2018-3 Wie is koning?

David wordt gekozen

David, de jongste van acht zonen, is schaapherder. Hij past op de schapen van zijn vader.
Maar Samuël komt hem vertellen dat God wil dat David koning wordt.

Log in om dit item te downloaden. (OB)

Lodewijk I, koning der schapen

Aan de hand van het prentenboek 'Lodewijk I, koning der schapen' onderzoek je samen met de leerlingen het koningschap. Wanneer is iemand een goede koning?

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB)

Wie is hier nou eigenlijk koning?

Een goede koning, wanneer ben je dat? aan de hand van voorbeelden en opdrachten onderzoeken de leerlingen wat goed leiderschap inhoudt.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Wat zoek je?

Waarom zou het volk van Israël een koning willen? Samen met de leerlingen onderzoek je dit verlangen. Aan de hand van het verhaal van Samuël en Saul en verwerkingsopdrachten denken de leerlingen na over hoe verlangen verblindend kan werken.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Een koninklijk leven... voor even

De verhalen over koning Saul zijn een spiegel voor de mens over heersen en dienen. Verhalen die ons laten nadenken over wat goed koningschap eigenlijk is; in verleden, heden en toekomst.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Een onverwachte koning

Een les over de onverwachte keus voor een nieuwe koning. Waarom wordt juist David gekozen? Waarom en hoe kan een herder koning worden?

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Dat is koninklijk!

Koning Salomo neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is koninklijk!

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

Een koningin op bezoek

De koningin van Seba komt op bezoek bij koning Salomo om zijn wijsheid op de proef te stellen. En kennelijk ook om iets over zijn God te horen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

De jaloerse koning

Een jaloerse koning die een grotere paleistuin wil en een slechte koningin die het probleem oplost. Een les over koning Achab en de wijngaard van Nabot; een les waarin emoties tot uitdrukking komen.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

De laatste koning

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl