2016-1 Verhalen van Jezus

Jezus houdt een toespraak

Over de toespraak die Jezus op de berg uitspreekt. Hij spreekt de mensen moed in en richt zich tot hen die dat het meeste nodig hebben. Zij zullen gelukkig worden. Wat betekent geluk? Voor jezelf, voor de ander(en)?

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Het huis van je leven

Waar bouw jij een huis als je er zelf ergens één mocht plaatsen? Op het zand of op een rots? Denk na voor je iets doet, is de boodschap van deze les.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Ieder mens is uniek

In deze les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over hun sterke en zwakke kanten en het verschil tussen leerlingen. Centraal staat de gelijkenis van de verloren zoon.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Het zaad valt in goede aarde

Als een zaadje in goede aarde valt, zal het ontkiemen en uitgroeien tot een mooie bloem of plant. Vanuit de gelijkenis van het zaad wordt er met de leerlingen gesproken over groeien. Wat heeft een plant nodig om te groeien? Wat hebben mensen nodig om te groeien?

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Wijze en dwaze bruidsmeisjes

Een les over klaar staan en verwachten, waarin de leerlingen zich inleven in de bruidsmeisjes, het verhaal uitspelen en samen olielampjes gaan maken.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

De Japanse steenhouwer

Wie zou je graag willen zijn en waarom? Ben je tevreden met wat je doet? De leerlingen denken na over verlangen, wat ze willen worden en wat bij hen past. Voor de onderbouw aan de hand van het verhaal 'Zijn wie je bent'; voor midden- en bovenbouw bij het verhaal van de Japanse steenhouwer.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl