Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Spellen en spelen

Bedevaartspel

In dit bedevaartspel 'lopen' leerlingen over een spelbord naar een eindbestemming. Deze eindbestemming kan van te voren door de docent bepaald worden, eventueel gerelateerd aan een thema. Door middel van dit spel oriënteren de leerlingen zich op zichzelf, de ander en het leven. Ze ontdekken dat heroriëntatie hen dichter bij zichzelf brengt en dat een bedevaart wezenlijk anders is dan een wandeling, omdat het te maken heeft met spiritualiteit, geloof en leven. Het spel wordt gespeeld in groepjes van ca. 6 leerlingen en kan eenvoudig aangepast worden aan een thema door enkele specifieke opdrachten toe te voegen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De geboorte van Jezus [bingospel]

Door middel van spel ontdekken de leerlingen dat de manier waarop wij Kerstmis vieren een mengeling is van de geboorteverhalen uit de Bijbel, traditie en folklore.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een ezel gaat naar Bethlehem [proefpakket]

Muzikaal kerstspel voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Gerda Maria Scheidl. Het spel kan door één klas uitgevoerd worden, maar ook door de hele school. Elke groep kan dan een lied op zich nemen. Bij het kerstspel is een gevarieerd, vakoverstijgend lespakket ontwikkeld. Download een proefles met bijbehorend lied en werkbladen. In de bijlage een medley van enkele liedjes.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een jaar lang verhalen en feesten [Zweeds estafettespel]

Aan het einde van het schooljaar is het leuk om even achterom te kijken. De leerlingen herhalen op een speelse manier de onderwerpen/lessen die tijdens het schooljaar aan de orde zijn geweest.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Feestentriviant

Een bordspel met religieuze en kalenderfeesten als thema. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met feesten, die door mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden in Nederland worden gevierd.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Geen stille nacht [kerstspel]

Eenvoudig en verrassend kerstspel gebaseerd op het boekje 'Geen stille nacht' van Nicholas Allan. Het kerstverhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de herbergier. Deze wordt de hele nacht uit zijn slaap gehouden; er schijnt van alles te gebeuren in zijn stal…

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Geloven? [spel]

Het spel 'Geloven? nodigt uit om samen na te denken over de dingen waarin je kunt geloven. Door het te spelen 'worden de leerlingen uitgenodigd om onder woorden te brengen waarom ze iets wel of niet geloven en ontdekken ze dat iedereen iets anders gelooft.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kwartetspel wereldgodsdiensten

Lessuggestie voor het maken van een kwartetspel wereldgodsdiensten, door leerkrachten en/of door leerlingen in de bovenbouw.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Later zul jij koning zijn [kerstspel]

Kerstspel met suggesties voor een viering. Geïnspireerd door het verhaal 'Koning Ivar' (Henk Kuindersma, De kerstnacht van Jande: en andere kerstverhalen). Het thema van het spel is 'koningschap'.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Levenskaart Ruth [bordspel]

Een bordspel met gesprekskaarten over het leven van een boeiende persoonlijkheid, in dit voorbeeld Ruth. Levenskaart brengt de biografie van een persoon in beeld en nodigt de leerlingen uit stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit dit levensverhaal.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Met Jozef op reis

Ganzenbordspel bij de verhalen van Jozef.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Naar de kerk [memory]

Een creatieve en speelse manier om te verkennen wat er te zien is in een (protestants) kerkgebouw.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Veertigdagenspel

De leerlingen maken de tocht door de woestijn aan de hand van een spel dat in de tijd voor Pasen gespeeld kan worden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wat bezielt je !?! [Pinksterspel]

Een spel waarbij de leerlingen zich afvragen wat hen drijft, inspireert en enthousiast maakt. Spelenderwijs gaan ze om met begrippen en symbolen die samenhangen met Hemelvaart en Pinksteren.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Win de kaart!

Spel voor de laatste GVO-lessen van het schooljaar. Wat in de lessen aan de orde is geweest, komt op een speelse manier nog een keer terug. Verschenen ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van IKOS.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl