Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: schepping

De boom van goed en kwaad   Bijbel Oude Testament

Kinderen ontdekken dat bomen en bossen voor de mens van wezenlijk belang zijn. Ze leren ook dat we verantwoordelijk zijn voor hoe we met de schepping omgaan.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De eerste zonsopgang   Verhalen

Een scheppingsverhaal van de Aboriginals over de eerste zonsopgang.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De laatste boom   Thema's

Een les over verantwoordelijkheid voor de natuur/schepping.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De man in de wolken   Heiligen

Lesbrief bij het prentenboek 'De man in de wolken' van Koos Meinderts en Annette Fienig.Het prentenboek gaat over een man die in de wolken woont, zijn geluk met mensen uit het dal deelt en tot de ontdekking komt dat schoonheid niet in geld is uit te drukken. De lesbrief is samengesteld door het Onderwijsbureau Meppel.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De schepping in zeven dagen   Bijbel Oude Testament

Ooit was er een heel zeldzaam begin, het begin van alles... Een les waarin stilgestaan wordt bij de schepping van de aarde.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De schepping van de mens   Bijbel Oude Testament

Over de schepping van de mens en de verbondenheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De wereld volgens Micha   Bijbel Oude Testament

Met je hoofd, je hart, je handen... Wat doe je als je respectvol om wilt gaan met de aarde, je medemensen en alles wat God geschapen heeft? Hecht iedereen waarde aan de woorden van de profeet Micha? Aan de hand van het verhaal 'Drommels wat een rommel' onderzoeken de leerlingen hoe denken, voelen en doen daarbij passen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een godin wordt een rivier   Verhalen

In de mythologie van de hindoes wordt de Ganges, oorspronkelijk een gewone rivier, als een godin beschouwd. Dit verhaal vertelt hoe de godin Ganga veranderde in de rivier de Ganges. Dat heeft ze gedaan om de mensen de kans te geven zich te reinigen van hun slechte daden. Zo is de belangrijkste rivier van India, de Ganges, eigenlijk de godin Ganga.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een tuin om van te dromen   Bijbel Oude Testament

Eerste les van een drieluik waarin de leerlingen van de onderbouw via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera kennismaken met verhalen uit Genesis en Openbaring.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Gods handtekening   Bijbel Oude Testament

Een les bij Psalm 8: een prachtig lied over de schepping.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het geheim van de wereld   Bijbel Oude Testament

De leerlingen ontdekken het perspectief van het scheppingsverhaal als bevrijdingsverhaal, geschreven in een periode van ballingschap, en het ontstaan en de betekenis van verhalen door mondelinge overlevering.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het Zonnelied   Heiligen

Een les over verwonderwing over de schepping aan de hand van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Schepping in verschillende culturen   Thema's

De leerlingen ontdekken dat elk volk, elke cultuur, zijn eigen scheppingsverhaal kent. In de les maken ze kennis met een aantal van deze verhalen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Verdriet en nieuwe belofte   Bijbel Oude Testament

Het zich houden aan afspraken staat in deze tweede les van een drieluik centraal. Vera heeft een afspraak met haar vader, maar houdt zich er niet aan. Adam en Eva laten zich verleiden om zich niet aan Gods regel te houden.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl