ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: delen

Vrijgevigheid wereldwijd?

Vrijgevigheid is geven en delen. Dat doen de zeven paarden in het verhaal; ze delen wat ze hebben. Hoe gaat dat in het echte leven? Bij de leerlingen? En in de wereld? Bestaat vrijgevigheid wereldwijd?

Doelgroep: BB
Tags: delendeugden

Delen is vermenigvuldigen

Delen met de ander is een van de belangrijke thema’s bij het islamitische Offerfeest. De leerlingen ontdekken of delen echt vermenigvuldigen is.

Doelgroep: MB BB
Tags: delenislamofferfeest

Een schaap om te delen

Een schaap om te delen, een leven om te geven. Een les over jezelf, over wat je hebt en doet. Over wat je doet voor een ander en wat anderen doen voor jou. Over Allah, Ibrahiem en zijn zoon.

Doelgroep: MB BB
Tags: delenislamofferfeest

Genoeg voor iedereen!

Een les bij het verhaal over vijf broden en twee vissen, over de kracht van delen. Als iedereen deelt wat hij heeft, is er genoeg voor iedereen!

Doelgroep: OB
Tags: delenwonderverhalen

Give what you can…

Wat kun en wil jij delen? Kun je delen als je weinig of niets hebt? Maakt delen blij? Een les bij het verhaal van het kruikje van de weduwe van Sarefat.

Doelgroep: MB BB
Tags: delenvertrouwen

De boom geeft

Delen is geven. Wat je deelt wordt kleiner, maar omdat je het geeft, wordt het groter. De boom als voorbeeld om alles te geven en toch gelukkig te zijn.

Doelgroep: OB
Tags: delenboom

Wat heb jij te delen?

Een les aan de hand van het prentenboek 'De mooiste vis van de zee'. Over vrienden en de kracht van het delen van jouw mooiste eigenschappen met anderen.

Doelgroep: OB MB
Tags: delenvriendschap

Het meisje en haar zeven paarden

Een prentenboek waarin zeven paarden delen wat ze hebben. Hoe gaat dat in het echte leven? Bij de leerlingen? En in de wereld? Bestaat vrijgevigheid wereldwijd?

Doelgroep: OB
Tags: delendeugden

Je wereld delen

Wat zou de bedelaar uit de legende van Sint Maarten gedaan hebben met het stuk van Maartens mantel? Kan hij nu ook delen? De leerlingen leven zich in in verschillende rollen. Ze bedenken wat iemand nodig heeft en hoe het is om iets te delen of te ontvangen.

Doelgroep: MB
Tags: verlangendelensint maarten

Een schilderij in de wolken

Een les aan de hand van het prentenboek 'De man in de wolken'; over het geluk van het delen van alle mooie dingen die hemel en aarde ons geven.

Doelgroep: OB
Tags: aardedelenhemelscheppingwolken

Delen met velen

Jezus inspireerde mensen om hun bezittingen te delen. Kunnen wij in navolging daarvan ook anderen inspireren om onze overvloed te delen met mensen die het minder goed hebben?

Doelgroep: MB BB
Tags: christendomdelen

Manna uit de hemel

Wie zorgt er in de woestijn voor dat er elke dag genoeg te eten is? Op wie kunnen de mensen nu vertrouwen? De woestijn, een ruimte om vertrouwen te oefenen?

Doelgroep: MB BB
Tags: brooddelenvertrouwen

Vrijgevigheid, wat is dat?

Vrijgevigheid, wat is dat? Hoe gaat dat in het echte leven? Bij de leerlingen? En in de wereld? Bestaat vrijgevigheid wereldwijd?

Doelgroep: MB
Tags: deugdendelen

Een plekje voor welpje

Een les aan de hand van het prentenboek 'Een plekje voor welpje', over diversiteit, delen en zorgen voor elkaar. Het wordt gekoppeld aan het verhaal van Jozef en Maria, die ook een plekje zochten om voor hun baby te zorgen.

Doelgroep: OB
Tags: anders zijnzorgzaamheiddelengeboortejezus

De levenswijsheid van Ubuntu

Aartsbisschop Desmond Tutu heeft de wereld mooie lessen geleerd. Lessen over saamhorigheid, vergeven en delen. Samen met de leerlingen ontdek je aan de hand van zijn levensverhaal de rijke levenswijsheid Ubuntu.

Doelgroep: BB
Tags: wijsheidsaamhorigheidvergevingdelen

Blijf dit doen en denk aan mij

Jezus breekt het brood en kijkt zijn vrienden aan. Hij geeft hun een beker met wijn en zegt: ‘Blijf dit doen en denk aan mij, tot Gods nieuwe wereld komt.’ Is dit een gemakkelijke of juist een hele moeilijke opdracht? Een les over de christelijke traditie van het avondmaal.

Doelgroep: MB BB
Tags: avondmaalbrood en wijnchristendomdelen

Later zul jij koning zijn [kerstspel]

Kerstspel met suggesties voor een viering. Geïnspireerd door het verhaal 'Koning Ivar' (Henk Kuindersma, De kerstnacht van Jande: en andere kerstverhalen). Het thema van het spel is 'koningschap'.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: zorgzaamheidkoningkerstmisdelen

Driekoningen: zingen voor zoetigheid

In deze les ontdekken de leerlingen de betekenis van goed koningschap door het verhaal van het Driekoningenfeest.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: zangkoningengiftendriekoningendelen

Archief

Brood voor Mirjam

Hervertelling van het verhaal over de vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-15) met als thema: wie het brood deelt, doet leven.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: delenwonderverhalenbrood

Het lied van Sint Maarten

Sint Maarten is een feest dat nog steeds in bepaalde delen van Nederland wordt gevierd. In het verhaal van Sint Maarten komen twee belangrijke thema's naar voren: licht en delen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: sint maartenmartinus van tourslichtdelen