ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj Hana Matsuri handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie inspiratie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef Leger des Heils leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rijkdom rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarheid waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: gelijkenissen

Wijze en dwaze bruidsmeisjes

Een les over klaar staan en verwachten, waarin de leerlingen zich inleven in de bruidsmeisjes, het verhaal uitspelen en samen olielampjes gaan maken.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissenrijk godsverwachting

Ieder mens is uniek

In deze les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over hun sterke en zwakke kanten en het verschil tussen leerlingen. Centraal staat de gelijkenis van de verloren zoon.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissenverloren zoon

Het huis van je leven

Waar bouw jij een huis als je er zelf ergens één mocht plaatsen? Op het zand of op een rots? Denk na voor je iets doet, is de boodschap van deze les.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissenhuis

Het zaad valt in goede aarde

Als een zaadje in goede aarde valt, zal het ontkiemen en uitgroeien tot een mooie bloem of plant. Vanuit de gelijkenis van het zaad wordt er met de leerlingen gesproken over groeien. Wat heeft een plant nodig om te groeien? Wat hebben mensen nodig om te groeien?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissengroeizaad

Het verloren schaap [luisterverhaal]

Er was eens een herder. Hij had een grote kudde schapen. En hij kende ze allemaal. Op een dag mist hij een schaap. Jenka is er niet...

Doelgroep: MB
Tags: gelijkenissengoede herder

Werk in de wijngaard

Aram gaat met zijn vader naar het pleintje waar elke dag de mannen die werk zoeken zich verzamelen. Zijn vader is net ziek geweest, maar hij heeft gehoord dat er veel werk zou zijn en hij heeft geld nodig. Aram wil zijn nog zwakke vader helpen. Maar de sterkste mannen worden eerst uitgekozen... Een verhaal bij Matteüs 20-1-16.

Doelgroep: MB
Tags: wijngaardgelijkenisseneerlijkheid

Wolfje wil naar huis

Als Wolfje verdwaalt, brengen andere dieren hem thuis. Wat is zijn familie blij dat hij terug is.
Een les bij het prentenboek 'Wolfje wil naar huis' en het Bijbelverhaal van het verloren schaap.

Doelgroep: OB
Tags: emotiesfamiliegelijkenissengoede herder

Het lef om te vergeven

Als je verder wilt in het leven kan vergeving daarin soms een belangrijke rol spelen. Maar dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Daar heb je moed en lef voor nodig. Wat de waarde is van vergeving ontdekken de leerlingen aan de hand van een verhaal van Jezus over het vergeven van schulden (Matt. 18:21-35).

Doelgroep: MB
Tags: vergevingschuldmoedgelijkenissen

Archief

De Goede Herder

De leerlingen leren en ontdekken dat het herder zijn in onze omgeving nogal verschilt van het herder zijn in de Bijbelse tijd. Ze leren de betekenis van de metaforen herder en schapen in de Bijbelse verhalen. Ze kunnen de metaforen vertalen naar wat we in onze tijd onder herders en schapen verstaan.

Doelgroep: MB BB
Tags: gelijkenissengoede herder

De Farizeeër en de tollenaar

In deze les staat de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar centraal.
De leerlingen ontdekken dat aan bidden op vele manieren vorm gegeven kan worden, o.a. in woorden en zingen. Ze ontdekken waar het bij bidden werkelijk om gaat en kunnen daarvan iets verwoorden.

Doelgroep: MB BB
Tags: tollenaarsgelijkenissenfarizeeënbidden

Ieder zijn deel

Les over het verhaal van de werkers van het elfde uur (Matt. 20:1-15), waarin de leerlingen ook zelf ervaren wat er gebeurt in het verhaal, als de werkgever zich aan zijn afspraken houdt. De leerlingen denken na over de betekenis van dit verhaal en leren dat een dagloner een nog onzekerder bestaan had dan een slaaf.

Doelgroep: MB BB
Tags: wijngaardgelijkenisseneerlijkheid