Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: jezus

De 12-jarige Jezus in de tempel   Bijbel Nieuwe Testament

De leerlingen maken kennis met een belangrijk ritueel uit de Joodse traditie die het eind van de kindertijd markeert. Ze ontdekken dat in verschillende culturen en godsdiensten de overgang van kind naar volwassene gemarkeerd wordt door een ritueel. Ook in hun eigen leven vinden rituelen plaats; dit zijn vaak feestelijke gebeurtenissen om naar uit te kijken.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De doop van Jezus   Bijbel Nieuwe Testament

Een les over de doop van Jezus en hoe dit een vervolg heeft gekregen binnen het christendom. De leerlingen maken kennis met dit ritueel en alles wat daarbij hoort/kan horen. Ze ervaren iets van de betekenis van dopen, in de zin van nieuw begin, in een gemeenschap opgenomen worden (erbij horen).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De geboorte van Jezus [bingospel]   Spellen en spelen

Door middel van spel ontdekken de leerlingen dat de manier waarop wij Kerstmis vieren een mengeling is van de geboorteverhalen uit de Bijbel, traditie en folklore.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een mooi lied   Advent en Kerstmis

Engelen staan in deze les centraal, als boodschappers aan de herders in de velden van Betlehem. Hun gezang zet de stoere herders in beweging. Het verhaal wordt interactief verteld.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

God doet het licht aan   Advent en Kerstmis

Rondom het kerstverhaal wordt verteld over mensen die dakloos zijn en voor wie wij als medemensen het licht aan kunnen doen.

Log in om dit item te downloaden (OB)

God kiest voor mensen   Verhalen

Het geboorteverhaal van Jezus in de context van Gods - tegendraadse - keuzes voor mensen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het geheim van Jezus   Christendom

Hoe werd Jezus gezien in de tijd da thij leefde en wat is het geheim dat meer dan 2000 jaar later nog steeds mensen hem volgen? Deze les gaat onder andere over deze vragen en biedt leerlingen de gelegenheid ook na te denken over hoe zij zelf tegenover Jezus en zijn betekenis staan.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Ik wil bij jou thuis zijn   Bijbel Nieuwe Testament

Aan de hand van het verhaal over Zacheüs proberen de leerlingen het handelen van Jezus onder de loep te nemen. Spiegelend kijken ze ook naar zichzelf en de keuzes die ze maken in de ontmoeting met de ander.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Is Jezus anders dan je denkt?   Hemelvaart en Pinksteren

Met Jezus' dood aan het kruis lijkt het verhaal ten einde, maar niets is minder waar. Zijn levenswerk gaat door, zo ontdekken zijn leerlingen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jezus en de duivel   Bijbel Nieuwe Testament

De leerlingen ontdekken dat het in het verhaal van Jezus in de woestijn gaat om waar je je door laat (ver)leiden en welke consequenties dat kan hebben. Ze leren nadenken over de verschillende betekenissen van het getal drie.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jezus en Isa   Advent en Kerstmis

We ontmoeten Marjam, die van Djibril te horen krijgt dat ze zwanger is van een zoon omdat Allah dat wil. Ze moet hem Isa noemen. Dit verhaal uit de Koran leggen we naast het verhaal van de geboorte van Jezus uit de Bijbel.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jezus even terug op aarde   Hemelvaart en Pinksteren

In deze les leren de leerlingen ontdekken hoe Jezus leefde en naar de wereld keek en wat dat zou betekenen wanneer hij in onze tijd voor even terug zou zijn op aarde.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Jezus schiet uit zijn slof   Bijbel Nieuwe Testament

In deze les komt aan de orde wat de tempel voor Jezus betekent en waarom hij zo woedend wordt. De leerlingen denken na over de emotie woede en hoe mensen omgaan met verschillende uitingen van woede.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jullie zijn mijn handen   40-dagentijd en Pasen

De leerlingen denken na over wat het betekent handen (en voeten) te geven aan de boodschap van Jezus. En worden zich bewust van keuzes die ook zij iedere dag maken over hoe je je handen gebruikt.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Leergierig ?!   Bijbel Nieuwe Testament

De leerlingen weten dat Jezus al op jonge leeftijd graag bezig was met zaken rond het woord van God. De leerlingen kunnen vragen formuleren die betrekking hebben op de bijbel en/of geloven en ervaren hoe het is om in gesprek te zijn over de antwoorden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Levend water   Bijbel Nieuwe Testament

Aan de hand van het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw gaan de leerlingen nadenken over Jezus, over de betekenis van 'levend water' en over omgaan met elkaar, juist als je de ander niet goed kent.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Micha   Advent en Kerstmis

Een verhalend ontwerp voor een aantal lessen rond het bijbelboek Micha. Centraal staan meester Micha en zijn klas. Meester Micha droomt wonderlijke dromen over geld, over wapens die worden getransformeerd tot speeltuinen en over een kind dat in het schuurtje van de speeltuin wordt geboren.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Pak mijn hand maar...   Bijbel Nieuwe Testament

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt. Een les uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Stage lopen bij Jezus   Bijbel Nieuwe Testament

De leerlingen kennen een aantal uitspraken van Jezus en kunnen zich hierover een mening vormen. De leerlingen ervaren hoe het is om na te denken en in gesprek te zijn over woorden en daden van Jezus, terwijl ze deze spiegelen aan hun eigen woorden en daden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

The Passion: kijken naar het lijdensverhaal   40-dagentijd en Pasen

De leerlingen weten dat we met Pasen het lijden en sterven van Jezus herdenken. In deze les ontdekken ze dat de hedendaagse muziekteksten wonderwel passen bij het lijdensverhaal van Jezus. Dat het lijden en hopen van mensen in alle tijden aanwezig is. De leerlingen leven zich tevens in in het leven, denken en handelen van een ander.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Wie is hij toch? Een vredeskoning?   40-dagentijd en Pasen

'Hosanna!' juichten de mensen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Zou hij de lang verwachtte koning zijn? De koning die de mensen bevrijdt van de Romeinse soldaten? Of is hij een andere koning?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie is hij toch? Koning van de Joden?   40-dagentijd en Pasen

Voor kinderen is het opstandingsverhaal maar moeilijk te bevatten. Met behulp van kunst wordt in deze les een poging gedaan om stil te staan bij dit verhaal dat voor christenen van grote betekenis is.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl