Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Thema's

't Zijn de kleine dingen die het doen

Zie jij ze: al die kleine dingetjes waar je zo aan voorbij loopt? Ze zijn de moeite waard om te bekijken en te delen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

't Zijn de kleine dingen die het doen

Wat is mooi, wat maakt een mens echt gelukkig? Is dat geld en zijn dat dure dingen, of is dat liefde voor de ander en de wereld om je heen?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

(Vredes)symbolen

De leerlingen denken na over de betekenis van (vredes)symbolen en van symbolische handelingen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Aisja: een dapper meisje

Les rond het prentenboek Aisja, een Oosters sprookjesachtig verhaal over een dapper meisje dat een verwaande sultan een spiegel voorhoudt.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Aletta Jacobs: een moedige vrouw

De leerlingen maken kennis met Aletta Jacobs, een moedige vrouw die voor veel veranderingen zorgde. Eén moedig mens kan veel veranderen…

Log in om dit item te downloaden (BB)

Aung San Suu Kyi - een moedige vrouw

De leerlingen bezinnen zich op de begrippen: vrijheid, zelfopoffering, inspiratie, onderdrukking, spijt en hoop. Woorden die te maken hebben met het leven van Aung San Suu Kyi.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Beginnen is... je welkom voelen!

Je welkom voelen: wat is daar voor nodig? En hoe kun jij er voor zorgen dat een ander zich welkom voelt. Een les over een prachtige begin van het nieuwe schooljaar.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Bij wie hoor ik?

De leerlingen ontdekken dat niet ieder kind bij zijn eigen ouders woont. Ze maken kennis met het begrip adoptie.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Bouwsteentjes voor de toekomst

Zonder kinderen geen toekomst. De leerlingen worden zich bewust dat zij belangrijk zijn voor de toekomst. Zij zijn de bouwsteentjes waarmee verder gebouwd kan worden...

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Brood

Themales over de aspecten en symboolwaarde van brood: symbool van leven, van gemeenschap vieren en vertrapt brood als symbool van de verwording en de dood.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Brood... broodnodig!

Een les over zowel de praktische als de symbolische betekenissen van brood.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Dag van de rechten van het kind (lesbrief)

Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is 20 november de dag waarop gevierd wordt dat we ook kinderrechten hebben. Ter gelegenheid van deze dag is er een lesbrief ontwikkeld voor de groepen 6 tot en met 8.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Dans van het leven

De leerlingen ervaren door middel van dans hoe het leven zich telkens weer vernieuwt. Ze ontdekken de verbinding die er is tussen godsdienst en dansen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De (levens)boom

De leerlingen ontdekken dat achter schijnbaar dode dingen een levende werkelijkheid schuilgaat. Leven betekent daarbij verandering, groei(-mogelijkheden). Bovendien gaat het hierbij om een relatie, waarbij echte vriendschap bestaat uit onbaatzuchtige liefde.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De arme sloeber en de rijke mannen

'Er bij horen' is niet altijd vanzelfsprekend. We oordelen en veroordelen en sluiten mensen buiten. Maar wat zegt dit eigenlijk over onszelf? Een les rond een verhaal uit de overleveringen uit het leven van de profeet Mohammed.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De bloeiende appelboom

Bij dit schilderij van Mondriaan wordt het verhaal van Zachëus verteld. Wat willen de leerlingen delen en wat willen ze liever geheim houden?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De deur

De leerlingen denken na over hoe het voelt om ruzie te hebben en hoe het is om iets weer goed te maken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De grijze boom

Een les over de boom van goed en kwaad en het schilderij 'De grijze boom' van Piet Mondriaan. De leerlingen ontdekken hoe deze twee kanten van het leven met elkaar te maken hebben.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De Japanse steenhouwer

Wie zou je graag willen zijn en waarom? Ben je tevreden met wat je doet? De leerlingen denken na over verlangen, wat ze willen worden en wat bij hen past. Voor de onderbouw aan de hand van het verhaal 'Zijn wie je bent'; voor midden- en bovenbouw bij het verhaal van de Japanse steenhouwer.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De kleur van God

In een wereld vol kleur gaan we op zoek naar de kleur van God. In een sfeer van bezinning en verwondering proberen we eigen gevoelens en gedachten over God aan kleuren te koppelen of uit te drukken in een creatieve opdracht.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De kleur van God [lessenserie]

Serie van 3 lessen waarin de leerlingen van groep 3 stil staan bij het onderwerp 'kleur'. Ze filosferen over de kleuren om hen heen, ontdekken dat kleuren bepaalde gevoelens kunnen oproepen en koppelen kleur aan gevoel en aan een Godsbeeld. Dit wordt in de laatste les verbeeld in een schilderij.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

De klokken luiden

De leerlingen laten een symbolisch sprookje op hen inwerken door midden van verschillende verwerkingsopdrachten. Deze les sluit aan op de meervoudige intelligenties.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De kunst van het feest

Een les over feesten die de leerlingen in hun eigen leefwereld tegenkomen, de betekenis ervan, en de rituelen en symbolen die er bij horen. Op een creatieve manier geven de leerlingen vervolgens uitdrukking aan hun ervaring met feest.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De laatste boom

Een les over verantwoordelijkheid voor de natuur/schepping.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De mars van de vissers

De leerlingen horen dat geweldloos verzet een mogelijkheid is om scheefgegroeide verhoudingen recht te zetten zonder oorlog en geweld.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De mooiste vis van de zee sluit vrede

De leerlingen begrijpen dat een ruzie zomaar, om niks kan beginnen, maar dat je het gelukkig ook weer goed kunt maken met elkaar.

Log in om dit item te downloaden (OB)

De parabel van de blokfluit

Leerlingen ontdekken dat een op het oog slechte gebeurtenis een goede afloop kan hebben. De tak wordt afgesneden, maar begint een nieuw leven als fluit.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De rode boom

De leerlingen maken kennis met de schilder Piet Mondriaan aan de hand van zijn schilderij 'De rode boom'. Daarbij horen ze het verhaal 'De perzikboom'en maken van drie verschillende bomen een eigen fantasieboom.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De zondebok... Wie mag er bij horen?

Leerlingen ontdekken en ervaren dat iedereen er graag bij wil horen en dat het niet vanzelfsprekend is. Ze leren kijken naar hun eigen gedrag ten opzichte van andere kinderen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Doorgeven: heb je het al gehoord...?

Leerlingen ontdekken de waarde van het doorgeven van belangrijke aspecten van het menselijk bestaan.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Dora: een moedige vrouw

In bijbelse tijden hadden vrouwen niet zoveel rechten, maar dat kan veranderen.Een les over het verhaal van een moedige vrouw in de bergen van Zuid Amerika, als spiegelverhaal bij de moed van de dochters van Selofchad (Numeri).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een blij ei!

Een les aan de hand van een prentenboek over een egel en zijn ei: over het wonder van nieuw leven en de kracht van (blijven) geloven in je dromen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Een brug naar elkaar

De leerlingen denken - aan de hand van een verhaal over de Meervlieters en de Lagerwaarders - na over ruzie, oorlog en vrede.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een geheim waar je groot van wordt

Aan de hand van een prentenboek met een oosterse sfeer verkennen de leerlingen het geheim van lichamelijke en geestelijke groei.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Een held of niet...?

De mier en de eekhoorn wandelen door het bos en stuiten op een muur dwars over het pad. Dit verhaal van Toon Tellegen staat centraal in deze les, waarin de leerlingen leren dat je verschillend kunt reageren op moeilijkheden of hindernissen. En wanneer ben je dan een held?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een mooi voornemen

Goede voornemens, wat zijn dat eigenlijk? Waarom hebben we ze? Bedenk je ze alleen voor jezelf of help je er ook een ander mee?

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een toverpotlood voor Malala

Malala Yousafzai wenst een toverpotlood waarmee ze de wereld kan veranderen. Tot ze ontdekt dat zij het zelf is die het verschil kan maken...

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Geef vrede een kans

Leerlingen leren inzien dat vrede niet vanzelfsprekend is en dat we er iets voor moeten doen. De vrede moet een kans krijgen!

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Gelijke kansen?

De leerlingen worden zich bewust van het feit dat niet iedereen dezelfde kansen heeft in het leven, hoe dat komt en wat we daaraan zouden kunnen doen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Gewenst of niet gewenst (Wereldvluchtelingendag)

Lesbrief bij Wereldvluchtelingendag 20 juni 2012. Aan de hand van verhalen en belevenissen van vluchtelingen ontdekken leerlingen hoe het is om vluchteling te zijn. Deze lessuggesties voor groep 4 t/m 8 spelen op een positieve manier in op de aanwezigheid van vluchtelingen in de wereld.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Goedemorgen... wereld

Een les over verwondering en verbazing over deze wereld, een wereld waarin veel te ontdekken valt. Leerlingen leren met een nieuwe blik naar de op het oog alledaagse werkelijkheid kijken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Heb je het al gehoord?

Centraal in deze les staat hoe nieuws de wereld beheerst en nieuws wordt doorgegeven... Ook het goede nieuws!

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het geheim van anders zijn in de oorlog

Aan de hand van een gedeelte uit het boeke 'Oorlogsgeheimen' ontdekken bovenbouwleerlingen dat niet alles is wat het lijkt. De leerlingen van de middenbouw zien het het prentenboek 'De vijand' dat de vijand een vriend kan worden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het geheim van de schat

Wie is er niet op zoek naar het geheim van geluk? Maar waar is die schat te vinden...

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het liefst wil ik een wonder

Een filosofieles over wonderen, waarin de leerlingen vanuit een open, nieuwsgierige houding zich verwonderen over zichzelf en de wereld om zich heen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het vrouwtje van Stavoren

De leerlingen ontdekken dat (volks)verhalen – sterke verhalen - verteld worden, niet alleen omdat ze mooi zijn, maar ook omdat ze iets vertellen over de aard van mensen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hoe kun je de lucht bezitten?

De leerlingen zien hoe met name de Indianen omgaan met de scheppingselementen, aarde en lucht, en ontdekken waarom de Indianen er zo over denken.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Iedereen is wel eens bang! Toch?

In de Bijbel klinken vaak de woorden 'Wees niet bang'. God wil ons veiligheid bieden. Maar hoe werkt dat? Kun je dat voelen? Hoe dan? Een les filosoferen en theologiseren uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Ik ben Pomme

Lessuggesties bij gelijknamig prentenboek over de zoektocht van twee mensen naar een thuis en naar de acceptatie van hun omgeving.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Ikke, ikke, ikke...

In deze themales ontdekken leerlingen dat samenwerken belangrijk is en dat er dingen fout kunnen gaan als je niet samenwerkt.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Je moet maar durven!

Aan de hand van het verhaal 'Jamela's jurk' (een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse cultuur) ontdekken de leerlingen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren als je fantasie en lef heft. Themales bij de Kinderboekenweek 2011.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kind: belofte voor de toekomst!

De toekomst van de wereld ligt in de handen van kinderen. Elk kind draagt een belofte voor de toekomst in zich: de mogelijkheid dat de wereld beter zal worden in de nieuwe generatie.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kinderen van de Jangtse

Aan de hand van het verhaal (prentenboek) Kinderen van de Jangtse worden de leerlingen zich bewust van het levensbedreigende aspect van water.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Kleren voor de held(in)...

Een les over de betekenis en het belang van kleding. De leerlingen ontdekken dat niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm belangrijk is, maar ook de gedachten die er bij horen. Centraal staan het verhaal 'Merkkleding' van Imme Dros en 'De bontjas', een verhaal over Hodja.

Log in om dit item te downloaden (BB)

La Sagrada Familia

De leerlingen maken kennis met Gaudí en zijn bekendste werk La Sagrada Familia. In de verwerking worden hun eigen vermogens tot samenwerken en overleggen getest. De kinderen blikken vervolgens terug op hun manier van samenwerken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Lef hebben...

In deze les leren de leerlingen dat er moed voornodig is om voor een ander in te staan en dat het woord 'lev' betekent dat hart voor de zaak te hebben.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Licht... dat vieren we!

De betekenis van licht als bron van leven, niet alleen letterlijk maar ook symbolisch, staat centraal in deze les.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Lodewijk I, koning der schapen

Aan de hand van het prentenboek 'Lodewijk I, koning der schapen' onderzoek je samen met de leerlingen het koningschap. Wanneer is iemand een goede koning?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Luisteren met grote oren

Luisteren naar wat je niet hoort en vragen stellen over wat je wel hoort. Dat is wat de leerlingen gaan doen aan de hand van een verhaal van Toon Tellegen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Met muziek en dans een boodschap overbrengen

Leerlingen ontdekken waarom muziek belangrijk is in Senegal, vooral voor de straatkinderen van Dakar en de visserskinderen aan de kust. Door dans en muziek krijgen ze zelfvertrouwen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Mijn eigen verhaal

Leerlingen ervaren dat hun levensgeschiedenis te maken heeft met hun (voor)ouders, maar dat ze zelf ook invloed hebben op het vervolg van hun levensverhaal.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mijn kauwgomballenvriend

De leerlingen ontdekken aan de hand van een verhaal hoe oneerlijk het verdeeld is in de wereld. Onderwijs is belangrijk om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Mijn oma is niet meer hetzelfde

De leerlingen maken kennis met een oma, die 'anders' is. Ze lijdt aan dementie en woont in een zorgcentrum.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Mijn pijl bleef in de Kankantri

Leerlingen maken kennis met een oud Surinaams verhaal, waarin ze ontdekken dat op weg gaan betekent geven en nemen. Je geeft iets weg en je krijgt er iets voor terug. In de ontmoeting betekent Jakóno iets voor zijn medemensen en al deze ervaringen brengen hem vriendschap, geluk en voorspoed.

Log in om dit item te downloaden (MB)

Muur of brug?

Het verhaal van de ezel leert dat wanneer het leven een uitdaging biedt we een manier kunnen vinden om het in ons voordeel te laten werken. De leerlingen van groep 8 staan ook voor een uitdaging: het voortgezet onderwijs. Ze denken na over uitdagingen en keuzes maken. Bouwen ze een muur met de stenen die op je geworpen worden of bouw je er een brug mee?

Log in om dit item te downloaden (BB)

Neem de tijd!

Wat is tijd eigenlijk? Een les over de betekenis van tijd, de tijd van toen en de tijd van nu.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Niet alleen... maar samen

Leerlingen ontdekken de waarde van samenwerken, dat je samen meer kunt dan alleen.In de Bijbel wordt het verhaal verteld van de gemeente alslichaam, waarin de delen niet zonder elkaar kunnen (1 Korintiërs 12).

Log in om dit item te downloaden (BB)

No worries... popmuziek in de klas

De leerlingen leren de betekenis van teksten van moderne populaire muziek te onderzoeken. Ze proberen de thema's van deze popsongs te benoemen en verbinden met eigen verhalen en bijbelverhalen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Om mij heen zijn goede machten

Wat doe je tegen kwade machten? We hebben voorbeelden nodig, zoals Dietrich Bonhoeffer die zich verzette tegen de nazi's en Hitler. Of de apostel Johannes die zich in de Bijbelse tijd verzet tegen de Romeinse keizer en op Patmos dromen kreeg over een nieuwe wereld. Doe mee en geloof dat uiteindelijke de goede machten winnen! Een les uit de lessenserie 'Wees niet bang!'

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Ontmoeting en nieuw begin

Wie iemand ontmoet op zijn reis of vakantie en onderweg is, slaat nieuwe wegen in. Leerlingen denken na over de betekenis van ontmoeten.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Op verhaal komen

Een les waarin de leerlingen ontdekken en ervaren hoe verhalen voor mensen van betekenis kunnen zijn. Verhalen verbinden mensen van hier en nu met het verleden en de toekomst. Leerlingen merken daarbij ook op dat ze hierbij hun eigen verhaal kunnen inbrengen en vertellen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Op vleugels van de ziel

Leerlingen ervaren dat positieve, gerichte aandacht voor een ander, de ander tot steun kan zijn. Dit doen ze door middel van een kraanvogel te vouwen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Powerspray voor meiden!

Ontwikkel als een echte apotheker een nieuw soort powerspray! Op een speelse manier wordt nagedacht over moed, kracht en andere talenten van vrouwen. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich daarnaast in sterke vrouwen uit de geschiedenis.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Robin en God [verhalend ontwerp]

Een verhalend ontwerp rondom het boek ''Robin en God' waarin Robin zoekt naar een antwoord op de vraag 'Wie is God?

Log in om dit item te downloaden (MB)

Rond de tafel

De leerlingen ontdekken dat een maaltijd meer is dan alleen voedsel tot ons nemen, meer dan samen eten en drinken. Het is ook ontmoeting en geeft uitdrukking aan het leven delen met anderen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Samen spelen is pas fijn!

Leerlingen maken kennis met het warispel, een spel dat in Azie, Afrika en Zuid-Amerika gespeeld wordt. Ze ontdekken dat samen spelen fijn is en dat dat voor alle kinderen op de wereld gedt. Leerlingen ervaren bovendien dat in het spel essentiële levensthema's aan bod komen: zaaien en oogsten, gevangen zijn en vrij zijn, vooruitkomen en teruggeworpen worden, vreugde en verdriet, winnen en verliezen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Schepping in verschillende culturen

De leerlingen ontdekken dat elk volk, elke cultuur, zijn eigen scheppingsverhaal kent. In de les maken ze kennis met een aantal van deze verhalen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Veelkleurige gedachten over God

Om over God of het goddelijke te kunnen praten, wordt vaak gebruik gemaakt van metaforen en vergelijkingen. Leerlingen verkennen en ontdekken in deze les dat ze gebruik kunnen maken van beeldtaal om gedachten en gevoelens te vormen en uit te drukken.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Verhalen

De leerlingen ontdekken hoe mensen overal ter wereld het belangrijk vinden dat verhalen doorgegeven worden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Vluchteling... hoe zou dat zijn?

De leerlingen leven zich in in het leven van een vluchteling.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Vrede stichten

De leerlingen onderzoeken en verkennen met elkaar wat de zin 'Gelukkig zijn de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden' kan betekenen en leren dat vrede stichten een werkwoord is.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Vrijheid

De leerlingen begrijpen dat vrijheid een voorwaarde is om in vrede te leven, maar dat de vrijheid van ieder persoon beperkt wordt op het moment dat de vrijheid van een ander in het geding komt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Waar is de schat te vinden?

Wie verre reizen doet… kan veel verhalen! Een bekend gezegde met een mooie dubbele betekenis in het woord verhalen. In deze les ontdekken en ervaren de leerlingen dat wat men ver zoekt meestal dichtbij te vinden is.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Waar kies je voor?

Wanneer Anniko bij een waterpomp komt, staat ze voor een dilemma. Kiest ze voor zichzelf of houdt ze rekening met anderen? Stap voor stap worden de leerlingen meegenomen in deze ethische kwestie.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wapen je met vrede

Een les voor de vredesweek, waarin de leerlingen ontdekken en leren dat er alternatieven zijn voor het gebruik van geweld.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wat heb jij te delen?

Een les aan de hand van het prentenboek 'De mooiste vis van de zee'. Over vreinden en de kracht van het delen van jouw mooiste eigenschappen met anderen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Wat is heilig?

Een verkenning van de verschillende betekenissen van het woord heilig.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Water en een vriend in de woestijn.

Een les over beleving en bewustwording van water als levensbehoefte.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Welke kleur voel jij?

Bij bepaalde voorwerpen horen vaste kleuren. Of niet? De leerlingen denken na over de koppeling van kleur en gevoel. Het boek 'De krijtjes staken' is daarbij een handig hulpmiddel.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie hoort er bij?

Er zijn verschillende soorten van vriendschappen. Leerlingen denken hier over na en vullen hun schatkist met woorden en tekeningen over vriendschap. Kan God een vriend zijn?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wie is hier nou eigenlijk koning?

Een goede koning, wanneer ben je dat? aan de hand van voorbeelden en opdrachten onderzoeken de leerlingen wat goed leiderschap inhoudt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Wijsheid in kleur

De leerlingen ontdekken aan de hand van schilderijen van Ruud Bartlema de symbolische betekenis van enkele letters van het Hebreeuwse alfabet.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Zo zijn onze manieren

Themales waarin de leerlingen ontdekken dat gewoonten belangrijk zijn en verbindend. Ze zien ook dat er heel veel rituelen dicht bij huis zijn en worden zich bewust dat er onderscheid te maken is tussen een louter uiterlijke handeling en ritueel.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Zoveel begint bij een kind

Om kinderen nog wat extra bescherming te geven, zijn de kinderrechten uitgebreider dan de mensenrechten. Een les over de Rechten van het Kind.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Zwarte Piet, of niet?

De laatste jaren speelt in Nederland de discussie over de figuur van (Zwarte) Piet. Een open, verkennende en onderzoekende les over het uiterlijk van Piet, waarmee dit thema in midden- en bovenbouw aan de orde gesteld kan worden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl