2017-4 Een visioen om van te dromen

De toekomst is al begonnen!

Het Bijbelboek Openbaring staat bekend als moeilijk en ontoegankelijk, maar wie zich er in verdiept ontdekt verrassende inzichten en vergezichten.
Eerste les van de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Een verborgen boodschap

Het verhaal van Johannes op Patmos; een visioen in 'apocalyptische geheimtaal' met een verborgen boodschap... Wat wil hij ons vertellen?
Tweede les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Als een koning

Over het verhaal waarin Johannes een blik in de hemel wordt gegund en waar woorden tekortschieten om te beschrijven wat hij heeft gezien, wat hij heeft ervaren... Hoe zou jij God beschrijven?
Derde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen' (over de Openbaring van Johannes).

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

De lofzang aan het lam

In het verhaal uit Openbaring 5 - over een lam met zeven horens, zeven ogen en zeven geesten - wordt met symboliek de fantasie van de leerlingen geprikkeld.
Vierde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Het kwaad

Een les over de strijd tussen goed en kwaad bij het Bijbelverhaal uit Openbaring 12.
Vijfde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Het einde van het kwaad

God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Maar voor het zover is, moet eerst het kwaad worden vernietigd en een oordeel worden geveld over de mensen.
Zesde les in een serie over de Openbaring van Johannes.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Johannes ziet 'de heilige stad', het nieuwe Jeruzalem, waar God komt wonen bij de mensen en verdriet, pijn en door niet meer zijn.
Zevende en laatste les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl