Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: lef

Aisja: een dapper meisje   Thema's

Les rond het prentenboek Aisja, een Oosters sprookjesachtig verhaal over een dapper meisje dat een verwaande sultan een spiegel voorhoudt.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Aletta Jacobs: een moedige vrouw   Thema's

De leerlingen maken kennis met Aletta Jacobs, een moedige vrouw die voor veel veranderingen zorgde. Eén moedig mens kan veel veranderen…

Log in om dit item te downloaden (BB)

Aung San Suu Kyi - een moedige vrouw   Thema's

De leerlingen bezinnen zich op de begrippen: vrijheid, zelfopoffering, inspiratie, onderdrukking, spijt en hoop. Woorden die te maken hebben met het leven van Aung San Suu Kyi.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Dora: een moedige vrouw   Thema's

In bijbelse tijden hadden vrouwen niet zoveel rechten, maar dat kan veranderen.Een les over het verhaal van een moedige vrouw in de bergen van Zuid Amerika, als spiegelverhaal bij de moed van de dochters van Selofchad (Numeri).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een held of niet...?   Thema's

De mier en de eekhoorn wandelen door het bos en stuiten op een muur dwars over het pad. Dit verhaal van Toon Tellegen staat centraal in deze les, waarin de leerlingen leren dat je verschillend kunt reageren op moeilijkheden of hindernissen. En wanneer ben je dan een held?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een ontmoeting met Petrus   Bijbel Nieuwe Testament

De leerlingen maken kennis met Petrus en onderzoeken - via biblioloog - wat hem moed geeft.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een vis die Jona redt!   Bijbel Oude Testament

Een les over het verhaal van Jona in de vis, met als spiegelverhaal het prentenboek Tin Lin de Reuzenvis. De leerlingen ontdekken aan het verhaal van Jona dat je soms iets moet doen wat je liever niet wilt, maar waar je toch niet aan kunt ontkomen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het lieveheersbeestje, de ezel en de leeuw   Verhalen

Een verhaal uit het Boeddhisme over moed hebben en doorzetten. En over respect voor elkaar.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Je moet maar durven!   Thema's

Aan de hand van het verhaal 'Jamela's jurk' (een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse cultuur) ontdekken de leerlingen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren als je fantasie en lef heft. Themales bij de Kinderboekenweek 2011.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jona: 'held' tegen wil en dank   Bijbel Oude Testament

Het verhaal van Jona spreekt tot de verbeelding en leest als een spannend verhaal. Jona ontkomt niet aan de taak waarvoor hij gesteld is. Is hij nu een held of een antiheld? Aan de hand van dit verhaal leren de leerlingen inzien dat je soms dingen moet doen die op je weg komen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Kleren voor de held(in)...   Thema's

Een les over de betekenis en het belang van kleding. De leerlingen ontdekken dat niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm belangrijk is, maar ook de gedachten die er bij horen. Centraal staan het verhaal 'Merkkleding' van Imme Dros en 'De bontjas', een verhaal over Hodja.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Lef hebben...   Thema's

In deze les leren de leerlingen dat er moed voornodig is om voor een ander in te staan en dat het woord 'lev' betekent dat hart voor de zaak te hebben.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Waar sta jij voor?   Bijbel Oude Testament

Waar sta je voor en welke keuzes maak je. Dat zijn de kernvragen in deze les. Vragen die ook het verhaal van Ester oproepen. Staan voor je principes vraagt moed. Les 2 uit een serie van drie lessen over Ester.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl