ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen gevoelens geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: bidden

Wat het snoer ons vertelt

Een les over het islamitische gebedssnoer en de 99 namen van Allah.

Doelgroep: BB
Tags: allahbiddenislam

Archief

God help mij

Leerlingen leren dat psalmen in de Bijbel een geheel eigen genre vormen. Ze leren dat het poëzie is, het zijn gedichten die in de joodse traditie gezongen worden. De leerlingen formuleren op hun eigen manier hun gedachten bij deze plaat en psalm.

Doelgroep: BB
Tags: biddenpsalmen

Bidden als Mozes en Moesa

De leerlingen ontdekken dat er in het christendom en de islam op verschillende manieren gebeden wordt, maar dat er ook overeenkomsten in het bidden zijn.

Doelgroep: OB MB
Tags: biddenislamjodendom

Als muren kunnen spreken…

Leerlingen beseffen dat mensen zich kunnen uiten door (anoniem) teksten of symbolen op muren te zetten en bedenken wat ze zelf op een muur zouden schrijven/tekenen.
Ze ontdekken dat de Klaagmuur een plaats is waar gelovigen zich dicht bij hun God voelen en daarom vrij met God kunnen praten.

Doelgroep: MB BB
Tags: biddenheilige plaatsenjodendom

Het Onze Vader

Leerlingen beseffen dat bidden niet vanzelf gaat en dat jet het kunt/moet leren. Ze nemen kennis van het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft, het Onze Vader.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: biddenonze vader

Bidden is als ademhalen

‘Wat is bidden?’ en ‘Hoe bidden mensen?’ zijn de vragen, die in deze les centraal staan. Om deze vraag te beantwoorden vormen de leerlingen en de leerkracht als het ware samen een onderzoeksgroep. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van principes van theologiseren met kinderen.

Doelgroep: MB BB
Tags: bidden

De Farizeeër en de tollenaar

In deze les staat de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar centraal.
De leerlingen ontdekken dat aan bidden op vele manieren vorm gegeven kan worden, o.a. in woorden en zingen. Ze ontdekken waar het bij bidden werkelijk om gaat en kunnen daarvan iets verwoorden.

Doelgroep: MB BB
Tags: tollenaarsgelijkenissenfarizeeënbidden