ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen gevoelens geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal keuzen maken kinderen kindertheologiseren kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie moed mohammed moskee mozes muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; verhalen schilderkunst schooljaar sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: schenken (geven)

Op weg met verhalen [onderbouw] - De eerste stap

Bij 'Op weg met verhalen' is er bewust voor gekozen om iedere les met een lied en kort ritueel te beginnen. Deze herkenbaarheid zal kleuters vertrouwen geven.
In dit artikel een uitgebreide toelichting.

Doelgroep: OB
Tags: kleuterskindertheologiserenrituelen

Op weg met verhalen [onderbouw] - Schema

Schematische weergave van de opbouw van de onderbouwlessen van 'Op weg met verhalen'.

Doelgroep: OB
Tags: kleuterskindertheologiseren

Op weg met verhalen [onderbouw] - De eerste stap

Bij 'Op weg met verhalen' is er bewust voor gekozen om iedere les met een lied en kort ritueel te beginnen. Deze herkenbaarheid zal kleuters vertrouwen geven.
In dit artikel een uitgebreide toelichting.

Doelgroep: OB
Tags: kleuterskindertheologiserenrituelen

Op weg met verhalen [onderbouw] - Schema

Schematische weergave van de opbouw van de onderbouwlessen van 'Op weg met verhalen'.

Doelgroep: OB
Tags: kleuterskindertheologiseren

We gaan op weg [lied Op weg met verhalen]

Lied bij de eerste stap van de lessen voor de onderbouw van 'Op weg met verhalen', met een gezongen versie, een melodie versie en een begeleidingsversie.

Doelgroep: OB
Tags: kleutersverhalenmuzikale expressie

Een rotsvast vertrouwen

Een les bij het prentenboek Petra, over de kracht van verbeelding; met de hoofdrol voor een steen met een rotsvast vertrouwen!

Doelgroep: OB
Tags: vertrouwenrots

Kikker hoort er bij

'Er bij horen' is niet altijd vanzelfsprekend... Kikker gaat op zoek naar een vriendje. Maar de andere vrienden vinden Beertje eerst niet zo leuk.

Doelgroep: OB
Tags: vriendschapmenselijke verhoudingenanders zijn

Mohammed, de onverzettelijke profeet

De islamitische profeet Mohammed was een doorzetter met een enorme drive om het verhaal van zijn God, Allah te verkondigen. Niet iedereen wilde naar zijn boodschap luisteren: toch gaf hij niet op en volgde standvastig zijn roeping.

Doelgroep: BB
Tags: mohammedroepinggrens

Debora, de rechtvaardige rechter

Debora zit onder de palmboom en spreekt recht. Als ze Gods stem hoort, staat ze op en neemt de leiding in een strijd die vrede brengt.
Wanneer sta je op, wanneer is het genoeg geweest en is de tijd gekomen om de schouders eronder te zetten?

Doelgroep: BB
Tags: talent (gave)vrouwenrolpatronenrechtspraak

Debora, de rechtvaardige rechter

Debora zit onder de palmboom en spreekt recht. Als ze Gods stem hoort, staat ze op en neemt de leiding in een strijd die vrede brengt.
Wanneer sta je op, wanneer is het genoeg geweest en is de tijd gekomen om de schouders eronder te zetten?

Doelgroep: BB
Tags: talent (gave)vrouwenrolpatronenrechtspraak

Talentvol op weg door de woestijn

Bevrijd uit Egypte, maar dan? Zomaar op weg, achter Mozes aan? Zonder te weten waarheen? De mensen en kinderen van het volk Israël moeten wel. Maar het gaat niet vanzelf.

Doelgroep: MB
Tags: talent (gave)woestijntien gebodentabernakel

Talentvol op weg door de woestijn

Bevrijd uit Egypte, maar dan? Zomaar op weg, achter Mozes aan? Zonder te weten waarheen? De mensen en kinderen van het volk Israël moeten wel. Maar het gaat niet vanzelf.

Doelgroep: MB
Tags: talent (gave)woestijntien gebodentabernakel

Oogsten

In de herfst vallen bladeren, takken, vruchten en zaden uit de bomen. We rapen het op en brengen het thuis of op school. Een les over eindigheid en hoop op nieuw begin, vallend blad en zaad, sterven en overleven.
Voor de onderbouw bouwstenen bij het verhaal van de muis Frederick; de middenbouw gaat bladeren en zaden verzamelen en de leerlingen van de bovenbouw kijken wat ze met een appel kunnen doen.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: oogstfeestnieuw beginlevensritme

Koto’s, angisa’s en Anansi

Bij het herdenkingsfeest voor de afschaffing van de slavernij dragen veel vrouwen witte koto's en angisa's (jurken en hoofddoeken) en worden verhalen verteld over de spin Anansi die iedereen te slim af is.
Bouwstenen voor een les over het Keti Koti feest. Bevat het verhaal 'Hoe de spin Anansi de verhalen op aarde bracht'.

Doelgroep: BB
Tags: mensenrechtenslavernijfeest

Afspraak is afspraak!

Elke samenleving maakt afspraken. Wetgeleerden en politici denken er over na, maar ook filosofen en de gelovige mensen. Ze praten met elkaar en formuleren dan afspraken waar ieder mens zich aan moet houden. In deze les denken de leerlingen na over welke mensenrechten ze belangrijk vinden.

Doelgroep: BB
Tags: mensenrechten

Iedereen is het leven waard

Op de internationale antiracismedag vieren we dat alle mensen die op deze wereld leven, ongeacht ras of etnische afkomst, gelijk zijn en gelijke rechten hebben.
Bouwstenen voor lessen, met teksten, verhalen en suggesties voor liederen.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: racismediscriminatiegelijkwaardigheid

Iedereen is het leven waard

Op de internationale antiracismedag vieren we dat alle mensen die op deze wereld leven, ongeacht ras of etnische afkomst, gelijk zijn en gelijke rechten hebben.
Bouwstenen voor lessen, met teksten, verhalen en suggesties voor liederen.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: racismediscriminatiegelijkwaardigheid

Oogsten

In de herfst vallen bladeren, takken, vruchten en zaden uit de bomen. We rapen het op en brengen het thuis of op school. Een les over eindigheid en hoop op nieuw begin, vallend blad en zaad, sterven en overleven.
Voor de onderbouw bouwstenen bij het verhaal van de muis Frederick; de middenbouw gaat bladeren en zaden verzamelen en de leerlingen van de bovenbouw kijken wat ze met een appel kunnen doen.

Doelgroep: BB MB OB
Tags: oogstfeestnieuw beginlevensritme

Knolletje

Er was eens een knolletje, diep in de grond,
een knolletje klein en een knolletje rond,
heel diep in de aarde. Wat was het er duister.
Maar toen klonk een stemmetje: knolletje luister...

Een verhaal op rijm van Bette Westera, over de groei van een aardappelplant, het oogsten en weer bewaren van één aardappel om weer te poten.

Doelgroep: MB OB
Tags: oogstfeest

Later zul jij koning zijn [kerstspel]

Kerstspel met suggesties voor een viering. Geïnspireerd door het verhaal 'Koning Ivar' (Henk Kuindersma, De kerstnacht van Jande: en andere kerstverhalen). Het thema van het spel is 'koningschap'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: zorgzaamheidkoningkerstmisdelen

De geschenken van Tabita

Het wonder van de genezing van Tabita is als een geschenk voor ons. Het geeft ons de kans om na te denken over wat nu echt van waarde is in het leven.

Doelgroep: MB
Tags: liefdezorgzaamheid

Een mooi gebaar

Achter de traditie van Sint Maarten gaat een verhaal schuil over goede daden doen en zorg voor de medemens.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: naastenliefdesint maartenzorgzaamheid

Abram, de zorgzame herder

Kiezen is soms moeilijk maar kiezen is ook fijn. Herder Abram laat herder Lot kiezen om allebei genoeg ruimte te hebben voor hun schapen. Zo zorgt hij voor de mensen en de dieren.

Doelgroep: OB
Tags: keuzen makenherderzorgzaamheid

De gebarsten emmer

Een verhaal uit India over een nuttige, gebarsten emmer.

Doelgroep: MB BB
Tags: zingeving

De blinden en de olifant

Parabel naar een bekend soefi-verhaal uit de 12e eeuw. Zes blinde mannen hebben ieder hun eigen voorstelling van een olifant.

Doelgroep: MB BB
Tags: samenwerkingzienblindheid

Als je goed kijkt [luisterverhaal]

Naar het sprookje 'De rijke bramenplukker' van Gotfried Bomans.

Doelgroep: MB BB
Tags: verwonderingzien

Een ontmoeting bij een boom

Als Jezus Zacheüs ontmoet, kijkt hij naar hem ‘met andere ogen’. Zacheüs voelt zich gezien. Wij mensen hebben een speciale bril voor nodig, om zo te kunnen zien. Hoe zou dat voelen om gezien te worden? En wat zou jij aan Jezus willen vragen als je hem zou ontmoeten?

Doelgroep: OB
Tags: zacheüsmenselijke verhoudingenzien

De kracht van verbeelding

Lessenserie bij de Vredesweek 2017 waarin een beroep wordt gedaan op verbeeldingskracht om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht helpt ons om te blijven geloven dat het anders kan. En nodigt ons uit om met andere ogen naar onszelf en naar de ander te kijken. Om méér te zien dat onderlinge verschillen en om te ontdekken wat ons met elkaar verbindt.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: samen zijnverbondenheidvredezien

Door de hemel geraakt

Af en toe zien we in de Bijbel een stukje van de hemel. Wie het ziet en ervaart, wordt er door geraakt. Raakt de hemel ons ook nu nog? Het verhaal van de verheerlijking op de berg is het uitgangspunt om op zoek te gaan naar wat ons raakt en inspireert.

Doelgroep: MB BB
Tags: aardeberghemelwolkenzien

Horen, zien en… geloven?

In het opstandingsverhaal uit het Johannesevangelie ontdekt Maria Magdalena het lege graf. Ze spreekt de 'tuinman' aan. Op het moment dat ze bij haar naam genoemd wordt, gaan haar ogen open. Hierdoor verandert ze; haar zien wordt geloven en vertrouwen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelovenmaria magdalenaopstandingvertrouwenzien

Ik ben ik en dat is goed

De leerlingen horen een verhaal over Wezel Willem dat vertelt dat je goed bent zoals je bent. God maakt iedereen anders. Hoe zou het zijn wanneer iedereen altijd hetzelfde doet, mooi vindt of kiest?

Doelgroep: OB
Tags: keuzen makenliefdezelfbeeld

Tel je zegeningen

Vrede en alle goeds, urbi en orbi, en count your blessings: bekende uitspraken die alle drie te maken hebben met zegenen. Maar wat betekent 'zegen' eigenlijk? En waar vinden we zegeningen terug in de Bijbel?

Doelgroep: MB BB
Tags: gelukzegenzegeningen

Tel je zegeningen

Vrede en alle goeds, urbi en orbi, en count your blessings: bekende uitspraken die alle drie te maken hebben met zegenen. Maar wat betekent 'zegen' eigenlijk? En waar vinden we zegeningen terug in de Bijbel?

Doelgroep: MB BB
Tags: gelukzegenzegeningen

Groot genoeg om mee te doen

Papa’s en mama’s brengen kinderen bij Jezus. Wat zegt Jezus? Wat doet Jezus? Hij zegent ze.

Doelgroep: OB
Tags: jezuskinderenzegen

Driekoningen: zingen voor zoetigheid

In deze les ontdekken de leerlingen de betekenis van goed koningschap door het verhaal van het Driekoningenfeest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: zangkoningengiftendriekoningendelen

Een onverwachte koning

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Doelgroep: MB BB
Tags: davidkoningzalving

De getuige van het licht

In deze les maken de leerlingen kennis met het werk van een priester, met name het brengen van een reukoffer in de tempel en de betekenis er van.
En ze horen van de bijzondere geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, de latere wegbereider van de grote Koning van licht en vrede.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: elisabetjohannes de doperpriesterstempelzacharias

Het zaad valt in goede aarde

Als een zaadje in goede aarde valt, zal het ontkiemen en uitgroeien tot een mooie bloem of plant. Vanuit de gelijkenis van het zaad wordt er met de leerlingen gesproken over groeien. Wat heeft een plant nodig om te groeien? Wat hebben mensen nodig om te groeien?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissengroeizaad

Het geheim van het zaad

De gelijkenis van het zaad staat in deze les centraal: het geheim van groeien, soms verborgen en tegen de verdrukking in. Een verhaal van verwondering en hoop.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: geheimengroeihoopzaad

Krachtige woorden in een koker

Woorden zijn krachtig, ze kunnen je het gevoel van bescherming geven. Welke woorden wil jij horen als jij je onveilig voelt? Een les over een mezoeza aan de deurpost bij de joden.

Doelgroep: MB BB
Tags: geborgenheidhuisjodendomwoorden

Blije woorden voor jou!

In een tas zit een verzameling woorden en zinnen. Wie heeft ze gezegd? En aan wie kun je ze doorgeven? Profeten verzamelen woorden van God. Ze geven ze door aan mensen. Een les over Frederick de muis en de profeet Joël.

Doelgroep: OB
Tags: gelukprofetentaalwoorden

Ruth gaat verhuizen

In deze les ontdekken de leerlingen dat mensen een keuze kunnen maken in hun leven waar we willen wonen. Ze leren dat daarbij verschillende elementen een rol spelen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: wonenverhuizenruthkeuzen maken

Vasthouden door loslaten

Het verhaal over de genezing of 'opwekking' van het dochtertje van Jaïrus kan ons iets vertellen over liefhebben en vertrouwen. Soms gebeurt iets wat je heel graag wilt, juist wanneer je het los kunt laten.

Doelgroep: MB BB
Tags: vertrouwenwonderverhalen

Hoe kan het waar zijn?

Een les waarin we met de leerlingen gaan theologiseren aan de hand van het Bijbelverhaal over de wonderbare visvangst.

Doelgroep: MB BB
Tags: bijbelwonderenwonderverhalen

Een tong van goud

Een boeddhistisch verhaal over een monnik en de goden in de tempel.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhismewonderenwonderverhalen

Vijf vrienden op een rij

Vijf vrienden gaan naar Jezus. Eén van hen kan niet lopen. Jezus kan helpen. Niet zomaar. Maar omdat hij bij God hoort. Een les over vriendschap.

Doelgroep: OB
Tags: vriendschapgenezingwonderverhalen

Het weer buiten en binnen

Aan de hand van het verhaal van de storm op het meer denken leerlingen na over wat het weer buiten met hen doet en wat voor weer zijn van binnen voelen.

Doelgroep: OB
Tags: emotiesangstwonderverhalen

Hoe kan het waar zijn?

Een les waarin we met de leerlingen gaan theologiseren aan de hand van het Bijbelverhaal over de wonderbare visvangst.

Doelgroep: MB BB
Tags: bijbelwonderenwonderverhalen

Het liefst wil ik een wonder

Een filosofieles over wonderen, waarin de leerlingen vanuit een open, nieuwsgierige houding zich verwonderen over zichzelf en de wereld om zich heen.

Doelgroep: MB BB
Tags: verwonderingwonderen

Een tong van goud

Een boeddhistisch verhaal over een monnik en de goden in de tempel.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhismewonderenwonderverhalen

Op reis met Jezus

Je werk en familie achterlaten om met iemand op reis te gaan die je niet kent. Petrus deed het en beleeft heel bijzondere avonturen. In dit verhaal loopt zijn boot vol met water en dan…

Doelgroep: OB MB BB
Tags: jezuspetruswonderen

Door de hemel geraakt

Af en toe zien we in de Bijbel een stukje van de hemel. Wie het ziet en ervaart, wordt er door geraakt. Raakt de hemel ons ook nu nog? Het verhaal van de verheerlijking op de berg is het uitgangspunt om op zoek te gaan naar wat ons raakt en inspireert.

Doelgroep: MB BB
Tags: aardeberghemelwolkenzien

Een schilderij in de wolken

Een les aan de hand van het prentenboek 'De man in de wolken'; over het geluk van het delen van alle mooie dingen die hemel en aarde ons geven.

Doelgroep: OB
Tags: aardedelenhemelscheppingwolken

Wat bezielt je !?! [Pinksterspel]

Een spel waarbij de leerlingen zich afvragen wat hen drijft, inspireert en enthousiast maakt. Spelenderwijs gaan ze om met begrippen en symbolen die samenhangen met Hemelvaart en Pinksteren.

Doelgroep: MB BB
Tags: duif heilige geesthemelvaartkleuren (rood, geel, blauw enz.)pinksterenvuurwekenfeestwindwolken

Talentvol op weg door de woestijn

Bevrijd uit Egypte, maar dan? Zomaar op weg, achter Mozes aan? Zonder te weten waarheen? De mensen en kinderen van het volk Israël moeten wel. Maar het gaat niet vanzelf.

Doelgroep: MB
Tags: talent (gave)woestijntien gebodentabernakel

De woestijn zal bloeien…

Een les over omzien naar elkaar en daar waar 'het leven' een woestijn dreigt te worden of te zijn, een ommekeer tot stand brengen of zien dat een ommekeer zal volgen als je je aan Gods wetten (regels/adviezen) houdt: Jij kan het goede brengen en vreugde geven...

Doelgroep: OB MB BB
Tags: beeldtaalvreugdewoestijn

Dans je mee met de Pinksterwind?

De vrienden van Jezus zijn bang, totdat ze de Pinksterwind horen. Ze dansen met de wind mee en vertellen over God. Bibliodans met het pinksterverhaal. Een les vol beweging.

Doelgroep: OB
Tags: danspinksterenwind

Wat bezielt je !?! [Pinksterspel]

Een spel waarbij de leerlingen zich afvragen wat hen drijft, inspireert en enthousiast maakt. Spelenderwijs gaan ze om met begrippen en symbolen die samenhangen met Hemelvaart en Pinksteren.

Doelgroep: MB BB
Tags: duif heilige geesthemelvaartkleuren (rood, geel, blauw enz.)pinksterenvuurwekenfeestwindwolken

Zo wijs als Salomo

In deze les onderzoeken de leerlingen het begrip wijsheid aan de hand van het verhaal over het 'oordeel van Salomo'.

Doelgroep: MB BB
Tags: wijsheidsalomo

Wat is wijsheid?

Wie is er wijs en hoe leer je wat wijs is? Het zoeken naar wijsheid is in veel Bijbelse verhalen terug te vinden. In deze les aandacht voor een aantal wijsheden uit Spreuken. Voor de onderbouw is gekozen voor een spiegelverhaal: 'De wijze kwartel'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: bijbelwijsheid

Een koningin op bezoek

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen. En kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: koninglevensvragenwijsheid

Alles heeft zijn tijd

Is er voor alles in het leven een bepaalde tijd? Wat weten we eigenlijk over de tijd? En hoe zit het met de eeuwigheid? Samen met een oude wijze man, een uitvinder en een kunstenaar gaan we op zoek naar antwoorden. 

Doelgroep: BB
Tags: eeuwigheidtijdwijsheid

Een lotusbloem vol opdrachten

Op de schouders van... Sai Baba.
Sai Baba is een god op aarde. Aanhangers geloven dat deze hindoeïstische avatar de mensen leert hoe te leven. De leerlingen verdiepen zich in deze leermeester.

Doelgroep: MB
Tags: hindoeïsmemens zijnsymboliekwijsheid

Werk in de wijngaard

Aram gaat met zijn vader naar het pleintje waar elke dag de mannen die werk zoeken zich verzamelen. Zijn vader is net ziek geweest, maar hij heeft gehoord dat er veel werk zou zijn en hij heeft geld nodig. Aram wil zijn nog zwakke vader helpen. Maar de sterkste mannen worden eerst uitgekozen... Een verhaal bij Matteüs 20-1-16.

Doelgroep: MB
Tags: wijngaardgelijkenisseneerlijkheid

Het toernooi [verhalend ontwerp]

Verhalend ontwerp gebaseerd op het boek 'De koning, de wijze en de nar' van Shafique Keshavjee, waarin een koning één godsdienst voor zijn land wil invoeren. Maar welke godsdienst of levensbeschouwing zou het meest geschikt zijn voor zijn volk? Om een antwoord te krijgen op deze vraag organiseert de koning een godsdiensttoernooi.

Doelgroep: BB
Tags: godsdienstlevensbeschouwingwereldreligies

Wereldgodsdiensten [verhalend ontwerp]

Sanne verhuist van het platteland naar Amsterdam. Daar maakt ze kennis met haar nieuwe buren en hun godsdiensten. Er wordt een burenavond georganiseerd om elkaar beter te leren kennen.

Doelgroep: BB
Tags: wereldgodsdiensten

Geloof en Zeker-weten

Twee vrienden komen elkaar na jaren tegen. Ze openen hun reiskoffer en tonen de inhoud. Stel dat de ene vriend Geloof heet en de andere Zeker-weten. Wat zit er dan in hun koffer?

Doelgroep: MB BB
Tags: geloofsbelijdenissengelovenwereldgodsdiensten

Feestentriviant

Een bordspel met religieuze en kalenderfeesten als thema. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met feesten, die door mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden in Nederland worden gevierd.

Doelgroep: MB BB
Tags: feestfeestdagenwereldgodsdiensten

Scheppingsverhalen

Vanuit scheppingsverhalen van over de hele wereld zoeken leerlingen naar hun eigen verwondering over de wereld om hen heen.

Doelgroep: MB BB
Tags: schepping; verhalenverwonderingwereldgodsdiensten

Jesaja droomt een gedicht

We dromen allemaal wel eens over een betere wereld. Het gedicht van Jesaja is een mooi uitgangspunt om in de adventstijd na te denken hoe die wereld er uit zou kunnen zien.

Doelgroep: BB
Tags: gedichtenjesajatoekomstwereld

Een wereld vol kleurrijke wensen

In deze kleurrijke les leren de leerlingen over de Tibetaanse gebedsvlaggetjes en gaan ze aan de slag met wensen voor hun klasgenoten en de wereld.

Doelgroep: MB BB
Tags: boeddhismekleuren (rood, geel, blauw enz.)wens

De Japanse steenhouwer

Wie zou je graag willen zijn en waarom? Ben je tevreden met wat je doet? De leerlingen denken na over verlangen, wat ze willen worden en wat bij hen past. Voor de onderbouw aan de hand van het verhaal 'Zijn wie je bent'; voor midden- en bovenbouw bij het verhaal van de Japanse steenhouwer.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: identificatiefigurenverlangenwens

Wat bezielt je !?! [Pinksterspel]

Een spel waarbij de leerlingen zich afvragen wat hen drijft, inspireert en enthousiast maakt. Spelenderwijs gaan ze om met begrippen en symbolen die samenhangen met Hemelvaart en Pinksteren.

Doelgroep: MB BB
Tags: duif heilige geesthemelvaartkleuren (rood, geel, blauw enz.)pinksterenvuurwekenfeestwindwolken

Kinderen van de Jangtse

Aan de hand van het verhaal (prentenboek) Kinderen van de Jangtse worden de leerlingen zich bewust van het levensbedreigende aspect van water.

Doelgroep: MB BB
Tags: levenwater

Water en een vriend in de woestijn.

Een les over beleving en bewustwording van water als levensbehoefte.

Doelgroep: MB BB
Tags: levenwater

Doop

Een les over het doopritueel van de christenen: over de kinderdoop en de volwassendoop, wat er gebeurt en wat de Bijbelse achtergronden zijn.

Doelgroep: MB BB
Tags: christendomdoopwater

Storm op het meer

De leerlingen ontdekken dat het verhaal van de storm op het meer geen natuurkundig verhaal is, maar een verhaal met symbolische betekenissen. Evenals in het verhaal van Noach staat de zee hier voor chaos en dood; de storm verwijst naar de angsten en tegenslagen die in een mensenleven voorkomen.

Doelgroep: MB BB
Tags: levenswegsymboliekwater

De laatste boom

Een les over verantwoordelijkheid voor de natuur/schepping.

Doelgroep: MB BB
Tags: boomscheppingwater

Ik ben moeder Ganges

De heilige rivier de Ganges wordt in India vereerd als een moedergodin. Waar komt ze vandaan? Door te luisteren naar het mythische verhaal van haar ontstaan, ontdekken leerlingen de symboliek van water.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsmesymboliekwater

Ontmoeting bij de bron

Een kennismaking met water als symbool voor leven en met 'levend water'

Doelgroep: MB BB
Tags: levenlevend watersymboliekwater

De kracht van water

Op de schouders van... Bonifatius.
Een les waarin het verhaal van Bonifatius centraal staat; over de kracht van het geloof in het levende water van de Bonifatiusbron en de verbinding met jouw innerlijke bron.

Doelgroep: MB
Tags: bonifatiusbronsymboliekwater

Ik denk… een engel?

Betzata (Betesda) is dat een plek waar de hemel de aarde raakt? Wie zet het water in beweging en wat gebeurt er dan, met jezelf en met je omgeving?

Doelgroep: MB BB
Tags: aardeengelenhemelverbondenheidwater

Het water van de Ganges

In deze les gaan we met de leerlingen op reis naar India en wordt kennis gemaakt met de heilige rivier voor de hindoes: de Ganges. Het thema van deze les is 'een nieuw begin maken'.

Doelgroep: MB BB
Tags: hindoeïsmenieuw beginrituelenheilige plaatsenwater

Pak mijn hand maar…

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt.

Doelgroep: OB MB
Tags: angstgelovenjezuspetrusvertrouwenwater

Het duurde een tijdje

Wachten is moeilijk. In het verhaal over Hanna is dat duidelijk: ze moet wachten maar weet niet of datgene waar ze op wacht ook komt.

Doelgroep: OB
Tags: samuëltijdwachten

Wat kies je?

Abram houdt sterk vast aan datgene waar hij voor staat, aan dat wat hij belangrijk vindt en weerstaat daarmee het verlangen om anders te zijn.
De leerlingen denken na over de keuzes van Abram en Lot. En waar staan ze zelf voor? Wat vinden zijn belangrijk?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abrahamkeuzen makenwaarden en normen

Abram in Egypte

Abram is bang voor zijn eigen hachje als hij in Egypte komt. Hij laat zich leiden door zijn eigen angst. Hoe gaan de leerlingen om met angst? Valt angst te overwinnen? En kan angst ook iets positiefs zijn?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abrahamangstwaarden en normen

Eens een tollenaar, altijd een tollenaar?

Door 'dieper' te kijken en vertrouwen te geven, biedt Jezus Zacheüs een nieuwe kans; door 'echt te zien' wordt Zacheüs eindelijk 'gezien'. Hoe kijken de leerlingen eigenlijk naar anderen?

Doelgroep: MB BB
Tags: keuzen makenmenselijke verhoudingenwaarden en normenzacheüs

Jona krijgt een tweede kans

Jona krijgt een belangrijke opdracht; hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans...

Doelgroep: MB BB
Tags: jonakeuzen makenwaarden en normen

Waar kies je voor?

Wanneer Anniko bij een waterpomp komt, staat ze voor een dilemma. Kiest ze voor zichzelf of houdt ze rekening met anderen? Stap voor stap worden de leerlingen meegenomen in deze ethische kwestie.

Doelgroep: MB BB
Tags: ethiekkeuzen makenwaarden en normen

Vlammetjes waar je blij van wordt

Een les voor kleuters over Pinksteren, waarin het symbool vuur centraal staat.

Doelgroep: OB
Tags: pinksterenvuurblijheid

Pinksteren: in vuur en vlam

Pinksteren is het feest van de heilige geest en voor velen een moeilijk 'on(be)grijpbaar' feest. Het doet een sterk beroep op onze verbeelding en beelden kunnen ons helpen het pinkstergebeuren te verstaan. In deze les staat het symbool vuur centraal staat, met nadruk op vuur in de betekenis van enthousiasme.

Doelgroep: MB BB
Tags: pinksterenvreugdevuur

Wat bezielt je !?! [Pinksterspel]

Een spel waarbij de leerlingen zich afvragen wat hen drijft, inspireert en enthousiast maakt. Spelenderwijs gaan ze om met begrippen en symbolen die samenhangen met Hemelvaart en Pinksteren.

Doelgroep: MB BB
Tags: duif heilige geesthemelvaartkleuren (rood, geel, blauw enz.)pinksterenvuurwekenfeestwindwolken

Aung San Suu Kyi - een moedige vrouw

De leerlingen bezinnen zich op de begrippen: vrijheid, zelfopoffering, inspiratie, onderdrukking, spijt en hoop. Woorden die te maken hebben met het leven van Aung San Suu Kyi.

Doelgroep: BB
Tags: hooplefvrijheidvrouwen

Debora, de rechtvaardige rechter

Debora zit onder de palmboom en spreekt recht. Als ze Gods stem hoort, staat ze op en neemt de leiding in een strijd die vrede brengt.
Wanneer sta je op, wanneer is het genoeg geweest en is de tijd gekomen om de schouders eronder te zetten?

Doelgroep: BB
Tags: talent (gave)vrouwenrolpatronenrechtspraak

Thuis bij Martha en Maria

Martha en Maria zijn twee heel verschillende vrouwen. Toch hebben ze hetzelfde doel: Jezus zich thuis laten voelen. Een les over iemand welkom heten en je thuis voelen bij iemand anders.

Doelgroep: OB MB
Tags: mensen; geaardheidthuisvrouwen

Een toverpotlood voor Malala

Malala Yousafzai wenst een toverpotlood waarmee ze de wereld kan veranderen. Tot ze ontdekt dat zij het zelf is die het verschil kan maken...

Doelgroep: MB BB
Tags: krachtmoedvrouwen

Powerspray voor meiden!

Ontwikkel als een echte apotheker een nieuw soort powerspray! Op een speelse manier wordt nagedacht over moed, kracht en andere talenten van vrouwen. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich daarnaast in sterke vrouwen uit de geschiedenis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: krachtmoedtalent (gave)vrouwen

Aung San Suu Kyi - een moedige vrouw

De leerlingen bezinnen zich op de begrippen: vrijheid, zelfopoffering, inspiratie, onderdrukking, spijt en hoop. Woorden die te maken hebben met het leven van Aung San Suu Kyi.

Doelgroep: BB
Tags: hooplefvrijheidvrouwen

Als slaven in Egypte

In deze les horen de leerlingen dat ook in een uitzichtloze situatie verandering mogelijk is. De redding van Mozes is het begin van de grote redding, van de bevrijding van het volk uit de slavernij.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vrijheidslavernijmozes

Wie hoort er bij?

Er zijn verschillende soorten van vriendschappen. Leerlingen denken hier over na en vullen hun schatkist met woorden en tekeningen over vriendschap. Kan God een vriend zijn?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vriendschap

Kikker hoort er bij

'Er bij horen' is niet altijd vanzelfsprekend... Kikker gaat op zoek naar een vriendje. Maar de andere vrienden vinden Beertje eerst niet zo leuk.

Doelgroep: OB
Tags: vriendschapmenselijke verhoudingenanders zijn

Vriendschap [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Vriendschap'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vriendschap

Vijf vrienden op een rij

Vijf vrienden gaan naar Jezus. Eén van hen kan niet lopen. Jezus kan helpen. Niet zomaar. Maar omdat hij bij God hoort. Een les over vriendschap.

Doelgroep: OB
Tags: vriendschapgenezingwonderverhalen

Wat heb jij te delen?

Een les aan de hand van het prentenboek 'De mooiste vis van de zee'. Over vrienden en de kracht van het delen van jouw mooiste eigenschappen met anderen.

Doelgroep: OB MB
Tags: delenvriendschap

Helemaal alleen

Wat doe je als je verlangt naar vriendschap? Kun je dan misschien een vriend bedenken? Ook Zacheüs heeft geen vrienden. Hij gaat op zoek naar Jezus.

Doelgroep: OB
Tags: eenzaamheidvriendschapzacheüs

Een vriendschapsband

Hindoes vieren 'Raksha Bandhan' en wij vieren een stukje mee. Tijdens dit feest bevestigen we letterlijk en figuurlijk de band tussen broers en zussen, tussen vrienden en/of andere mensen om ons heen.

Doelgroep: MB
Tags: hindoeïsmeverbondenheidvriendschap

Leven als een vriend

Peerke Donders, een voorbeeld van vriendschap en liefde voor de naaste, was een Nederlandse priester. Hij werkte in Suriname te midden van een leprakolonie.

Doelgroep: BB
Tags: heiligennaastenliefdevriendschap

Best Friends Forever op de weegschaal

Een les over gelijkwaardigheid in vriendschap naar aanleding van het Bijbelverhaal 'De vrienden en de verlamde'.

Doelgroep: BB
Tags: gelijkwaardigheidgenezingvriendschap

Wil jij mijn vriend zijn?

Het zal je maar gebeuren! Je wordt geroepen om alles in de steek te laten en iemand te volgen die je amper kent. Is dat vriendschap?

Doelgroep: MB
Tags: discipelenroepingvriendschap

Het geheim van vriendschap

De vriendschap van David en Jonatan wordt op de proef gesteld. Wanneer het niet meer veilig is om bij elkaar in de buurt te zijn, blijkt hoe bijzonder hun vriendschap is.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: davidgeheimenvriendschap

Het geheim van anders zijn in de oorlog

Aan de hand van een gedeelte uit het boeke 'Oorlogsgeheimen' ontdekken bovenbouwleerlingen dat niet alles is wat het lijkt. De leerlingen van de middenbouw zien het het prentenboek 'De vijand' dat de vijand een vriend kan worden.

Doelgroep: MB BB
Tags: geheimenmensen; geaardheidvijandschapvriendschap

Het dak er af!

Een les over de betekenis van 'verlamming' en het gevoel om gedragen te worden door vriendschap.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: opstandingnieuw begingenezingvriendschap

De woestijn zal bloeien…

Een les over omzien naar elkaar en daar waar 'het leven' een woestijn dreigt te worden of te zijn, een ommekeer tot stand brengen of zien dat een ommekeer zal volgen als je je aan Gods wetten (regels/adviezen) houdt: Jij kan het goede brengen en vreugde geven...

Doelgroep: OB MB BB
Tags: beeldtaalvreugdewoestijn

Pinksteren: in vuur en vlam

Pinksteren is het feest van de heilige geest en voor velen een moeilijk 'on(be)grijpbaar' feest. Het doet een sterk beroep op onze verbeelding en beelden kunnen ons helpen het pinkstergebeuren te verstaan. In deze les staat het symbool vuur centraal staat, met nadruk op vuur in de betekenis van enthousiasme.

Doelgroep: MB BB
Tags: pinksterenvreugdevuur

David danst

Het is feest. David laat de gouden kist naar Jeruzalem brengen. Hij danst. Dans je mee?

Doelgroep: OB
Tags: davidvreugdeemotiesfeest

Het verloren schaap

De vreugde van het terugvinden of teruggevonden worden! Een les over het verhaal van de herder die een schaap kwijt was.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesgoede herdervreugde

Vreugde na de storm

Een les over de kunst van het vertrouwen en de vreugde die je kunt voelen, als je (weer) durft te vertrouwen. Aan de hand van het verhaal van de storm op het meer wordt o.a. aandacht besteed aan de binnen- en buitenwereld van leerlingen en de gevoelens die daarbij komen kijken.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesvertrouwenvreugde

Weer thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een verhaal waarin wordt verloren en wordt (terug)gevonden. Een verhaal waarin je echt mag thuiskomen, over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuisverloren zoonvreugdeliefde

Een blij ei!

Een les aan de hand van een prentenboek over een egel en zijn ei: over het wonder van nieuw leven en de kracht van (blijven) geloven in je dromen. Binnen- en buitenkant, nieuw leven en geloven in je (eigen) mogelijkheden en dromen staat centraal in deze les.

Doelgroep: OB
Tags: geloofnieuw levenvreugde

Ruth als vreemdelinge in Betlehem

Deze les gaat over de verschillende verwachtingen die Noömi en Ruth hebben, als ze in Betlehem komen. De leerlingen maken ook kennis met de wetten voor vreemdeling in Betlehem.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: vreemdelingschapruth

Vredesduif

Een verhaal over de ontmoeting tussen een witte duif en een postduif. De postduif brengt post, de witte duif vrede...

Doelgroep: BB MB OB
Tags: vrede

Vrede maak je samen - vrede brengt je samen

Wie om zich heen kijkt, ziet dat vrede niet zomaar ontstaat. Ook in Nederland is het al niet eenvoudig om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars standpunten. De lesbrief Vredesweek 2016 roept op om samen naar vrede te blijven verlangen en erop te blijven hopen. Om ons ervoor in te zetten en al doende te ontdekken, dat vrede iets van ons allemaal is.

Doelgroep: MB BB
Tags: samen zijnvrede

Vredessymbolen

In deze les denken de leerlingen na over de betekenis van (vredes)symbolen en van symbolische handelingen.

Doelgroep: MB BB
Tags: symbolensymboliekvrede

De kracht van verbeelding

Lessenserie bij de Vredesweek 2017 waarin een beroep wordt gedaan op verbeeldingskracht om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht helpt ons om te blijven geloven dat het anders kan. En nodigt ons uit om met andere ogen naar onszelf en naar de ander te kijken. Om méér te zien dat onderlinge verschillen en om te ontdekken wat ons met elkaar verbindt.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: samen zijnverbondenheidvredezien

Chagall droomt de Bijbel

Wat is een droom? Waar komen dromen vandaan? Zit er misschien een engel in je hoofd als je droomt? Als je kijkt naar de schilderijen van Marc Chagall zou je dat bijna denken.

Doelgroep: BB
Tags: bijbeljesajakunstvrede

Leren van en met elkaar

Goede vragen stellen, hoe doe je dat? Bestaan er eigenlijk wel domme vragen?
Leren en en leven horen bij elkaar. Daarom is voor de joden het 'lernen' van levensbelang. De leerlingen gaan op zoek naar praktische voorbeelden van leren en lernen in hun eigen leven.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomlerenvragen stellen

De arme sloeber en de rijke mannen

'Er bij horen' is niet altijd vanzelfsprekend. We oordelen en veroordelen en sluiten mensen buiten. Maar wat zegt dit eigenlijk over onszelf?
Een les rond een verhaal uit de overleveringen uit het leven van de profeet Mohammed.

Doelgroep: MB BB
Tags: menselijke verhoudingenmohammedvooroordelen

Hulp uit onverwachte hoek…

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel; het confronteert ons met hoe wij omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen. Het nodigt ons uit te zoeken naar een antwoord op de vraag wie onze naaste is. Een les over (voor)oordelen, maar ook over het belang van gewetensvolle keuzes maken.

Doelgroep: BB MB
Tags: barmhartige samaritaankeuzen makenmenselijke verhoudingennaastenliefdevooroordelen

Doorlopen… of helpen?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel. Het confronteert ons met hoe wij denken over en omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen'. Ze eens... wie is eigenlijk jouw naaste?

Doelgroep: OB
Tags: barmhartige samaritaankeuzen makenmenselijke verhoudingennaastenliefdevooroordelen

Coco kan het!

Het is tijd om te vliegen. Maar het kleine vogeltje Coco durft niet. Wie moedigt hem aan?
Het prentenboek 'Coco kan het' moedigt aan om nieuwe dingen uit te proberen. Het laat de leerlingen beseffen dat je echt niet alles in één keer hoeft te kunnen. In het verdiepende deel van de les ontdekken de leerlingen dat God is als een vogel.

Doelgroep: OB
Tags: moedvogelsgod

Een vlucht om nooit te vergeten

Religieuze joden eten voedsel dat kosjer is. Maar wat is kosjer? En wat maakt voedsel kosjer?

Doelgroep: BB
Tags: jodendomvoedsel

Hagar heeft geen thuis meer

Hagar vlucht omdat het leven haar thuis onmogelijk wordt gemaakt. Maar ze ontdekt dat ze er, ondanks alles, niet alleen voor staan. Een actueel verhaal, dat ons confronteert met mensen van nu die op de vlucht zijn.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuisvluchtelingen

Een land vol kleur

Welke bril heb je op? Ben je een zwartkijker en bekijk je de dingen van de sombere kant? Of kijk je met de regenboogbril van hoop naar de dingen van alledag? Samen met de leerlingen onderzoek je in deze les de hoop in het verhaal van de verspieders in het beloofde land.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: hoopjozuakleuren (rood, geel, blauw enz.)vluchtelingen

Ik ben Pomme

Lessuggesties bij gelijknamig prentenboek waarin een kind vertelt hoe haar ouders elkaar gevonden hebben. Haar moeder komt uit het zonnige Afrika en haar vader uit het veel grijzere Europa. Ze slagen erin om van hun huis een thuis te maken. 'Ik ben Pomme' is een verhaal over liefde, integratie en geboorte.

Doelgroep: MB BB
Tags: integratieliefdemigratievluchtelingen

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Johannes ziet 'de heilige stad', het nieuwe Jeruzalem, waar God komt wonen bij de mensen en verdriet, pijn en door niet meer zijn.
Zevende en laatste les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: openbaringtoekomstvisioenen

Het kwaad

Een les over de strijd tussen goed en kwaad bij het Bijbelverhaal uit Openbaring 12.
Vijfde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: goed en kwaadopenbaringvisioenen

De lofzang aan het lam

In het verhaal uit Openbaring 5 - over een lam met zeven horens, zeven ogen en zeven geesten - wordt met symboliek de fantasie van de leerlingen geprikkeld.
Vierde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: openbaringsymboliekvisioenen

De droom van een mens

Marlies en de profeet Zacharia vertellen hun droom en daarmee over het verlangen naar andere tijden.

Doelgroep: BB
Tags: droomverlangenvisioenen

Het einde van het kwaad

God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Maar voor het zover is, moet eerst het kwaad worden vernietigd en een oordeel worden geveld over de mensen.
Zesde les in een serie over de Openbaring van Johannes.

Doelgroep: MB BB
Tags: goed en kwaadlaatste oordeelopenbaringvisioenen

Een verborgen boodschap

Het verhaal van Johannes op Patmos; een visioen in 'apocalyptische geheimtaal' met een verborgen boodschap... Wat wil hij ons vertellen?
Tweede les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: geheimenopenbaringsymbolenvisioenen

De toekomst is al begonnen!

Het Bijbelboek Openbaring staat bekend als moeilijk en ontoegankelijk, maar wie zich er in verdiept ontdekt verrassende inzichten en vergezichten.
Eerste les van de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Doelgroep: MB BB
Tags: droomopenbaringtoekomstvisioenen

Het geheim van anders zijn in de oorlog

Aan de hand van een gedeelte uit het boeke 'Oorlogsgeheimen' ontdekken bovenbouwleerlingen dat niet alles is wat het lijkt. De leerlingen van de middenbouw zien het het prentenboek 'De vijand' dat de vijand een vriend kan worden.

Doelgroep: MB BB
Tags: geheimenmensen; geaardheidvijandschapvriendschap

Licht… dat vieren we!

De betekenis van licht als bron van leven, niet alleen letterlijk maar ook symbolisch, staat centraal in deze les.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: lichtvieren

Jakob ontmoet Esau opnieuw

Deze vijfde les in de lessenserie 'Altijd onderweg?!' gaat over de verzoening tussen Jakob en Esau.

Doelgroep: BB
Tags: verzoeningjakobesau

Het liefst wil ik een wonder

Een filosofieles over wonderen, waarin de leerlingen vanuit een open, nieuwsgierige houding zich verwonderen over zichzelf en de wereld om zich heen.

Doelgroep: MB BB
Tags: verwonderingwonderen

Als je goed kijkt [luisterverhaal]

Naar het sprookje 'De rijke bramenplukker' van Gotfried Bomans.

Doelgroep: MB BB
Tags: verwonderingzien

Scheppingsverhalen

Vanuit scheppingsverhalen van over de hele wereld zoeken leerlingen naar hun eigen verwondering over de wereld om hen heen.

Doelgroep: MB BB
Tags: schepping; verhalenverwonderingwereldgodsdiensten

De kleur van God

In een wereld vol kleur gaan we op zoek naar de kleur van God. In een sfeer van bezinning en verwondering proberen we eigen gevoelens en gedachten over God aan kleuren te koppelen of uit te drukken in een creatieve opdracht.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: godkleuren (rood, geel, blauw enz.)verwondering

Natuurlijk een vlinder!

Spiegelverhaal bij het opstandingsverhaal uit Lukas over de vrouwen bij het graf. Over hun gevoelens en verwondering.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesopstandingpasenverwondering

Kijken met je hart

Verwonder jij je wel eens ergens over? Heb je vragen zonder antwoord? Durf je te kijken met je hart, zoals de Kleine Prins? Een rijke les gebaseerd op psalm 8.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: aardehemelpsalmenverbondenheidverwondering

Noach en de kleurrijke regenboog

Een kleurrijke les over verbond en vriendschap en over de regenboog als symbool van een verbintenis tussen God en mensen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ark van noachkleuren (rood, geel, blauw enz.)noachverbondverwondering

Wijze en dwaze bruidsmeisjes

Een les over klaar staan en verwachten, waarin de leerlingen zich inleven in de bruidsmeisjes, het verhaal uitspelen en samen olielampjes gaan maken.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissenrijk godsverwachting

Vasthouden door loslaten

Het verhaal over de genezing of 'opwekking' van het dochtertje van Jaïrus kan ons iets vertellen over liefhebben en vertrouwen. Soms gebeurt iets wat je heel graag wilt, juist wanneer je het los kunt laten.

Doelgroep: MB BB
Tags: vertrouwenwonderverhalen

Een rotsvast vertrouwen

Een les bij het prentenboek Petra, over de kracht van verbeelding; met de hoofdrol voor een steen met een rotsvast vertrouwen!

Doelgroep: OB
Tags: vertrouwenrots

De petboot

Een verhaal over Benjamin, die het moeilijk vindt om te vertrouwen dat een boot van plastic flessen echt kan varen en niet zal zinken.

Doelgroep: MB BB
Tags: keuzen makenvertrouwen

Give what you can…

Wat kun en wil jij delen? Kun je delen als je weinig of niets hebt? Maakt delen blij? Een les bij het verhaal van het kruikje van de weduwe van Sarefat.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: delenvertrouwen

Vreugde na de storm

Een les over de kunst van het vertrouwen en de vreugde die je kunt voelen, als je (weer) durft te vertrouwen. Aan de hand van het verhaal van de storm op het meer wordt o.a. aandacht besteed aan de binnen- en buitenwereld van leerlingen en de gevoelens die daarbij komen kijken.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesvertrouwenvreugde

Dat kan toch niet…

Bij het stratenvoetbal dreigt de straat die zelden wint opnieuw te verliezen. Maar dan roept iemand zijn neef Messi te hulp. Opeens gaat het hele team beter spelen en wordt alles anders. Waarom lukte dat niet vanaf het begin?

Doelgroep: MB BB
Tags: geloventwijfelvertrouwen

Abram vertrekt

Goed beloofd Abram een nieuw leven, een nieuw land. Er wordt hem gevraagd zijn land achter te laten om opnieuw te beginnen in een ander land. Abram vertrouwd op Gods woord.
De leerlingen verkennen bij dit verhaal het begrip 'in je kracht staan'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: abrahamkaraktervertrouwen

Manna uit de hemel

Wie zorgt er in de woestijn voor dat er elke dag genoeg te eten is? Op wie kunnen de mensen nu vertrouwen? De woestijn, een ruimte om vertrouwen te oefenen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: brooddelenvertrouwen

Wees maar niet bang! [lessenserie]

Algemene informatie en achtergrondinformatie bij de lessenserie 'Wees maar niet bang!'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: angstmoedvertrouwen

Horen, zien en… geloven?

In het opstandingsverhaal uit het Johannesevangelie ontdekt Maria Magdalena het lege graf. Ze spreekt de 'tuinman' aan. Op het moment dat ze bij haar naam genoemd wordt, gaan haar ogen open. Hierdoor verandert ze; haar zien wordt geloven en vertrouwen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelovenmaria magdalenaopstandingvertrouwenzien

Mozes, je kan het!

Als God Mozes roept om zijn volk te gaan bevrijden, zegt Mozes nee, nee en nog eens nee! De leerlingen onderzoeken in deze les waarom Mozes/Moesa weigert en wat er voor nodig is om toch aan de slag te gaan. Mozes staat op en hij handelt, ook al vindt hij het een moeilijke opdracht.

Doelgroep: MB BB
Tags: gelovenmozesroepingvertrouwen

Abram telt de sterren

Abram telt de sterren als God hem een kind belooft. Op welke manier bewaren de leerlingen hun geduld als ze lang moeten wachten?
Een les voor kleuters waarin ze aan de hand van drie foto's worden meegenomen rondom de woorden 'geduld en vertrouwen'.

Doelgroep: OB
Tags: abrahambeloftegeduldvertrouwen

Twee kaartjes voor een nieuw begin

Het verhaal van Noach, over vertrouwen, belofte, kiezen en opnieuw beginnen... Zou jij twee kaartjes voor een nieuw begin willen?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: beloftenieuw beginnoachvertrouwen

Bang voor de wolf?

De legende van Franciscus en de wolf vertelt dat Franciscus met een wolf spreekt en ontdekt waarom dit dier mensen bedreigt en bang maakt.

Doelgroep: OB MB
Tags: angstdierenfranciscus van assisivertrouwen

Pak mijn hand maar…

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt.

Doelgroep: OB MB
Tags: angstgelovenjezuspetrusvertrouwenwater

Verschil mag er zijn

Een vader had twee zonen, twee heel verschillende zonen. De twee broers zijn zichzelf ook bewust van deze verschillen. Maar hoe beleef je die verschillen en hoe ga je met elkaar om als de verschillen zo groot zijn?

Doelgroep: BB
Tags: verloren zoontalent (gave)

Ieder mens is uniek

In deze les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over hun sterke en zwakke kanten en het verschil tussen leerlingen. Centraal staat de gelijkenis van de verloren zoon.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelijkenissenverloren zoon

Weer thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een verhaal waarin wordt verloren en wordt (terug)gevonden. Een verhaal waarin je echt mag thuiskomen, over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde.

Doelgroep: MB BB
Tags: thuisverloren zoonvreugdeliefde

Op weg gaan om weer thuis te komen [lessenserie]

Iedereen gaat wel eens op weg. Je weet niet altijd waar naar toe, je weet ook niet wie je zult ontmoeten. Het kan spannend zijn, een avontuur, maar het kan ook een 'gewone' weg zijn. Op weg gaan doen we allemaal. Je kunt het je levensweg noemen. Maar thuiskomen...?
Een lessenserie waarin het labyrint centraal staat; met verhalen van o.a. de Steltenloper, de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon.

Doelgroep: MB BB
Tags: barmhartige samaritaanlevenswegreisthuisverloren zoon

De droom van een mens

Marlies en de profeet Zacharia vertellen hun droom en daarmee over het verlangen naar andere tijden.

Doelgroep: BB
Tags: droomverlangenvisioenen

De Japanse steenhouwer

Wie zou je graag willen zijn en waarom? Ben je tevreden met wat je doet? De leerlingen denken na over verlangen, wat ze willen worden en wat bij hen past. Voor de onderbouw aan de hand van het verhaal 'Zijn wie je bent'; voor midden- en bovenbouw bij het verhaal van de Japanse steenhouwer.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: identificatiefigurenverlangenwens

De droom van koningin Maya

Welke droom hebben de leerlingen? Komt die wel eens uit? En hoe zat het met de droom van koningin Maya over het witte olifantje? Kwam haar droom uit?

Doelgroep: MB
Tags: boeddhismedroomverlangen

Wat zoek je?

Waarom zou het volk van Israël een koning willen? Samen met de leerlingen onderzoek je dit verlangen. Aan de hand van het verhaal van Samuël en Saul en verwerkingsopdrachten denken de leerlingen na over hoe verlangen verblindend kan werken.

Doelgroep: MB BB
Tags: koningsamuëlsaulverlangen

Tin doet zijn zin

In het prentenboek 'Tin doet zijn zin' moet Tin leren vliegen. Maar Tin is anders. Hij vliegt niet; hij duikt liever. En de leerlingen? Welke keuze maken zij?
Het tweede deel van de les gaat over koning Salomo en zijn verlangen om dichtbij God te zijn.

Doelgroep: OB
Tags: talent (gave)keuzen makensalomoverlangen

Een ster wijst de weg

Een opvallende ster wijst de drie koningen de weg naar een bijzonder kind, symbool van hoop en verlangen naar een nieuw begin. Wat geeft ons hoop en perspectief bij een nieuw begin?

Doelgroep: MB
Tags: sterren (hemellichamen)driekoningenhoopverlangen

Ruth gaat verhuizen

In deze les ontdekken de leerlingen dat mensen een keuze kunnen maken in hun leven waar we willen wonen. Ze leren dat daarbij verschillende elementen een rol spelen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: wonenverhuizenruthkeuzen maken

Verhalen van vroeger voor vandaag

In deze les gaan leerlingen aan de slag met verhalen die mensen zó belangrijk vinden, dat zij ze door willen geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

Doelgroep: MB BB
Tags: verhalen

Verhalen om niet te vergeten

In de oudheid werden verhalen via mondelinge overlevering doorgegeven. Maar er ontstond behoefte om te op schrift te stellen. Waarom?

Doelgroep: MB BB
Tags: bijbelverhalen

Een schot in de roos

Er was eens een Rabbi die mensen hielp door het vertellen van verhalen. Wat was het geheim van deze Rabbi?

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomverhalen

We gaan op weg [lied Op weg met verhalen]

Lied bij de eerste stap van de lessen voor de onderbouw van 'Op weg met verhalen', met een gezongen versie, een melodie versie en een begeleidingsversie.

Doelgroep: OB
Tags: kleutersverhalenmuzikale expressie

Een mooi verhaal

Een les over de engel die bij Maria op bezoek komt en haar vertelt dat ze de moeder van een bijzonder kind zal gaan worden.
In de verwerking wordt ingegaan op (bescherm-)engelen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: adventkinderenmariaverhalen

Een jaar lang verhalen en feesten [Zweeds estafettespel]

Aan het einde van het schooljaar is het leuk om even achterom te kijken. De leerlingen herhalen op een speelse manier de onderwerpen/lessen die tijdens het schooljaar aan de orde zijn geweest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: feestdagenherinneringenschooljaarverhalen

Het wonder van de vlinder [verhalend ontwerp]

Een verhalend ontwerp over het verdriet van een tuinman een een vlinder die de leerlingen om hulp vraagt. Kern: Wat kunnen we doen om de wereld een beetje mooier te maken?

Doelgroep: OB MB
Tags: blijheidbloemenverdriet

Een vriendschapsband

Hindoes vieren 'Raksha Bandhan' en wij vieren een stukje mee. Tijdens dit feest bevestigen we letterlijk en figuurlijk de band tussen broers en zussen, tussen vrienden en/of andere mensen om ons heen.

Doelgroep: MB
Tags: hindoeïsmeverbondenheidvriendschap

Beginnen is… je welkom voelen!

Je welkom voelen: wat is daar voor nodig? En hoe kun jij er voor zorgen dat een ander zich welkom voelt. Een les over een prachtige begin van het nieuwe schooljaar.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: nieuw beginverbondenheid

De kracht van verbeelding

Lessenserie bij de Vredesweek 2017 waarin een beroep wordt gedaan op verbeeldingskracht om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht helpt ons om te blijven geloven dat het anders kan. En nodigt ons uit om met andere ogen naar onszelf en naar de ander te kijken. Om méér te zien dat onderlinge verschillen en om te ontdekken wat ons met elkaar verbindt.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: samen zijnverbondenheidvredezien

Ik kijk naar het kruis en zie…

Wanneer je recht gaat staan met je voeten dichtbij elkaar, je hoofd recht en je armen opzij, dan ben je verbonden met dat wat onder, boven en naast je is. Dit alles komt samen in Jezus. Een les over de betekenis van de palmpasenstok en van het kruis.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: kruispalmpasensymboliekverbondenheid

Ik denk… een engel?

Betzata (Betesda) is dat een plek waar de hemel de aarde raakt? Wie zet het water in beweging en wat gebeurt er dan, met jezelf en met je omgeving?

Doelgroep: MB BB
Tags: aardeengelenhemelverbondenheidwater

Kijken met je hart

Verwonder jij je wel eens ergens over? Heb je vragen zonder antwoord? Durf je te kijken met je hart, zoals de Kleine Prins? Een rijke les gebaseerd op psalm 8.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: aardehemelpsalmenverbondenheidverwondering

Noach en de kleurrijke regenboog

Een kleurrijke les over verbond en vriendschap en over de regenboog als symbool van een verbintenis tussen God en mensen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ark van noachkleuren (rood, geel, blauw enz.)noachverbondverwondering

Iedereen is wel eens bang! Toch?

In de Bijbel klinken vaak de woorden 'Wees niet bang'. God wil ons veiligheid bieden. Maar hoe werkt dat? Kun je dat voelen? Hoe dan?
Een les filosoferen en theologiseren.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: angstveiligheid

Een nieuw begin voor Sam en Rachel

Hoe begin je opnieuw als je wordt verstoten van je meest heilige/veilige plek? Dat overkwam miljoenen joodse mensen in de diaspora. Een wereldwijde verstrooiing van een volk.

Doelgroep: BB
Tags: jodendomnieuw beginveiligheid

Houd dat vast!

Vasten? Vasten is kiezen voor wat belangrijk is, niet vergeten, je blijven herinneren, omzien naar elkaar... Houd dat vast!
In alle groepen gaan de leerlingen op zoek naar de aspecten en de waarde van vasten.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ramadanvasten onthoudingveertigdagentijd

Houd dat vast!

Vasten? Vasten is kiezen voor wat belangrijk is, niet vergeten, je blijven herinneren, omzien naar elkaar... Houd dat vast!
In alle groepen gaan de leerlingen op zoek naar de aspecten en de waarde van vasten.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: ramadanvasten onthoudingveertigdagentijd

Bisschop Valentijn: ik vind jou lief!

In deze les onderzoeken we wie speciaal en belangrijk is voor de leerlingen en waarom dat zo is. Zijn de leerlingen ook belangrijk voor iemand anders?

Doelgroep: OB
Tags: aandachtliefdevalentijnsdag

Dat kan toch niet…

Bij het stratenvoetbal dreigt de straat die zelden wint opnieuw te verliezen. Maar dan roept iemand zijn neef Messi te hulp. Opeens gaat het hele team beter spelen en wordt alles anders. Waarom lukte dat niet vanaf het begin?

Doelgroep: MB BB
Tags: geloventwijfelvertrouwen

Dat geloof je toch niet…?

De bedelaar is blind, hij heeft zich hele leven nog nooit kunnen zien. Dan komt Jezus langs en hij maakt de blinde man beter. Een heel bijzonder verhaal. Wie zal hem geloven?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: gelovengenezingtwijfel

Woorden voor de wereld

Op de schouders van... Rumi.
Een les aan de hand van de liefdevolle, krachtige woorden die de bekende filosoof, dichter en soefi Rumi ons nagelaten heeft.
De leerlingen worden uitgenodigd om vanuit hun hart een weg te vinden om zich te uiten, bijvoorbeeld met woorden, beelden, muziek en dans.

Doelgroep: BB
Tags: gedichtenlevensstijlsoefismetweede taal

Jezus incognito

Een mens kan soms bevangen raken door nare gevoelens, zodat je niet meer kunt putten uit de bron van al het leven. Je bent blind voor het licht, net als de Emmaüsgangers. Hoe kun je elkaar de richting wijzen naar het licht? Hoe kun je een ander bemoedigen en versterken?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: aandachtemmaüsgangersemotieslichttroost

KNALrood !

Met Oud en Nieuw kleurt China rood, KNALrood! Een les over een monster dat mensen eet en bang is voor kleur en knallen.

Doelgroep: MB BB
Tags: chinees nieuwjaarkleuren (rood, geel, blauw enz.)tradities

De toren van bla-bla

Een les over de Toren van Babel, hoogmoed, dienstbaarheid en hedendaagse helden.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: heldidentificatiefigurentoren van babel

Hoor Jisraël

Een les over de schriftelijke en mondelinge Tora, het Sjema-gebed en enkele joodse rituelen.

Doelgroep: MB BB
Tags: jodendomrituelentora

De Tora

Een kennismaking met het heilige boek van de joden, de Tora, en met het Hebreeuws, de taal waarin de Tora geschreven is.

Doelgroep: MB BB
Tags: hebreeuwsheilige boekenjodendomtora