Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Advent en Kerstmis

Bomen over bomen

De leerlingen maken kennis met oude betekenissen en rituelen uit het verleden rondom kerst en ervaren de betekenis van symbolen rondom het kerstfeest door middel van spel.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De getuige van het licht

In deze les maken de leerlingen kennis met het werk van een priester, met name het brengen van een reukoffer in de tempel en de betekenis er van. En ze horen van de bijzondere geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, de latere wegbereider van de grote Koning van licht en vrede.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Driekoningen: zingen voor zoetigheid

In deze les ontdekken de leerlingen de betekenis van goed koningschap door het verhaal van het Driekoningenfeest.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een kind maakt het verschil

In deze adventsles maken de leerlingen kennis met de profeet Micha, die onze ogen wil openen voor mensen die het moeilijk hebben.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Een mooi lied

Engelen staan in deze les centraal, als boodschappers aan de herders in de velden van Betlehem. Hun gezang zet de stoere herders in beweging. Het verhaal wordt interactief verteld.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een mooi verhaal

Een les over de engel die bij Maria op bezoek komt en haar vertelt dat ze de moeder van een bijzonder kind zal gaan worden. In de verwerking wordt ingegaan op (bescherm-)engelen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een mooie tijd

In deze les verkennen de leerlingen de betekenis van advent. Ze doen dat aan de hand van de voorwerpen en gebruiken die deze tijd markeren.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een raam met een verhaal

De leerlingen maken kennis met glas-in-loodramen en ontdekken dat deze ramen een verhaal vertellen. Via het maken van een kerkraam geven ze op hun eigen manier gestalte aan het kerstverhaal.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een stal met een verhaal

Wat maakt de kerststal zo bijzonder en geliefde? Wat maakt dat deze door kunstenaars en amateurs in allerlei culturen op zoveel verschillende manieren wordt uitgebeeld? En wat maakt dat één persoon uit het verhaal zo verschillend wordt uitgebeeld?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Ere zij God

In de christelijke traditie is klassieke muziek bij uitstek verbonden aan de feestdagen. In deze les staat het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach centraal. De leerlingen verwerken en verbeelden het geboorteverhaal van Jezus in woord, beeld en klank.

Log in om dit item te downloaden (BB)

God doet het licht aan

Rondom het kerstverhaal wordt verteld over mensen die dakloos zijn en voor wie wij als medemensen het licht aan kunnen doen.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Het licht breekt door

Twee vrouwen ervaren en delen de vreugde over nieuw leven. De leerlingen stellen zich voor hoe blij mensen kunnen zijn wanneer een nieuw leven groeit. Ze denken na over wat hen heel blij kan maken en licht kan brengen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het licht van boven achterna

De leerlingen nemen kennis van het verhaal van Driekoningen (Matt. 2) en kunnen het verhaal van 'De vierde wijze' daarbinnen plaatsen. De leerlingen kunnen hun positie formuleren ten opzichte van wat God van ons vraagt hier en nu.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jesaja maakt zich kwaad

Over de profeet Jesaja die het op durft te nemen tegen de macht van het kwaad. De leerlingen denken na over wat er mis is in onze wereld, waar ze zich kwaad over maken en waar ze wat aan willen doen. Deze les sluit aan bij andere lessen over Jesaja, waarmee een lessenserie voor advent gevormd kan worden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Jezus en Isa

We ontmoeten Marjam, die van Djibril te horen krijgt dat ze zwanger is van een zoon omdat Allah dat wil. Ze moet hem Isa noemen. Dit verhaal uit de Koran leggen we naast het verhaal van de geboorte van Jezus uit de Bijbel.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kerstmis, een feest voor iedereen!

De leerlingen kunnen onder woorden brengen welke verschillen er tussen mensen bestaan (in de meest ruime zin van het woord). Ze ontdekken dat deze verschillen van invloed kunnen zijn op het al dan net openstaan voor een ander. De leerlingen kennen het kerstverhaal vanuit het perspectief van de herders. Ze ervaren hoe het is een kerstattentie te maken voor en te brengen bij mensen die er niet altijd en overal bij horen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Kinderen wijzen een nieuwe weg (viering)

Kerstfeest vanuit verschillende levensbeschouwingen, een viering voor kinderen vanaf groep 5.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Kunst en kerst

De leerlingen zien aan de hand van schilderijen van oude meesters de kerstgeschiedenis en de aanloop daartoe. Er valt veel te ontdekken op deze schilderijen.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Licht, lichter, lichtst

De leerlingen gaan op zoek naar het licht in zichzelf en naar hoe zij een licht voor een ander kunnen zijn. Ze doen dit door middel van rollenspel en een tekenopdracht. Uiteindelijk wordt het licht in de klas steeds groter. Een les over advent.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Maria zingt

Leerlingen ontdekken dat je best wel in het 'onmogelijke' mag geloven. Dat je mag geloven in een ideaal, in een ideale wereld of in een ideaal mens en dat je daar zelf aan mee kunt werken.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Micha

Een verhalend ontwerp voor een aantal lessen rond het bijbelboek Micha. Centraal staan meester Micha en zijn klas. Meester Micha droomt wonderlijke dromen over geld, over wapens die worden getransformeerd tot speeltuinen en over een kind dat in het schuurtje van de speeltuin wordt geboren.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Twee kanten van een munt

Leerlingen ontdekken dat er in de tijd van Jesaja enorme verschillen waren tussen rijk en arm, de machtige en de rechteloze. Ze weten ook dat er tegenwoordig nog verschillen zijn tussen rijken en armen en denken na over wat ze zelf kunnen doen. Deze les sluit aan bij andere lessen over Jesaja, waarmee een lessenserie voor advent gevormd kan worden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Vol verwachting

De leerlingen horen het verhaal van de aankondiging aan Maria en maken kennis met engelen en toekomst.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wees gegroet, Maria

Een les over het wonderverhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus, waarin de leerlingen leren over de achtergrond van religieuze gebruiken en de invloed van bijbelse verhalen op kunstenaars.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl