcompassie.

Doelgroep: MB
Tags: gelukhartzelfbeeldcompassieemotiestroost

Tel je zegeningen

Vrede en alle goeds, urbi en orbi, en count your blessings: bekende uitspraken die alle drie te maken hebben met zegenen. Maar wat betekent 'zegen' eigenlijk? En waar vinden we zegeningen terug in de Bijbel?

Doelgroep: MB BB
Tags: gelukzegenzegeningen

Waar word je gelukkig van?

Waar word je gelukkig van? Sommige keuzes dragen bij aan het (kunnen) zien of ervaren van geluk, andere juist niet. Hoe ben je zelf op zoek naar geluk en wat kan je daarbij helpen? Een les over geluk bij de tekst van Psalm 1.

Doelgroep: MB BB
Tags: gelukpsalmen

Blije woorden voor jou!

In een tas zit een verzameling woorden en zinnen. Wie heeft ze gezegd? En aan wie kun je ze doorgeven? Profeten verzamelen woorden van God. Ze geven ze door aan mensen. Een les over Frederick de muis en de profeet Joël.

Doelgroep: OB
Tags: gelukprofetentaalwoorden

Vette pech! Of toch niet?

Job heeft vette pech. Of toch niet? Een les over ongeluk hebben in je leven en hoe je daar mee omgaat. Vragenderwijs gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over eigen momenten van pijn.

Doelgroep: MB BB
Tags: gelukjoblevensweg

Alberts boom

Een les over geluk bij het prentenboek 'Alberts boom' en de tekst van psalm 1.

Doelgroep: OB
Tags: gelukboompsalmen

‘t Zijn de kleine dingen die het doen

Wat is mooi, wat maakt een mens echt gelukkig? Is dat geld en zijn dat dure dingen, of is dat liefde voor de ander en de wereld om je heen?

Doelgroep: MB BB
Tags: gelukherinneringen

Blommetjes

Zie jij ze: al die kleine dingetjes waar je zo aan voorbij loopt? Ze zijn de moeite waard om te bekijken en te delen.

Doelgroep: OB MB
Tags: geluknatuur

Het gelukkige eiland

Een les bij het prentenboek 'Het gelukkige eiland'. Worden wat je wilt lukt het beste als je gelukkig bent: maar hoe wordt je dat...?
Over geluk 'als stip aan de horizon' en de (keuzes op) weg daar naartoe.

Doelgroep: MB
Tags: gelukkeuzen makentalent (gave)

Het echte geluk

Komt er ooit een wereld waarin alle mensen gelukkig zijn? In de Bergrede vertelt Jezus over geluk en over Gods nieuwe wereld.

Doelgroep: MB
Tags: gelukbergredehartzien

Het geheim van de schat

Wie is er niet op zoek naar het geheim van geluk? Maar waar is die schat te vinden...

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimengeluklevensvragen

Jezus houdt een toespraak

Over de toespraak die Jezus op de berg uitspreekt. Hij spreekt de mensen moed in en richt zich tot hen die dat het meeste nodig hebben. Zij zullen gelukkig worden. Wat betekent geluk? Voor jezelf, voor de ander(en)?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: bergredegeluk

Het geheim van geluk

Siddharta Gautama gaat op zoek naar antwoord op het lijden van de wereld. Hij beseft dat mensen lijden door ontevredenheid en ontdekt het geheim van geluk.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhageheimengeluk

Jubeljaar: wat een geluk?

Alles wat je hebt geef je elke vijftig jaar terug aan de oorspronkelijke eigenaar, tenminste dat was het idee van het jubeljaar. Het jubeljaar is er alleen nooit gekomen, snappen de leerlingen waarom?

Doelgroep: MB BB
Tags: bezitbijbelgelukjodendom

Ik ben genoeg

Een les bij het prentenboek 'Ik ben genoeg' over voelen en weten dat je genoeg bent, zoals je bent. In de herhaling wordt een verbinding gelegd naar een tekst uit Matteüs 6: zorgeloze bloemen en vogels, die vertrouwen op God.

Doelgroep: OB
Tags: zelfbeeldvertrouwenemotiesgeborgenheidgeluk

Archief

De kracht van het woord

De zaligsprekingen vormen de kern van deze les. De leerlingen ontdekken wat de invloed van woorden en gedachten kan zijn, zowel op henzelf als op andere mensen. Ze weten welke woorden mensen optillen en welke woorden mensen neerhalen. De leerlingen maken kennis met de woorden van Jezus en de uitwerking daarvan op mensen. De leerlingen weten dat ook zij woorden en gedachten kunnen gebruiken om mee te werken aan een nieuwe wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: bergredegelukwoorden