Wees maar niet bang!

Iedereen is wel eens bang! Toch?

In de Bijbel klinken vaak de woorden 'Wees niet bang'. God wil ons veiligheid bieden. Maar hoe werkt dat? Kun je dat voelen? Hoe dan?
Een les filosoferen en theologiseren uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Waar haal je de moed vandaan?

Een les over (kleine) dingen die moed geven in het leven van alledag wanneer we ons bedrriegd voelen door de omstandigheden of door mensen met een grote mond.
Uit de lessenserie 'Wees niet bang!', bij het verhaal van David en de reus Goliat.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Ik ben bij je

Bij de woorden van de profeet Jesaja: 'Wees niet bang, want ik ben bij je' verkennen de leerlingen hoe je elkaar kunt helpen als er moeilijke dingen gebeuren in het leven of wanneer je moeilijke of nieuwe dingen moet doen.
Uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Pak mijn hand maar...

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt.
Een les uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB)

Om mij heen zijn goede machten

Wat doe je tegen kwade machten? We hebben voorbeelden nodig, zoals Dietrich Bonhoeffer die zich verzette tegen de nazi's en Hitler. Of de apostel Johannes die zich in de Bijbelse tijd verzet tegen de Romeinse keizer en op Patmos dromen kreeg over een nieuwe wereld. Doe mee en geloof dat uiteindelijke de goede machten winnen!
Een les uit de lessenserie 'Wees niet bang!'

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Bang voor de wolf?

De legende van Franciscus en de wolf vertelt dat Franciscus met een wolf spreekt en ontdekt waarom dit dier mensen bedreigt en bang maakt.
Les uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB)

Wees maar niet bang! [lessenserie]

In de lessen van deze serie krijgen leerlingen de gelegenheid hun eigen ervaringen met griezelen en bang zijn te onderzoeken en te verkennen. Ze worden uitgenodigd elkaar te helpen om niet bang te zijn. Tegelijk maken ze - voor het eerst of opnieuw - kennis met verhalen uit Bijbel en christelijke traditie.
In deze verhalen worden mensen bemoedigd en opgeroepen om niet bang te zijn. Ze worden uitgenodigd om moed en vertrouwen te krijgen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl