ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal ballingschap barmhartige samaritaan bartimeüs basisschool bedevaart beeldtaal belofte beloofde land berg bergrede berouw bevrijdingsdag beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval Chanoeka chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie compassie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren Fitr-feest (Suikerfeest) franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders hadj handen hart hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jom kippoer jona joodse feesten Jordaan jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters primair onderwijs profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid verandering verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld ziekte zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessen

Tag: afscheid

Afscheid en tussentijd [thema]

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van elkaar. Dat roept emoties op. Verlies om wat was. Twijfel of uitziend naar wat komt. Bij dit soort momenten passen verhalen en rites de passage. In deze lessenserie is aandacht voor speciale overgangen van groep 2 naar groep 3 en van de basis- naar de mid-delbare school. Ook Hemelvaart is een soort gelijk iets; een tussentijd tussen dat wat was en het nieuwe dat zal komen.

Doelgroep: OB MB BB
Tags: afscheidrituelenhemelvaartemoties

De sprong naar groep 3

Voor jonge kinderen kan de overgang van groep 2 naar groep 3 als een spannende stap voelen. Het roept verschillende gevoelens op. Met de leerlingen denk je na over verwachtingen en angst voor het onbekende. Een les met een ritueel waarbij de overgang naar een volgende groep een plaats krijgt. In de herhaling horen de leerlingen het verhaal overJezus die zijn leerlingen eropuit stuurt. Wat zijn hun angsten en verwachtingen?

Doelgroep: OB
Tags: afscheidschooljaarrituelenemotiesverwachting

Blaadjes

Afscheid nemen van mensen waar je veel van houdt. Met behulp van het prentenboek 'Blaadjes' gaan de leerlingen er over nadenken en theologiseren. Herinneringen spelen daarbij een grote rol, op hartvormige blaadjes.

Doelgroep: OB
Tags: afscheidherinneringen

No longer, not yet

Bij de overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs ervaren leerlingen wat ‘tussentijd’ is. Ze nemen afscheid van het oude bekende en maken een brug naar het onbekende nieuwe. In de verdiepende les wordt gekeken naar de Israëlieten aan de oever van Jordaan vlak voordat ze het Beloofde Land in gaan.

Doelgroep: BB
Tags: afscheidbasisschoolemotiesrituelenbeloofde landJordaan

Het water van de Ganges

Een les over de zuiverende kracht van het goddelijke water uit Ganges: over het schoonmaken van je binnenkant en het betreden van een mystieke tussentijd. Leerlingen denken na over dingen binnen in henzelf waarvan ze afscheid willen nemen, en worden uitgenodigd om dit mee te geven aan het water. In een volgende les kan vanuit het voor hindoes zuiverende water uit de Ganges, een verbinding naar reinigingsrituelen uit andere tradities gelegd worden.

Doelgroep: BB
Tags: hindoeïsmenieuw beginrituelenwaterafscheid

Op de top van de Olijfberg

Op de top van de Olijfberg nemen de vrienden afscheid van Jezus. De berg staat in dit verhaal over Hemelvaart symbool voor de tijd tussen Pasen en Pinksteren. De leerlingen gaan onderzoeken of ze zelf zo’n zogenaamde ‘tussentijd’ wel eens hebben meegemaakt. In de verdieping leren de leerlingen waarom juist een wolk in het verhaal van Hemelvaart een grote rol speelt.

Doelgroep: MB
Tags: hemelvaartsymbolenbergwolkenafscheid