2015-6 Feest van licht

Het lied van Sint Maarten

Sint Maarten is een feest dat nog steeds in bepaalde delen van Nederland wordt gevierd. In het verhaal van Sint Maarten komen twee belangrijke thema's naar voren: licht en delen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Het Divalifeest

Het belangrijkste hindoefeest is he Divalifeest. De leerlingen ervaren in deze les dat het licht het kwade verdrijft.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

God doet het licht aan

Rondom het kerstverhaal wordt verteld over mensen die dakloos zijn en voor wie wij als medemensen het licht aan kunnen doen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Het licht breekt door

Twee vrouwen ervaren en delen de vreugde over nieuw leven.
De leerlingen stellen zich voor hoe blij mensen kunnen zijn wanneer een nieuw leven groeit. Ze denken na over wat hen heel blij kan maken en licht kan brengen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

De getuige van het licht

In deze les maken de leerlingen kennis met het werk van een priester, met name het brengen van een reukoffer in de tempel en de betekenis er van.
En ze horen van de bijzondere geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, de latere wegbereider van de grote Koning van licht en vrede.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Licht... dat vieren we!

De betekenis van licht als bron van leven, niet alleen letterlijk maar ook symbolisch, staat centraal in deze les.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Chanoeka: het licht schijnt

In deze lessen maken de leerlingen kennis met het joodse chanoekafeest.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl