Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
afscheid
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
berg
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blijheid
blindheid
bloemen
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
Bonifatius
boom
bron
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
Clara van Assisi
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dankbaarheid
dans
david
delen
dementie
deugden
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
dood
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
echtscheiding
eenzaamheid
eerlijkheid
eeuwigheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
eredienst
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
evangelisten
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
geborgenheid
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloofsgetuigen
geloven
geluk
generaties
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
humanisme
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
Jeruzalem
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kruis
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
Luther
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
mens zijn
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
Michael
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
namen
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
Palmpasen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
Paulus
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soefisme
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
sterren (hemellichamen)
Stille Week
stilte
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
tweede taal
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
wachten
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: abraham

Abraham - Een nieuwe reis   Bijbel Oude Testament

Abraham is oud geworden en wil niet dat zijn zoon alleen blijft. Hij gaat op reis, opzoek naar een vrouw voor Isaäk. Bij de verwerking maken de leerlingen een tekening over hun eigen reis.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Abram - Ken je dat?   Bijbel Oude Testament

De eerste les van een serie over Abram in de vorm van een PowerPoint met een ingesproken verhaal over de moedige jongen Abram. Bij deze les een een opdracht om een stripverhaal te maken over de vraag: Wanneer was jij moedig?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Abram - Sterren stralen   Bijbel Oude Testament

God belooft dat Abram een grote familie zal krijgen. Zoveel als er sterren aan de hemel staan en zandkorrels op het strand. De leerlingen van de onderbouw kijken een filmpje van Nijntje op het strand, luisteren naar een liedje en knutselen de tent van Abram. Voor de leerlingen van midden- en bovenbouw zijn er vragen en opdrachten. En ze maken een ster.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Abram in Egypte   Bijbel Oude Testament

Abram is bang voor zijn eigen hachje als hij in Egypte komt. Hij laat zich leiden door zijn eigen angst. Hoe gaan de leerlingen om met angst? Valt angst te overwinnen? En kan angst ook iets positiefs zijn?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Abram lacht   Bijbel Oude Testament

Abram en Sarai zijn op reis naar Kanaän. Dan komen er drie mannen op bezoek. Een les over gelukkig zijn en een heerlijk recept om brood te bakken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Abram telt de sterren   Bijbel Oude Testament

Abram telt de sterren als God hem een kind belooft. Op welke manier bewaren de leerlingen hun geduld als ze lang moeten wachten? Een les voor kleuters waarin ze aan de hand van drie foto's worden meegenomen rondom de woorden 'geduld en vertrouwen'.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Abram vertrekt   Bijbel Oude Testament

Goed beloofd Abram een nieuw leven, een nieuw land. Er wordt hem gevraagd zijn land achter te laten om opnieuw te beginnen in een ander land. Abram vertrouwd op Gods woord. De leerlingen verkennen bij dit verhaal het begrip 'in je kracht staan'.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Blazen op de hoorn van een ram   Jodendom

De leerlingen maken kennis met de sjofar en het gebruik daarvan.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Dit maakt mijn leven de moeite waard!   Bijbel Oude Testament

De leerlingen kennen het geboorteverhaal van Isaäk. Ze weten waarom het in de tijd van de bijbel belangrijk was om kinderen te hebben. De leerlingen kunnen verwoorden en eventueel verbeelden wat voor hen belangrijk is in het leven ofwel wat voor hen het leven de moeite waard maakt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

God reist mee!   Bijbel Oude Testament

Onderweg gaan, op reis zijn, thuis komen... Hoe voelt dat eigenlijk? In deze les ontdekken leerlingen dit aan de hand van het reisverhaal van Abram en zijn familie.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hoog bezoek   Bijbel Oude Testament

Wat blijft het toch bijzonder als er een kindje komt. Helemaal als je zo oud bent als Abraham/Ibrahim en Sara. De leerlingen horen het verhaal van de geboorte van Isaak/Ishak uit Bijbel en Koran.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt   Bijbel Oude Testament

De leerlingen kennen het verhaal van Abraham die uit zijn land trekt om ergens anders te gaan wonen. De leerlingen kunnen ervaringen rondom verhuizen verwoorden. Ze kunnen onder woorden en in beeld brengen wat voor hen belangrijk is voor het huis (en de woonomgeving) waarin zijn wonen. En weten dat het niet altijd mogelijk is wensen m.b.t. wonen in vervulling te laten gaan.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wat kies je?   Bijbel Oude Testament

Abram houdt sterk vast aan datgene waar hij voor staat, aan dat wat hij belangrijk vindt en weerstaat daarmee het verlangen om anders te zijn. De leerlingen denken na over de keuzes van Abram en Lot. En waar staan ze zelf voor? Wat vinden zijn belangrijk?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie telt er mee...   Bijbel Oude Testament

Aan de hand van het verhaal van Abraham en Lot ontdekken de leerlingen dat tellen en vertellen woorden zijn die verwant aan elkaar zijn. Maar tellen of vertellen kan ook een wereld aan verschil uitmaken.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl