ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitrfeest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: gelijkwaardigheid

Best Friends Forever op de weegschaal

Een les over gelijkwaardigheid in vriendschap naar aanleding van het Bijbelverhaal 'De vrienden en de verlamde'.

Doelgroep: BB
Tags: gelijkwaardigheidgenezingvriendschap

Een leeuw als Leonard

Brullen en wegjagen... dat doen toch alle leeuwen? Nou dan kennen de leerlingen Leonard nog niet! Leonard is anders. En hij is nieuwsgierig naar wat 'anders' is. In deze les leren de leerlingen met waardering te kijken naar het anders zijn van de ander.

Doelgroep: OB
Tags: anders zijngelijkwaardigheidjezus

Iedereen is het leven waard

Op de internationale antiracismedag vieren we dat alle mensen die op deze wereld leven, ongeacht ras of etnische afkomst, gelijk zijn en gelijke rechten hebben.
Bouwstenen voor lessen, met teksten, verhalen en suggesties voor liederen.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: racismediscriminatiegelijkwaardigheid

Hadj, de reis van je leven

Jezus liet de mensen zien dat uiterlijk niet belangrijk is. Het gaat erom dat je kijkt met je hart. Moslims ervaren tijdens de hadj hoe dat is, omdat alle uiterlijke verschillen dan wegvallen. De leerlingen onderzoeken hoe zijzelf omgaan met (on)gelijkheid en hoe je anders – met je hart – kunt kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Doelgroep: BB
Tags: zienhartgelijkwaardigheidhadjislambedevaart

Archief

Gelijke kansen?

De leerlingen worden zich bewust van het feit dat niet iedereen dezelfde kansen heeft in het leven, hoe dat komt en wat we daaraan zouden kunnen doen.

Doelgroep: MB BB
Tags: gelijkwaardigheidrechten van het kind

Kerstmis, een feest voor iedereen!

Een les rond het kerstverhaal vanuit het perspectief van de herders. Met als centrale thema welke verschillen er tussen mensen bestaan (in de meest ruime zin van het woord). De leerlingen ontdekken dat deze verschillen van invloed kunnen zijn op het al dan niet openstaan voor een ander.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: herdersgelijkwaardigheidkerstmismensen; geaardheid