Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Zoekwoord: islam

Bidden als Mozes en Moesa   Islam

De leerlingen ontdekken dat er in het christendom en de islam op verschillende manieren gebeden wordt, maar dat er ook overeenkomsten in het bidden zijn.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

De koran   Islam

De leerlingen leren dat de Koran ook een heilig boek is, naar de Bijbel, de Tora en andere heilige boeken van verschillende godsdiensten. Heilig betekent zoiets als apart gezet, bijzonder. Met een heilig boek ga je dan ook om met respect.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een bijzondere ontmoeting   Verhalen

Een groepje jongens en meisjes krijgt op school de opdracht in hun eigen omgeving gegevens te verzamelen over de vier grote godsdiensten. Wat wil het zeggen als je moslim bent? En welke gebruiken horen bij de islam? Om dat uit te zoeken en om elkaar beter te leren kennen, gaan zij als jonge journalisten naar de moskee.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een hemelse reis   Islam

Mohammed maakte een hemelse reis en ontmoette oude profeten en Allah. Dat verandere zijn leven. Wie ontmoeten de leerlingen op hun levensreis?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een man wil God ontmoeten   Verhalen

Een verhaal uit de islam: Waarom zijn oneerlijke mensen rijk en belangrijk? En waarom zijn andere mensen, waar niets op aan te merken valt, arm en niet belangrijk? Alleen Allah kan deze vragen beantwoorden. Daarom gaat een boer op reis, vastbesloten om Allah te ontmoeten. En zoals in veel Arabische landen leiden alle wegen naar de woestijn. Het duurt ook niet lang of de boer komt daar terecht. En uiteindelijk staat hij tegenover iemand die nog minder heeft dan hij…

Log in om dit item te downloaden (BB)

Geboorterituelen   Wereldgodsdiensten algemeen

Een les waarin de leerlingen ontdekken dat er verschillende manieren zijn om een geboorte te vieren, maar dat er ook overeenkomsten in het vieren zijn.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Het gestolen hemd   Verhalen

Een islamitisch verhaal over een goede daad van de oud Djoeneid.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het heilige boek van de islam   Islam

In deze les maken de leerlingen kennis met de Koran, het heilige boek van de islam.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het koperen blaadje   Islam

Een les rond een verhaal uit de islamitische cultuur: Het koperen blaadje. Het maakt onderdeel uit van vier verhalen, waarin verteld wordt over de levensreis van Abdallah. De leerlingen ontdekken dat in dit verhaal verschillende waarden een belangrijke rol spelen: verlangen, egoïsme, moed en doorzettingsvermogen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het Offerfeest   Islam

De leerlingen maken kennis met het offerfeest en leren de achtergronden daarvan kennen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het Suikerfeest   Islam

De leerlingen ontdekken dat er zowel in de islam als in het christendom na het vasten feest wordt gevierd, waarbij aan de armen geld of goederen wordt gegeven. In het verhaal over Selina en Anna spelen zoete koekjes en versierde schoenendozen voor arme kinderen een rol.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mohammed, de geboorte van een profeet   Islam

De leerlingen ervaren dat geboorteverhalen in godsdiensten een belangrijke rol spelen, ook in de islam. Voor de moslims heeft de geboorte van de profeet Mohammed bijzondere betekenis. De kinderen leren een aantal gebruiken en rituelen die bij de herdenking van de geboorte van Mohammed horen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Naar de moskee   Islam

Een kennismaking met de moskee, het gebedshuis van de moslims.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Om te wonen bij de mensen   Wereldgodsdiensten algemeen

De leerlingen kunnen de gebedshuizen van christendom, jodendom en islam onderscheiden. Door kennis te maken met het gebouw komen de leerlingen meer te weten over de verschillende godsdiensten.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Op zoek naar God   Islam

De leerlingen horen een Arabisch verhaal over een mens die op zoek is naar God (een bewerking van een Arabisch verhaal uit de islam).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Ramadan   Islam

In deze les ontdekken de leerlingen dat men zowel in de islam als in het christendom het vasten kent. Ze horen een verhaal over Selina en Anna en ontdekken de overeenkomsten en verschillen in het vasten bij hun godsdiensten.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Torarollen vertellen   Jodendom

De leerlingen leren de bijzondere betekenis en behandeling van de Torarollen kennen voor het jodendom en daarmee ook voor de andere religies van het boek (christendom en islam).

Log in om dit item te downloaden (BB)

Wat het snoer ons vertelt   Islam

Een les over het islamitische gebedssnoer en de 99 namen van Allah.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl