ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitrfeest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: david

Het geheim van vriendschap

De vriendschap van David en Jonatan wordt op de proef gesteld. Wanneer het niet meer veilig is om bij elkaar in de buurt te zijn, blijkt hoe bijzonder hun vriendschap is.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: davidgeheimenvriendschap

De goede koning

Een themales over leiderschap en koning zijn. En over de eerste koningen van Israël: Saul en David.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: davidkoningkoningenleiderschapsaul

David wordt gekozen

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader.
Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Doelgroep: OB
Tags: davidherderkoning

Een onverwachte koning

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Doelgroep: MB BB
Tags: davidkoningzalving

Een dansende koning

Het is feest omdat de Ark weer naar Jeruzalem komt. David danst van vreugde. Hij laat zien dat bij God iedereen zichzelf mag zijn.

Doelgroep: BB MB
Tags: davidfeestherder

David danst

Het is feest. David laat de gouden kist naar Jeruzalem brengen. Hij danst. Dans je mee?

Doelgroep: OB
Tags: davidvreugdeemotiesfeest

David en Batseba

David is door God aangewezen als koning. Maar dat betekent niet dat hij perfect is. Want is hij altijd wel eerlijk?

Doelgroep: BB
Tags: eerlijkheiddavidberouw

Waar haal je de moed vandaan?

Een les over (kleine) dingen die moed geven in het leven van alledag wanneer we ons bedriegd voelen door de omstandigheden of door mensen met een grote mond.
Bij het verhaal van David en de reus Goliat.

Doelgroep: MB BB
Tags: angstdavidmoed

David en Saul

In deze les ontdekken de leerlingen dat macht op verschillende manier gebruikt kan worden.

Doelgroep: MB BB
Tags: saulmachtdavid

Archief

David speelt op de harp

Leerlingen ontdekken door het verhaal van David dat muziek kan helpen om sombere gevoelens te verdrijven. Muziek helpt uitdrukking geven aan emoties.

Doelgroep: MB BB
Tags: emotiesdavidmuzikale expressie

David en Goliat: de herder en de reus

Kinderen ontdekken dat in het verhaal van David en Goliat niet de grootse, de sterkste of de machtigste wint, maar diegene die vertrouwt op andere waarden.

Doelgroep: MB BB
Tags: goliatdavid

De spin bij David en Saul

Een les rond een oude legende over David en Saul. De leerlingen denken na over hun eigen leven en ontdekken dat keuzes die ze maken afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin ze verkeren.

Doelgroep: MB
Tags: saulkeuzen makendavid