ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: boom

Wat ik de bomen wil vertellen

Het onwetende boompje begrijpt er niks van. Het poolijs smelt! Hij vertelt het aan de andere bomen. Weten zij misschien hoe het komt?
Een les waarin de leerlingen onderzoeken of het mogelijk is om het verschil te maken in hun eigen leefomgeving en ontdekken dat het onmogelijke kan.

Doelgroep: BB
Tags: boommilieu; zorgnatuur

De rode boom

De leerlingen maken kennis met de schilder Piet Mondriaan aan de hand van zijn schilderij 'De rode boom'. Daarbij horen ze het verhaal 'De perzikboom'en maken van drie verschillende bomen een eigen fantasieboom.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: boomemotieskunst

De grijze boom

Een les over de boom van goed en kwaad en het schilderij 'De grijze boom' van Piet Mondriaan. De leerlingen ontdekken hoe deze twee kanten van het leven met elkaar te maken hebben.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: boomgoed en kwaadkunst

Ontmoeting rond de Baobab boom

Al eeuwen ontmoeten mensen elkaar onder Baobab boom. Deze karakteristieke boom bind je in verschillende Afrikaanse landen.
In deze les kunnen de leerlingen elkaar ontmoeten rondom de boom en horen ze twee scheppingsverhalen van deze bijzondere boom.

Doelgroep: MB
Tags: boomschepping; verhalen

De bloeiende appelboom

Bij dit schilderij van Mondriaan wordt het verhaal van Zachëus verteld. Wat willen de leerlingen delen en wat willen ze liever geheim houden?

Doelgroep: OB MB BB
Tags: boomgeheimenkunstzacheüs

De laatste boom

Een les over verantwoordelijkheid voor de natuur/schepping.

Doelgroep: MB BB
Tags: boomscheppingwater

De gulle boom

Een boom die maar blijft geven en geven. Terwijl hij er maar erg weinig voor terug krijgt. De boom in het verhaal van Shel Silverstein, is gelukkig als hij kan geven. Een prachtig verhaal over geven en nemen dat jou en de leerlingen uitnodigt om te kijken hoe we meer aan de natuur kunnen geven.

Doelgroep: MB
Tags: boomschenken (geven)natuur

Opstaan en verder gaan [verhalend ontwerp]

Een verhalend ontwerp bij een verhaal over een olijfboom, gerelateerd aan het Paasverhaal. De leerlingen denken na over de vraag: blijf je zitten, als je iets overkomt, of sta je op en ga je verder?

Doelgroep: BB
Tags: boomopstandingpasen

De boom geeft

Delen is geven. Wat je deelt wordt kleiner, maar omdat je het geeft, wordt het groter. De boom als voorbeeld om alles te geven en toch gelukkig te zijn.

Doelgroep: OB
Tags: delenboom

Alberts boom

Een les over geluk bij het prentenboek 'Alberts boom' en de tekst van psalm 1.

Doelgroep: OB
Tags: gelukboompsalmen

Archief

De (levens)boom

De leerlingen ontdekken dat achter schijnbaar dode dingen een levende werkelijkheid schuilgaat. Leven betekent daarbij verandering, groei(-mogelijkheden).
Bovendien gaat het hierbij om een relatie, waarbij echte vriendschap bestaat uit onbaatzuchtige liefde.

Doelgroep: MB BB
Tags: nieuw levenboomvriendschap

De boom van goed en kwaad

Kinderen ontdekken dat bomen en bossen voor de mens van wezenlijk belang zijn. Ze leren ook dat we verantwoordelijk zijn voor hoe we met de schepping omgaan.

Doelgroep: MB BB
Tags: scheppinggoed en kwaadboom

Bomen over bomen

De leerlingen maken kennis met oude betekenissen en rituelen uit het verleden rondom kerst en ervaren de betekenis van symbolen rondom het kerstfeest door middel van spel.

Doelgroep: BB
Tags: symbolenrituelenkerstmisboom