2019-1 Geloven moet je doen?!

Geloven? [spel]

Het spel 'Geloven? nodigt uit om samen na te denken over de dingen waarin je kunt geloven. Door het te spelen 'worden de leerlingen uitgenodigd om onder woorden te brengen waarom ze iets wel of niet geloven en ontdekken ze dat iedereen iets anders gelooft.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Mozes, je kan het!

Als God Mozes roept om zijn volk te gaan bevrijden, zegt Mozes nee, nee en nog eens nee! De leerlingen onderzoeken in deze les waarom Mozes/Moesa weigert en wat er voor nodig is om toch aan de slag te gaan. Mozes staat op en hij handelt, ook al vindt hij het een moeilijke opdracht.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

De wereld volgens Micha

Met je hoofd, je hart, je handen... Wat doe je als je respectvol om wilt gaan met de aarde, je medemensen en alles wat God geschapen heeft? Hecht iedereen waarde aan de woorden van de profeet Micha? Aan de hand van het verhaal 'Drommels wat een rommel' onderzoeken de leerlingen hoe denken, voelen en doen daarbij passen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Dat geloof je toch niet...?

De bedelaar is blind, hij heeft zich hele leven nog nooit kunnen zien. Dan komt Jezus langs en hij maakt de blinde man beter. Een heel bijzonder verhaal. Wie zal hem geloven?

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Houd dat vast!

Vasten? Vasten is kiezen voor wat belangrijk is, niet vergeten, je blijven herinneren, omzien naar elkaar... Houd dat vast!
In alle groepen gaan de leerlingen op zoek naar de aspecten en de waarde van vasten.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Horen, zien en... geloven?

In het opstandingsverhaal uit het Johannesevangelie ontdekt Maria Magdalena het lege graf. Ze spreekt de 'tuinman' aan. Op het moment dat ze bij haar naam genoemd wordt, gaan haar ogen open. Hierdoor verandert ze; haar zien wordt geloven en vertrouwen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Geloof en Zeker-weten

Twee vrienden komen elkaar na jaren tegen. Ze openen hun reiskoffer en tonen de inhoud. Stel dat de ene vriend Geloof heet en de andere Zeker-weten. Wat zit er dan in hun koffer?

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl