Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: kinderen

Bevrijdingsdag voor kinderen   Feest- en gedenkdagen

Kinderen leren dat de Poolse pedagoog Janusz Korczak de moed bezat in de oorlog voor kinderen op te komen en hen serieus te nemen. Ze ontdekken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat zowel grote mensen als kinderen zich daarvoor moeten inzetten.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Bouwsteentjes voor de toekomst   Thema's

Zonder kinderen geen toekomst. De leerlingen worden zich bewust dat zij belangrijk zijn voor de toekomst. Zij zijn de bouwsteentjes waarmee verder gebouwd kan worden...

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

De Brammen   Verhalen

Een eigentijds verhaal over oma Judith, opa Bram en hun zoon en schoondochter Ruben en Tanja. Maar vooral een verhaal over oma Judith (GVO-docenten), opa Bram en kleinzoon Brammetje... Een verhaal over aartsvaders, maar ook zoveel meer...

Log in om dit item te downloaden (OB)

Dit maakt mijn leven de moeite waard!   Bijbel Oude Testament

De leerlingen kennen het geboorteverhaal van Isaäk. Ze weten waarom het in de tijd van de bijbel belangrijk was om kinderen te hebben. De leerlingen kunnen verwoorden en eventueel verbeelden wat voor hen belangrijk is in het leven ofwel wat voor hen het leven de moeite waard maakt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een mooi verhaal   Advent en Kerstmis

Een les over de engel die bij Maria op bezoek komt en haar vertelt dat ze de moeder van een bijzonder kind zal gaan worden. In de verwerking wordt ingegaan op (bescherm-)engelen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het jasje van Samuël   Bijbel Oude Testament

Hanna vond het heel moeilijk haar zoontje aan God terug te geven, maar ze had het nu eenmaal beloofd. Ieder jaar gaat Hanna naar de tempel en elke keer neemt ze voor Samuël een prachtig linnen jasje mee, zo lijkt hij al een beetje op een klein priestertje.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hoog bezoek   Bijbel Oude Testament

Wat blijft het toch bijzonder als er een kindje komt. Helemaal als je zo oud bent als Abraham/Ibrahim en Sara. De leerlingen horen het verhaal van de geboorte van Isaak/Ishak uit Bijbel en Koran.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kind: belofte voor de toekomst!   Thema's

De toekomst van de wereld ligt in de handen van kinderen. Elk kind draagt een belofte voor de toekomst in zich: de mogelijkheid dat de wereld beter zal worden in de nieuwe generatie.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kleinkinderen, de kroon op het leven   Bijbel Oude Testament

Deze tekst zegt alles over de relatie tussen grootuders en kleinkinderen en daagt hen uit om hiermee aan de slag te gaan: deze relatie te onderzoeken en betekenis te geven.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Mijn opa, mijn oma... niemand zo bijzonder als zij!   Bijbel Oude Testament

Over poëzie en grootouders, waarbij de Bijbeltekst Spreuken 17:6 centraal staat. De leerlingen schrijven een gedicht voor hun grootuders.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Obed, kind van de toekomst   Bijbel Oude Testament

De geboorte van Obed dient het belang van alle mensen die met hem verbonden zijn. De breuk met het verleden wordt hersteld, de familielijn wordt voortgezet. Maar wat betekent zijn geboorte voor toekomstige generaties?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Samen spelen is pas fijn!   Thema's

Leerlingen maken kennis met het warispel, een spel dat in Azie, Afrika en Zuid-Amerika gespeeld wordt. Ze ontdekken dat samen spelen fijn is en dat dat voor alle kinderen op de wereld gedt. Leerlingen ervaren bovendien dat in het spel essentiële levensthema's aan bod komen: zaaien en oogsten, gevangen zijn en vrij zijn, vooruitkomen en teruggeworpen worden, vreugde en verdriet, winnen en verliezen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Zoveel begint bij een kind   Thema's

Om kinderen nog wat extra bescherming te geven, zijn de kinderrechten uitgebreider dan de mensenrechten. Een les over de Rechten van het Kind.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl