Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: keuzen maken

De blauwe beer   Hindoeisme Boeddhisme

Boeddha vertelde jatakas, dierenfabels met daarin een moralistische boodschap. De leerlingen ontdekken de beweegredenen van de beer, de koning en de jager uit de jataka over de blauwe beer.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De laatste koning   Bijbel Oude Testament

Het verhaal van de profeet Jeremia en koning Sedekia laat ons nadenken over hoe wij tot meningen en keuzes komen. Waaien we met de comfortabelste wind mee of kiezen we toch een andere weg?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De petboot   Verhalen

Een verhaal over Benjamin, die het moeilijk vindt om te vertrouwen dat een boot van plastic flessen echt kan varen en niet zal zinken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De spin bij David en Saul   Bijbel Oude Testament

Een les rond een oude legende over David en Saul. De leerlingen denken na over hun eigen leven en ontdekken dat keuzes die ze maken afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin ze verkeren.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Doorlopen... of helpen?   Bijbel Nieuwe Testament

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel. Het confronteert ons met hoe wij denken over en omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen'. Ze eens... wie is eigenlijk jouw naaste?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een held of niet...?   Thema's

De mier en de eekhoorn wandelen door het bos en stuiten op een muur dwars over het pad. Dit verhaal van Toon Tellegen staat centraal in deze les, waarin de leerlingen leren dat je verschillend kunt reageren op moeilijkheden of hindernissen. En wanneer ben je dan een held?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Eens een tollenaar, altijd een tollenaar?   Bijbel Nieuwe Testament

Door 'dieper' te kijken en vertrouwen te geven, biedt Jezus Zacheüs een nieuwe kans; door 'echt te zien' wordt Zacheüs eindelijk 'gezien'. Hoe kijken de leerlingen eigenlijk naar anderen?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hoe rijk is de arme man?   Bijbel Nieuwe Testament

Een les voor onderbouw over de gelijkenis over de kameel en het kleine poortje. De leerlingen ontdekken de symboliek van dit verhaal, reageren er op door eigen keuzes te maken tussen voorwerpen en/of waarden die ze herkennen vanuit de directe leefomgeving en beseffen dat rijk zijn, niet alleen gaat om alles wat je hebt, maar ook te maken heeft met wie je bent.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Ik wil bij jou thuis zijn   Bijbel Nieuwe Testament

Aan de hand van het verhaal over Zacheüs proberen de leerlingen het handelen van Jezus onder de loep te nemen. Spiegelend kijken ze ook naar zichzelf en de keuzes die ze maken in de ontmoeting met de ander.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jezus en de duivel   Bijbel Nieuwe Testament

De leerlingen ontdekken dat het in het verhaal van Jezus in de woestijn gaat om waar je je door laat (ver)leiden en welke consequenties dat kan hebben. Ze leren nadenken over de verschillende betekenissen van het getal drie.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jona krijgt een tweede kans   Bijbel Oude Testament

Jona krijgt een belangrijke opdracht; hij is ongehoorzaam en dat heeft verstrekkende gevolgen. Maar... hij krijgt een tweede kans...

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jona: 'held' tegen wil en dank   Bijbel Oude Testament

Het verhaal van Jona spreekt tot de verbeelding en leest als een spannend verhaal. Jona ontkomt niet aan de taak waarvoor hij gesteld is. Is hij nu een held of een antiheld? Aan de hand van dit verhaal leren de leerlingen inzien dat je soms dingen moet doen die op je weg komen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mozes' dilemma   Bijbel Oude Testament

Mozes komt voor een dilemma te staan. Hij is nog niet overtuigd, maar Aäron, zijn broer, gaat hem helpen. 'En ik ga met je mee', zegt God.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Muur of brug?   Thema's

Het verhaal van de ezel leert dat wanneer het leven een uitdaging biedt we een manier kunnen vinden om het in ons voordeel te laten werken. De leerlingen van groep 8 staan ook voor een uitdaging: het voortgezet onderwijs. Ze denken na over uitdagingen en keuzes maken. Bouwen ze een muur met de stenen die op je geworpen worden of bouw je er een brug mee?

Log in om dit item te downloaden (BB)

Ruth gaat verhuizen   Bijbel Oude Testament

In deze les ontdekken de leerlingen dat mensen een keuze kunnen maken in hun leven waar we willen wonen. Ze leren dat daarbij verschillende elementen een rol spelen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Waar kies je voor?   Thema's

Wanneer Anniko bij een waterpomp komt, staat ze voor een dilemma. Kiest ze voor zichzelf of houdt ze rekening met anderen? Stap voor stap worden de leerlingen meegenomen in deze ethische kwestie.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Waar sta jij voor?   Bijbel Oude Testament

Waar sta je voor en welke keuzes maak je. Dat zijn de kernvragen in deze les. Vragen die ook het verhaal van Ester oproepen. Staan voor je principes vraagt moed. Les 2 uit een serie van drie lessen over Ester.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wat kies je?   Bijbel Oude Testament

Abram houdt sterk vast aan datgene waar hij voor staat, aan dat wat hij belangrijk vindt en weerstaat daarmee het verlangen om anders te zijn. De leerlingen denken na over de keuzes van Abram en Lot. En waar staan ze zelf voor? Wat vinden zijn belangrijk?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wel of niet?   Bijbel Oude Testament

Het leven zit vol dilemma’s, moeilijke keuzes. Vaak moet je tussen twee kwaden kiezen. In deze les onderzoeken we met de leerlingen dilemma’s en illustreren het dilemma met het Bijbelverhaal over Jacob en Esau.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl