Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Verhalen

Brood voor Mirjam

Over de vermenigvuldiging van vrijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-15) met als thema: wie het brood deelt, doet leven.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Dat kan toch niet...

Bij het stratenvoetbal dreigt de straat die zelden wint opnieuw te verliezen. Maar dan roept iemand zijn neef Messi te hulp. Opeens gaat het hele team beter spelen en wordt alles anders. Waarom lukte dat niet vanaf het begin?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De blinden en de olifant

Parabel naar een bekend soefi-verhaal uit de 12e eeuw. Zes blinde mannen hebben ieder hun eigen voorstelling van een olifant.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De Brammen

Een eigentijds verhaal over oma Judith, opa Bram en hun zoon en schoondochter Ruben en Tanja. Maar vooral een verhaal over oma Judith (GVO-docenten), opa Bram en kleinzoon Brammetje... Een verhaal over aartsvaders, maar ook zoveel meer...

Log in om dit item te downloaden (OB)

De eerste zonsopgang

Een scheppingsverhaal van de Aboriginals over de eerste zonsopgang.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De gebarsten emmer

Een verhaal uit India over een nuttige, gebarsten emmer.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De leeuw en de mier

Een verhaal over een mier die het op durft te nemen tegen de sterke leeuw. De mier vraagt de leeuw een eindje op te schuiven, maar de koning der dieren wil daar geen gehoor aan geven. Maar de kleine mier kan ook sterk zijn…

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De petboot

Een verhaal over Benjamin, die het moeilijk vindt om te vertrouwen dat een boot van plastic flessen echt kan varen en niet zal zinken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een bijzondere ontmoeting

Een groepje jongens en meisjes krijgt op school de opdracht in hun eigen omgeving gegevens te verzamelen over de vier grote godsdiensten. Wat wil het zeggen als je moslim bent? En welke gebruiken horen bij de islam? Om dat uit te zoeken en om elkaar beter te leren kennen, gaan zij als jonge journalisten naar de moskee.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een godin wordt een rivier

In de mythologie van de hindoes wordt de Ganges, oorspronkelijk een gewone rivier, als een godin beschouwd. Dit verhaal vertelt hoe de godin Ganga veranderde in de rivier de Ganges. Dat heeft ze gedaan om de mensen de kans te geven zich te reinigen van hun slechte daden. Zo is de belangrijkste rivier van India, de Ganges, eigenlijk de godin Ganga.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een man wil God ontmoeten

Een verhaal uit de islam: Waarom zijn oneerlijke mensen rijk en belangrijk? En waarom zijn andere mensen, waar niets op aan te merken valt, arm en niet belangrijk? Alleen Allah kan deze vragen beantwoorden. Daarom gaat een boer op reis, vastbesloten om Allah te ontmoeten. En zoals in veel Arabische landen leiden alle wegen naar de woestijn. Het duurt ook niet lang of de boer komt daar terecht. En uiteindelijk staat hij tegenover iemand die nog minder heeft dan hij…

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een tong van goud

Een boeddhistisch verhaal over een monnik en de goden in de tempel.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een vlucht om nooit te vergeten

Religieuze joden eten voedsel dat kosjer is. Maar wat is kosjer? En wat maakt voedsel kosjer?

Log in om dit item te downloaden (BB)

Geef mij je hart

Een oud Perzisch verhaal over een man in het moeras.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

God kiest voor mensen

Het geboorteverhaal van Jezus in de context van Gods - tegendraadse - keuzes voor mensen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hel en hemel

Een verhaal over hel en hemel waar mensen met te lange lepels hun soep moeten eten.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het doosje

Bewerking van het verhaal van Gotfried Bomans over het geheim van het doosje.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het geheim

Een verhaal over groeien, maaien, dorsen, malen en brood bakken als tekens van leven; de eenheid van leven.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het gestolen hemd

Een islamitisch verhaal over een goede daad van de oud Djoeneid.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Het lieveheersbeestje, de ezel en de leeuw

Een verhaal uit het Boeddhisme over moed hebben en doorzetten. En over respect voor elkaar.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Het scheppingsverhaal van de Maya's

In het scheppingsverhaal van de Maya's speelt maïs een erg belangrijke rol.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Maria en Elisabet

Twee verhalen over Maria: Het verhaal van de onverwachte komst van de engel Gabriël bij maria, in het eenvoudige Nazaret. En het verhaal van de ontmoeting van Maria en Elisabet en de lofzang van Maria.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Natuurlijk een vlinder!

Spiegelverhaal bij het opstandingsverhaal uit Lukas over de vrouwen bij het graf. Over hun gevoelens en verwondering.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Opa bakt pannenkoeken

Als juf een verhaal heeft verteld over de eerste vaders van Israël, mogen Jochem en Mira in de poppenhoek spelen. Jochem wil opa zijn, hij gaat pannenkoeken bakken. Maar gaat alles goed?

Log in om dit item te downloaden (OB)

Ruth [verhalen]

Serie verhalen over Ruth, de Moabitische vrouw, die met Naomi mee naar Betlehem komt. God geeft het leven van beide vrouwen een keer. Ruth mag aan Zijn beloften leven geven.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Seideravond bij Samu

Verhaal over Jan die bij zijn klasgenootje Samu kennismaakt met het seideren en de Seideravond.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Vier werelden

Het scheppingsverhaal van de Hopi indianen is heel anders dan het Bijbelse scheppingsverhaal, maar lijkt ook wel een beetje op het verhaal van de zondvloed. En er zijn nog andere Bijbelverhalen in te herkennen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl