2013-1-Riten moeten er zijn

Zo zijn onze manieren

Themales waarin de leerlingen ontdekken dat gewoonten belangrijk zijn en verbindend. Ze zien ook dat er heel veel rituelen dicht bij huis zijn en worden zich bewust dat er onderscheid te maken is tussen een louter uiterlijke handeling en ritueel.

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

De 12-jarige Jezus in de tempel

De leerlingen maken kennis met een belangrijk ritueel uit de Joodse traditie die het eind van de kindertijd markeert. Ze ontdekken dat in verschillende culturen en godsdiensten de overgang van kind naar volwassene gemarkeerd wordt door een ritueel. Ook in hun eigen leven vinden rituelen plaats; dit zijn vaak feestelijke gebeurtenissen om naar uit te kijken.

Log in om dit item te downloaden. (BB)

De doop van Jezus

Een les over de doop van Jezus en hoe dit een vervolg heeft gekregen binnen het christendom.
De leerlingen maken kennis met dit ritueel en alles wat daarbij hoort/kan horen. Ze ervaren iets van de betekenis van dopen, in de zin van nieuw begin, in een gemeenschap opgenomen worden (erbij horen).

Log in om dit item te downloaden. (MB/BB)

Maria zalft Jezus

De leerlingen leren de symbolische betekenis van de zalving van Jezus door Maria. Ze leren nadenken over waar je alles voor over hebt en de betekenis van het woord eerbied.

Log in om dit item te downloaden. (BB)

Rondom een maaltijd

Twee lessen over de maaltijd. In de eerste les ligt het accent op het schilderij. De leerlingen leven zich in, in een van de personen die afgebeeld staat op het schilderij en ontdekken dat schilderkunst emoties kan oproepen.
Vervolgens luisteren ze naar het Bijbelverhaal over het laatste avondmaal en weten dat dit verhaal en het delen van brood en wijn nog steeds wordt gedaan ter nagedachtenis aan Jezus.
In de tweede les bereiden de leerlingen dan samen een maaltijd voor en beseffen dat ieder stukje voorbereiding belangrijk is.

Log in om dit item te downloaden. (BB)

Geboorterituelen

Een les waarin de leerlingen ontdekken dat er verschillende manieren zijn om een geboorte te vieren, maar dat er ook overeenkomsten in het vieren zijn.

Log in om dit item te downloaden. (OB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl