2013-2-Bidden is als ademhalen

Bidden is als ademhalen

‘Wat is bidden?’ en ‘Hoe bidden mensen?’ zijn de vragen, die in deze les centraal staan. Om deze vraag te beantwoorden vormen de leerlingen en de leerkracht als het ware samen een onderzoeksgroep. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van principes van theologiseren met kinderen.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

God help mij

Leerlingen leren dat psalmen in de Bijbel een geheel eigen genre vormen. Ze leren dat het poëzie is, het zijn gedichten die in de joodse traditie gezongen worden. De leerlingen formuleren op hun eigen manier hun gedachten bij deze plaat en psalm.

Log in om dit item te downloaden. (BB)

Het Onze Vader

Leerlingen beseffen dat bidden niet vanzelf gaat eb dat jet het kunt/moet leren. Ze nemen kennis van het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft, het Onze Vader.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB/BB)

De Farizeeër en de tollenaar

In deze les staat de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar centraal.
De leerlingen ontdekken dat aan bidden op vele manieren vorm gegeven kan worden, o.a. in woorden en zingen. Ze ontdekken waar het bij bidden werkelijk om gaat en kunnen daarvan iets verwoorden.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Als muren kunnen spreken...

Leerlingen beseffen dat mensen zich kunnen uiten door (anoniem) teksten of symbolen op muren te zetten en bedenken wat ze zelf op een muur zouden schrijven/tekenen.
Zeontdekken dat de Klaagmuur een plaats is waar gelovigen zich dicht bij hun God voelen en daarom vrij met God kunnen praten.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Bidden als Mozes en Moesa

De leerlingen ontdekken dat er in het christendom en de islam op verschillende manieren gebeden wordt, maar dat er ook overeenkomsten in het bidden zijn.

Log in om dit item te downloaden. (OB/MB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl